Whats Next Masterplan Ontwikkelingen

Op deze pagina proberen we te delen wat ons bereikt over wat volgende stappen zijn van diverse stakeholders van het Masterplan. Weet je meer? bericht svp hartvoordekbuurt@gmail.com

Bijeenkomsten met en door bewoners. meedoen als bewoner

Op 7 augustus jl. werd een heel fijne en productieve community-bijeenkomst gehouden, waarin we met zo’n 60 bewoners in verschillende gesprekstafels hebben gesproken over de hervorming van Masterplan Zuidoost. https://1104enzo.nl/opbrengst-gesprekstafels-7-aug-vervolg-masterplan/ Om de opbrengst nog scherper te krijgen en meer bewoners te betrekken, zullen in september en oktober nog een aantal thematische community gesprekstafels in kleinere groepen worden georganiseerd. 

Er zijn gesprekken over de aanstelling van Interim en diens opdracht. Binnenkort zal  vertegenwoordiger vanuit de community zal worden gekozen op basis van aanmelding en ervaring met werving – en selectie en/of (verander)management, waarna een loting plaatsvindt. De community initiatiefgroep zal dit organiseren;

Meer lezen over de ontwikkelingen van Masterplan Zuidoost van de afgelopen periode? kijk dan op https://1104enzo.nl/category/actueel/masterplan-zuidoost-ontwikkelingen/

Meepraten over ontwikkelingen? Er is een appgroep, lid worden kan via de link www.bit.ly/praatmeeovermasterplanzuidoost Deze appgroep is aangemaakt om Zuidoost te faciliteren het gesprek aan te gaan over de ontwikkelingen mbt Masterplan Zuidoost, en elkaar te informeren. De groep is voor iedereen open.

Stadsdeelcommissie Zuidoost

De stadsdeelcommissie heeft een geschreven reactie op het vertrek van Saundra Williams gegeven op 27 mei 2023

Op 7 sept heeft de Stadsdeelcommissie hun maandelijkse  ”Meet n Greet” in de buurt georganiseerd i.s.m, een buurtplatform, deze keer in Amstel III Iedereen uit Zuidoost is welkom om in informele sfeer met leden van de stadsdeelcommissie in gesprek te gaan.:

Op 5 september, 19 september , 3 oktober vergadert de stadsdeelcommissie vanaf 19.00  in de raadszaal van het stadsdeelkantoor als laatste vergadering voor de zomervakantie.  Wie wil inspreken kan zich tot 24 uur van te voren aanmelden daarvoor bij bestuursondersteuning.sdzo@amsterdam.nl 

Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling

Die vergadert  woensdag 27 september in de avond weer in de Stopera. Wie wil inspreken kan zich tot 48 uur van te voren aanmelden via secretariaatSO@amsterdam.nl

https://1104enzo.nl/wat-zei-de-gemeenteraad-over-vertrek-saundra-williams/ is over de vergadering van 5 juni vlak voor de vakantie.

Bestuur van de stad (wethouders, dagelijks bestuur stadsdeel)

zijn bezig met een ”hoe nu verder” , laatste officiële communicatie is de raadsinformatie brief van 26 mei  waarin wordt aangegeven dat het vertrek hen aanzet tot verandering  en informatie over vervolgstappen volgt zodra daarover meer bekend is.

Alliantie Masterplan

Volgende vergadering …..

Weet iemand waar informatie over dit orgaan staat?  Graag een tip naar de redactie via hartvoordekbuurt@gmail.com

Hier is een video verslag van de meeting met de alliantie op

https://1104enzo.nl/bewoners-zuidoost-krijgen-meer-invloed-op-het-masterplan/

Masterplan Organisatie

De organisatie blijft bezig met  de dagelijkse gang van zaken.  Met het vertrek van Programmadirecteur Saundra Williams wordt het runnen van de dagelijkse gang van zaken waargenomen door Chareen, Pasha, Judith en Pearl.

de website is www.zoiszuidoost.nl 

+++++++

Meer lezen over de ontwikkelingen van Masterplan Zuidoost van de afgelopen periode? kijk dan op de categorie https://1104enzo.nl/category/actueel/masterplan-zuidoost-ontwikkelingen/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *