Raadsinformatiebrief over vertrek Programmadirecteur

Op 26 mei 2023 stuurde voor het Masterplan verantwoordelijke wethouder Marjolein Moorman een Raadsinformatiebrief aan de leden van de raadscommissie Stadsontwikkeling van Amsterdam, mede ondertekend door Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing

Onderwerp: Vertrek programmadirecteur Masterplan Zuidooost

Download hier de brief en lees hieronder de tekst

Geachte leden van de Raadscommissie Stadsontwikkeling,

Met deze brief informeren het college en het dagelijks bestuur Zuidoost u over het vertrek van
Saundra Williams als programmadirecteur van het Masterplan Zuidoost.

Hieronder vindt u de verklaring van de alliantie van het Masterplan Zuidoost. De gemeente
onderschrijft deze verklaring als lid van de alliantie volledig.

Verklaring van de alliantie:
“Saundra Williams heeft haar vertrek als programmadirecteur van het Masterplan Zuidoost
aangekondigd. Zij rondt haar werkzaamheden eind juni af.
Saundra Williams heeft in de afgelopen tweeënhalf jaar met het programmateam veel energie en
tijd gestoken om het vertrouwen van de gemeenschap in het masterplan te borgen en bij de
alliantiepartners van het masterplan het belang en de noodzaak te benadrukken om te werken
met en voor de community van Zuidoost. De programmadirecteur geeft aan dat er nu iets anders
nodig is om deze beweging op een goede manier door te laten gaan. Daar hoort ook een andere
organisatorische inbedding bij.

Saundra Williams heeft een essentiële bijdrage geleverd aan de ambities van het Masterplan,
waarmee een positieve verandering voor Zuidoost in gang is gezet. Zij heeft samen met haar team
bewoners en alliantiepartners geïnspireerd met haar visie op community based werken. In de
samenwerking met bewoners heeft zij gebouwd aan vertrouwen, door te werken vanuit
gelijkwaardigheid en gedeeld eigenaarschap. Dit vertrouwen is fundamenteel om de leefbaarheid
en veiligheid in Zuidoost te verbeteren. Wij hebben grote waardering voor het resultaat dat
Saundra Williams heeft bereikt en committeren ons gezamenlijk aan het voortzetten van deze
beweging.

We danken Saundra voor haar tomeloze passie, inzet en inspiratie.”
Specifiek voor de gemeente geldt dat het Masterplan Zuidoost belemmeringen zichtbaar heeft
gemaakt die verbeteringen voor bewoners in de weg staan. Wij geven ons hier rekenschap van.
Saundra Williams heeft het ongemakkelijke gesprek niet geschuwd. Deze gesprekken zijn
leerzaam geweest en zetten ons aan tot verandering.

Wij zijn Saundra Williams erkentelijk voor de spiegel die zij ons hierin heeft voorgehouden.

Wij zullen u informeren over vervolgstappen zodra deze bekend zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Marjolein Moorman
Wethouder Masterplan Zuidoost

Tanja Jadnanansing
Voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *