Jongeren K-buurt massaal naar Stopera voor OBA Next

Op woensdagavond 12 april trokken  jongeren uit de K-buurt massaal naar de Stopera om daar in te spreken en steun te betuigen in de raadscommissie Stadsontwikkeling. OBA NEXT komt naar Zuidoost, maar waar precies? Een verplaatsing van de Zuidas naar Zuidoost was een van de verrassende uitkomsten van het Coalitieakkoord. Ongelijk investeren voor gelijke kansen. Een van de mogelijke locaties is Kraaiennest.

Al in het KmiddenCocreatie traject hebben jongeren van Kraaiennest een Jongeren Buurtvisie voor de K-buurt gemaakt waar de buurt een rol in het grootstedelijk tapijt ambieert, een tweede centrum voor Zuidoost wordt, een buurt met bruis en leven, een nieuw stuk stad. 

Hoor hier wat de insprekers zeiden:

Cassidy Reijke   over hoe al in het Kmidden traject een buurtjongerenvisie werd  gemaakt waar om een dergelijke voorziening gevraagd werd  en in het Verkiezingsdebat van 2020

een grootstedelijke voorziening werd toegezegd.

Djimon Winter die sprak over dat jongeren weten wat jongeren willen en hoe jongeren erbij betrokken moeten worden:

Jules Declerieux, jongere uit een heel andere buurt van Amsterdam, pleitte ook voor Kraaiennest, onder andere vanwege de bereikbaarheid, ook, of misschien wel juist, bij de nieuwe GVB plannen.

Het gebeuren haalde haalde zelfs het Parool https://www.parool.nl/a-b58d331d (als je daar niet bij kunt, lees dan via www.bit.ly/parooljongerenzuidoost )

Er is bekend dat Oba in ieder geval al een tijdelijke locatie in Kbuurt zal vestigen https://1104enzo.nl/oba-next-komt-alvast-tijdelijk-in-de-k-buurt/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *