Zinderende Kbuurtbijeenkomst (video) verslag

 

Het was weer een zinderende en drukbezochte buurtbijeenkomst donderdag 15 mei 2023, met bewoners, ambtenaren, wijkpartners. en veel positieve energie. Dank iedereen die gekomen was en dank iedereen die samen helpt de buurt beter te maken. 

Er werd een overzicht gegeven door een  grote veelheid van bewoners die zich inzetten op allerlei manieren en die vertelden waar ze mee bezig zijn.  Naast veel inhoud, zijn er donderdag ook weer mega veel verbindingen gelegd. 

Dit is het verslag van K- buurtbijeenkomst van 25 mei 2023  in videootjes per blokje. Voor alles over alle vorige bijeenkomsten zie www.bit.ly/kbuurtberaad . Onderstaand overzicht is daaraan toegevoegd. Maak eventuele opmerkingen svp op www.bit.ly/kbuurtberaad, het staat open voor commentaar en samen maken we het beter!

De hele video van de bijeenkomst is te zien op https://youtu.be/2XDhyOMBCxI 

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 23 november 2023, aanvang 19.30 locatie nog te bekijken. voorlopig Bonte Kraai

WELKOM https://youtu.be/Ee0Mqh4KxK4 

Parissa zegt ‘’fijn dat jullie er zijn’’ 

en

Wie was aanwezig, 

Wat het doel van deze avond?

KORTE TERUGBLIK

https://youtu.be/06CPRTdhlHM 

over mooie dingen die we samen maakten  en beleefden  sinds de vorige bijeenkomst ,  

zoals 

Lights on, 

Day of Peace, 

Kerstdiner

Nieuwjaarproost

Opening Wijktransitiehub

zie bijvoorbeeld magazine www.bit.ly/trotsopdewijkgeeftverbinding , helemaal over K-buurt waar K-buurt als voorbeeld voor Nederland wordt beschreven 

maar ook 2 speciaal lastige trajecten, 

dat we als laagste opkomst buurt in de krant kwamen ( lees ook www.bit.ly/welkebuurtheeft11procentopkomst ) en wat we daar inmiddels aan hebben gedaan 

en het buurtbudgetten model c uitputtinsslag https://1104enzo.nl/buurtbudget-bezwaar-december-hoorzitting-pas-eind-juni/ )

( Voor de struggle voor financiële survival zie het stuk over ‘’rapportage naar de buurt)

KMIDDEN COCREATIE 

GEBIEDSONTWIKKELING > PLEIN 

https://youtu.be/9HOeHqxQwuI 

Van tijdelijk containerdorp naar ‘’maatschappelijk dorp’’ op het plein?

Delphine van Wageningen, projectleider Kmidden van de Gemeente  en Marciano Braam , kwartiermaken vanuit het stadsdeel aangesteld, vertellen waarom het zo lastig bleek om tijdelijke containers voor op het plein geregeld te krijgen. En hoe nu gekeken wordt naar dat wat wel mogelijk is.

lees ook 

https://1104enzo.nl/van-tijdelijke-ondernemer-containers-naar-maatschappelijk-village/ 

OBA NEXT en KRAAIENNEXT https://youtu.be/yfC2uUgjo3w 

Cassidy Reijke die met 60 jongeren uit Zuidoost naar de stopera trok en daar insprak vertelt over waarom ze dat deden (lees ook https://1104enzo.nl/jongeren-k-buurt-massaal-naar-stopera-voor-oba-next/ )

Chris Sigaloff van de OBA organisatie vertelt over wat het idee is van de OBA NEXT en dat er al een tijdelijke versie in K-buurt komt.

Angelique Hoogmoed vertelt over inspiratie en hoe er eerder bij het verKiezingsdebat 2021 een Iconisch gebouw en grootstedelijke functie aan Kbuurt is toegezegd en hoe Oba Next dat kan invullen

ONDERZOEK NAAR / VOOR DE AFMETINGEN VAN HET NIEUWE BUURTHUIS

https://youtu.be/zNuXLNNSeNo 

Delphine van Wageningen, projectmanager van de gemeente voor het Kmidden, vertelt over Ben de Vor die als verkenner is aangetrokken en waarom

Lees ook https://1104enzo.nl/expert-voor-dat-grotere-buurthuis-van-de-toekomst/ 

DE WIJK TRANSITIE HUB https://youtu.be/NGIUAqXpjwk 

er is veel gebeurd sinds de hub opende in een ‘’proof of concept’’ versie 

Parissa vertelt het verhaal en legt de gedachte achter de stempelkaart frituurvet uit

Gooi het net door het toilet maar lever het in voor recyling! 

Met dank ook aan de RABO ledenraad die dit financieel steunt 

www.1104enzo.nl/transitiehubkbuurt 

SERVICE KOSTEN ROCHDALE DRAMA

https://youtu.be/tAtqIOBb4lw 

en hoe de buurt acteert

oa door samen met de winkeliers en de eetdeelkasten te proberen wat nood te lenigen

Door Titia Williams van BewCom Kruitberg

€ 20 MILJOEN INVESTERING > OPHALEN 70% INSTEMMING BEWONERS KTOREN VOOR ISOLATIE EN VAN GAS AF

https://youtu.be/Ft-HEdsBXIw 

wat is het idee hier achter?

wat is het verschil tussen de Ktoren situatie met Vattenfall en de Rochdale situatie met Vattenfall

SPEELTUIN KROMBEKSTRAAT

https://youtu.be/O6wbqnDBzbg 

de verwachting was dat deze voor de zomer een opknapbeurt zou krijgen

Sheraz vertelt wat de situatie is

En ook over zijn initiatief vanuit Moskee Taibah voor een loop naar Rotterdam!

 

DE TERUGKOM PRULLEBAKKEN SITUATIE

https://youtu.be/RhIc5qBVCIs 

Salma laat weten dat we nog niets weten

In 2021 werden de prullenbakken weggehaald en terug beloofd. November 2022 sprak ze in bij de stadsdeelcommissie .

Er werd een prullenbakken schouw toegezegd (hoewel dat niet de issue is, de issue is er een van participatiebeleid, niet van prullenbakken beleid)

Ook die schouw is nog niet geweest

OPEN RIOOL en het PLASKRUIS

https://youtu.be/ULGCsvDnXUw 

Patrick Comvalius vertelt over de stand van zaken, het wordt immers zomer. In Venserpolder staat nu iets, maar hoe staat het ervoor voor Plein Kraaiennest ?

HET HUISJE WORDT GECLEANED

door www.klusbrigade1104.nl 

het huisje in de centrale speeltuin wordt gecleaned in voorbereiding op de opening van het speeltuin seizoen 17 juni! 

JAWEL het kan weer van start gaan (meer in het blokje ‘rapportage aan de buurt’’

KORTVOORT

SCHOOLPLEINEN, BENEFIET ACTIE EN HET KORTVOORT FESTIVAL KOMT ER WEER AAN

https://youtu.be/KTHXrEDrCgU 

De schoolpleinen zijn er, Pieternel vertelt hoe de bewoners van Mi Oso een feestje hebben gebouwd met Koningsdag 2022 om er aan bij te dragen. Dat smaakte naar meer en zo is het Kortvoort Festival geboren

9 September staat de volgende editie gepland

De wijkmakelaar wordt gevraagd te duiken in de situatie met de verkeers opstoppingen bij de nieuwe schoolpleinen

STADSDEELDIRECTEUR https://youtu.be/qthq8BnRwko 

Manou Chen komt niet met lege handen en heeft van de Arena 4 tickets / vrijkaartjes. Die worden verloot. Ondertussen zijn er ook vragen uit de zaal die hij beantwoortdde.

DE KASCOMMISSIE

https://youtu.be/Z7sNY4f_az8 

rapporteert terug aan de buurt na onderzoek van de boeken van Hart voor de Kbuurt

( De kascommissie wordt elk voorjaar aangesteld vanuit de kernenraad van de buurt. )

RAPPORTAGE AAN DE BUURT EN GOED NIEUWS OVER SUBSIDIE SITUATIE https://youtu.be/WxQQG7ppAPo 

De inhoudelijke / beeldrapportage www.bit.ly/beeldrapportage2022hvdkbuurt en de financiële rapportage in de vorm van jaarrekening www.bit.ly/jaarrekeninghvdk2022 en de boekhouding www.bit.ly/boekhoudinghvdk2022 wordt gepresenteerd aan de buurt.

Ook wordt toelichting gegeven op het subsidiegat / financieel limboland waar HvdK sinds 1 jan 2023 in verkeerde, (lees ook https://1104enzo.nl/hart-voor-de-k-buurt-weer-in-zwaar-weer-voortbestaan-onzeker/ ) en hoe dat, overigens  zonder enige hulp van stadsdeel,  deze week lijkt opgelost via een heel andere route (cvia de centrale stad de RIMI susidie regeling voor intergale maatschappelijke initiatieven) , met wel een caveat : omdat zomer 2022 ook een oplossing voor een subsidieprobleem aangeboden werd door het lokale hoofd democratisering die een dag later, nadat het politieke actiemoment voorbij was, van tafel werd getrokken. (lees ook https://1104enzo.nl/buurtbudget-bezwaar-december-hoorzitting-pas-eind-juni/ ) Eerst zien dan geloven is inmiddels het devies met de overheid. 

WAT GAAN WE DOEN DIT JAAR? 

https://youtu.be/TSnHla51nEA 

wat staat er op de jaarplanning?

En we gaan waarschijnlijk wel wat moeten schuiven gezien de late financiering. 

DE KBUURT AGENDA OP www.1104ENZO.nl

https://youtu.be/Eds4_GSyKZM 

Er is een nieuwe functie toegevoegd aan www.1104enzo.nl . Liesbeth licht toe hoe iedereen nu zelf activiteiten op de agenda kan zetten en onder aandacht van de buurt brengen.

Er is de vraag van Kzone sports om ook herhaal activiteiten makkelijk erop te kunnen zetten

DE AFSLUITING

https://youtu.be/s9z8RMrbLwk 

met dank aan iedereen die samen mogelijk maakt dat we de buurt van de toekomst bouwen en woorden van Hans Mooren vanuit het bestuur van de stichting Hart voor de Kbuurt

En tot 23 november !

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *