Hart voor de K-buurt weer in zwaar weer, voortbestaan onzeker

Buurtorganisatie Hart voor de K-buurt hangt inmiddels weer aan een zijden draadje. Ondanks vele accolades voor het goede werk wat gedaan wordt en vele externe aanbevelingen en onderzoeken die pleiten voor financiële continuïteit, is Hart voor de K-buurt sinds 1 januari 2023 weer in zwaar weer en een onzekere situatie terecht gekomen. Er is de vraag of en hoe doorgegaan zal worden. Dit is niet de eerste keer dat Hart voor de K-buurt zich in deze situatie vindt. Wat is die tori?

De subsidie vorm vanuit democratisering waarmee vanaf 2019 werd gepilot, een vorm van buurtplatformbudget vanuit democratisering, welke pilot zeer succesvol bleek, stopte op 31 december 2022. 

Reeds zomer 2022 werden signalen bij de gemeente afgegeven: ‘’hoe dan verder na 1 januari’’.  Omdat daar geen antwoord op kwam heeft het bestuur van de stichting nog eind 2022 een brief geschreven aan het Dagelijks Bestuurd van het stadsdeel. ( alle email correspondentie over dit onderwerp die www.bit.ly/correspondentiesubsidiestophvdk ) Daarop volgde een antwoord waarin ambtelijk werd uitgelegd hoe subsidies werken, maar niet het probleem werd opgelost. Er werd verwezen naar de gelden van buurtbudget model c. Dat is echter een andere subsidie vorm waarbij Hart voor de K-buurt penvoerder is, denk maar “verdeel instituut”,  voor gelden die voor buurtpartijen zijn bestemd. Voor Hart voor de Kbuurt zelf zit daar alleen het 8% penvoerderschapgeld in, ongeveer 7500 euro, onvoldoende om de programma’s en de organisatie te draaien. ook is dit in 2021 aangekondigd als 2022 geld, waardoor bij  de planvorming, 8 december 2021 in gang gezet, door de buurt  de focus niet is gegaan naar ”hoe 2023?”

Op 20 maart 2023 is door het bestuur van de stichting dit per schrijven ” er is volgens ons een misverstand” gedeeld met het stadsdeel. Op dat schrijven is tot de dag van vandaag geen antwoord ontvangen, zelfs geen uitnodiging tot gesprek over de ontstane situatie en hoe die op te lossen. Het is alsof het systeem zegt ”volgens systeemlogica is er geen probleem, dus dan is er geen probleem, no matter dat leefwereld zegt ”help” Dat signaal wordt kennelijk weg-gefilterd in een frame  in de bubble van stadsdeel tot stand is gekomen, zonder zelfs maar een gesprek over hoe de situatie in de realiteit van de leefwereld anders is.

RIMI subsidie?

Op de laatste dag van februari stuitte Hart voor de Kbuurt op een andere subsidieregeling, RIMI, voor integrale maatschappelijke initiatieven, en wist nog net voor de deadline van middernacht een aanvraag te doen. Met enige schroom omdat daarmee wellicht andere initiatieven in de stad minder geld zouden kunnen krijgen. Die regeling zou 24 april uitslag geven. Begin mei was nog niets vernomen. Navragen daarover resulteerde in een verdagingsbesluit over de beslistermijn tot eind mei

 

Afgelopen week volgde een nieuw verdagingsbesluit, deze keer tot eind juni. 

Daarmee wordt de situatie penibel. Immers het halve financiële jaar is dan al voorbij en het is onmogelijk om vooruitkijkend zaken in gang gezet te krijgen die financiële commitments vragen. Zo staat voor de buurt de week van 1104 gepland in de periode 17 juni tot 24 juni maar is dit alles staat  u op losse schroeven

Schade

Inmiddels heeft deze onzekere situatie al diverse schadelijke  gevolgen gehad voor de buurt, zoals onder meer

# Het programma De oppasmoeders van Kraaiennest is gestopt  https://1104enzo.nl/oppasmoeders-van-kraaiennest-gestopt/

# het containerdorp voor startende ondernemers in Kraaiennest is niet van de grond gekomen zoals voorzien en gewenst was 

# Het door jongeren zelf georganiseerde festival eind van het jaar kan onvoldoende van organisatorische ondersteuning worden voorzien en staat op wankelen

en veel meer, zichtbaar en onzichtbaar.

Het is voor velen in de buurt en daarbuiten onbegrijpelijk dat zoveel wordt afgebroken wat eerst met veel maatschappelijk geld en investeringen van velen is opgebouwd. Recent werd de K-buurt en Hart voor de K-buurt nog gelauwerd als voorbeeld voor Nederland in een magazine van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:  https://1104enzo.nl/hart-voor-de-k-buurt-landelijk-geroemd-als-goed-voorbeeld/ 

Bekend is dat Hart voor de K-buurt een van de koplopers is in het bevorderen van meer bewonersinvloed door zelforganisatie en doe-democratie. Bekend is ook dat  er delen van stadsdeel zijn die HvdK graag zouden omarmen maar nog niet goed weten hoe.  Of daarin een relatie is met de continuïteit van de subsidie en de inspanning daarvoor vanuit stadsdeel is onbekend.

Hetzelfde gebeurde in 2021

Het is niet de eerste keer dat Hart voor de K-buurt zich in deze situatie vind. Voorjaar 2021 gebeurde hetzelfde 

https://1104enzo.nl/hart-voor-de-k-buurt-schort-noodgedwongen-een-aantal-activiteiten-op/

daar is toen een oplossing voor gevonden in de vorm van een tweejarige subsidie, een voortzettong van de eerdere Pilot. 

De hoop is vooral gevestigd op de centrale stad en de gemeenteraad, dat zij het pleidooi horen voor een solide regeling in het kader van het buurtplatformrecht om zo tot financiële continuïteit te kunnen komen. Zodat de energie naar buurtbouwen kan gaan in plaats van overleven. Hart voor de K-buurt heeft van de gemeente Amsterdam officieel de status van het buurtplatform van de K-buurt ontvangen. Hart voor de K-buurt heeft vanaf het begin niet allen voor zichzelf gepleit, maar voor een regeling voor alle soortgelijke buurtplatfomen in de stad.  Het wordt alleen moeilijk dat te blijven bepleiten als je zelf omvalt.

Daarnaast is het vermoeiend steeds te moeten schreeuwen om hulp. We weten dat het anders kan, een overheid die voor naast en achter je staat wanneer het nodig is, en die eigenaarschap van bewoners die zelf oplossingen realiseren voor problemen omarmt in plaats van met achterdocht en vanuit wantrouwen behandeld.

De kosten een fractie van wat aan waarde wordt toegevoegd

Voor Hart voor de K-buurt blijft overeind staan dat de kosten verbonden aan een buurtplatform (budget) in geen verhouding staan tot de waarde die wordt toegevoegd en de besparingen die een goed georganiseerde buurt de gemeente op levert. Zo wordt nu 20 miljoen euro aan investeringen binnengehaald van Lieven De Key voor de isolatie en verduurzaming van de torenflats, een traject waar 1,5 jaar aan gewerkt is. Ook het KmiddenCocreatie traject vraagt een buurtorganisatie die in staat is goed de buurt te informeren, kansen aan te trekken, relaties te onderhouden en uit te nutten en bewoners te activeren en helpen zich te ontwikkelen. Die organisatorische basis dreigt nu weer onderuit te gaan.

Zie hier bijvoorbeeld wat Hart voor de K-buurt in de afgelopen jaren deed

2019 : www.bit.ly/beeldrapportage2019hvdkbuurt

2020: www.bit.ly/beeldrapportage2020hvdbuurt

2021 : www.bit.ly/beeldrapportage2021hvdkbuurt

2022 : www.bit.ly/beeldrapportage2022hvdkbuurt 

Meer weten? 

Kom donderdagavond naar de Grote Buurtbijeenkomst https://1104enzo.nl/iedereen-welkom-25-mei-grote-k-buurt-bewonersbijeenkomst/ of schuif vanaf de week erna weer aan bij het wekelijks K-buurt uurtje, donderdags van 17:00-18:00 in Buurthuis Bonte Kraai. Zolang dat tenminste nog door gaat.

2 reacties op “Hart voor de K-buurt weer in zwaar weer, voortbestaan onzeker”

  1. Wat vreselijk!
    En wat een schande dat Amsterdam deze geweldige organisatie zo laat bungelen!! Zoiets kan alleen in Zuidoost gebeuren en zul je in Oud Zuid of Centrum niet meemaken!
    Ondanks alle geweldige inspanningen van super gemotiveerde mensen blijven wij als KBuurt het ondergeschoven kind van de stad. Waarom?
    En waarom is er geen juridische hulp voor ons Kloppende Hart? Dat Hart mag toch niet breken!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *