Masterplan: van blueprint naar herorientatie; verslag 7 maart, video

De partners van de Alliantie Masterplan Zuidoost gaan samen met bewoners en lokale organisaties het Masterplan evalueren en actualiseren. Hiermee geeft de alliantie gehoor aan de oproep van bewoners om hen meer te betrekken bij het Masterplan. Een groep bewoners heeft het initiatief genomen om met andere leden van de community van Zuidoost een blueprint te maken. Daarin staat hoe zeggenschap en mede-eigenaarschap van bewoners goed en structureel geregeld kan worden. Alle alliantiepartners hebben dit voorstel nu omarmd.

Op een bijeenkomst op 7 maart werd eea uit de doeken gedaan, zie deze video voor hele presentatie: https://youtu.be/P3rctBy10_8?si=QXv9s7lU6vTWsuNr

hier de link naar de presentatie: https://www.dropbox.com/scl/fi/0bye64sj6ihwgh8fhpuey/20240307-Kickoff-herorientatie-MP-ZO-presentatie-1.0.pdf?rlkey=z0ca8n38pqdyojxtfqmp7517w&dl=0 

Hier ook een paar visuals van de presentatie uitgelicht

nieuw dat er nu een proces ingegaan wordt van herorientatie, zie de planning slide, waar eerder de indruk bestond dat met de blueprint dat proces juist eigenlijk afgerond was. Het is dus geen eentrapsraket maar een tweetraps raket, of eigenlijk wordt het een continue proces want zie het masterplan niet als ”een los plan”, maar een constante effort samen zuidoost te verbeteren met de kracht van onderop.


Mooi waren de inleidende woorden van Wethouder Moorman over ‘de Overheid moet leren loslaten”

Verder is er hoop te putten uit het woord Transparant, hoewel dat woord ook in de vorige versie veel geschreven stond zonder echt zo te zijn. The proof of the pudding is in the eating en als dan ook vanaf nu gewoon alle alliantie besprekingen op video dan wel geschreven vorm op de website komen te staan, en ook alles van al die proces stappen hierboven in het plan gewoon in foldertjes gedodumenteerd te vinden zal zijn, en niet alleen de uitkomsten, dan weten we dat dit ook echt zo zal zijn en we echt een nieuwe werkwijze in Zuidoost tegemoet kunnen zien met informatie gelijkheidwaardigheid.

Veel aandacht voor eigenaarschap van community, waarbij bijvoorbeeld ook ander die niet in de cirkel vermeld staan maar onder de ”Etc” vallen benoemd werden, zoals bijvoorbeeld religieuze instellingen, niet vanwege de religie als zodanig, maar de rol die ze nemen op het gebied van community building

++++++++++++++++++++++++++++

De pagina / categorie  ”Masterplan ontwikkelingen” op de website www.1104enzo.nl wordt  als dienstverlening aan de community van Zuidoost aangeboden. Het is niet dat we met de organisatie van deze ontwikkelingen bezig houden, eerbied voor wie dat wel doen. Als redactie willen we gewoon graag iedereen zo veel mogelijk gelijkmatig en gelijkwaardig van informatie kunnen voorzien.

Meer lezen over de ontwikkelingen van Masterplan Zuidoost van de afgelopen periode? kijk dan op https://1104enzo.nl/category/actueel/masterplan-zuidoost-ontwikkelingen/

Meepraten over ontwikkelingen? Er is een appgroep, lid worden kan via de link www.bit.ly/praatmeeovermasterplanzuidoost

Eén reactie op “Masterplan: van blueprint naar herorientatie; verslag 7 maart, video”

 1. Hi

  Wilt u mij op de mailinglijst plaatsen voor de toezending van uitnodiging voor volgende stappen in het proces.

  Mijn vragen:

  1) Is er een visualisatie mogelijk gemaakt voor het Zuidoost waar wij samen heen streven? Compleet met parameters op cruciale gebieden. Want ook zeer storende visuals in het hier en nu hebben een erg schadelijk effect op de motor van cocreatie processen van en met de hiér wonenden. Dat voelt ècht anders dan er heenkomen!

  2) Bij de 2e Rapportage van het Kinder Opvang Toeslagen Schandaal gaven ál de grote kranten op 26.2.’24 een tamelijk bloedstollend beeld van instituties die moedwillig met elkaar samenwerkten (Kabinet,Parlement, Media, Rechters en Uitvoerders) om de co-destructie van zo’n 30.000 personen en gezinnen over een erg lange tijd (èn dat is eigenlijk nog het meest alarmerende!) uit te bouwen. Allen vertellen ze ons ook dat deze Horror en Destructie Circus elk moment weer kan worden opgestart. Er is dus een grondige, institutioneel ingebouwde weerbaarheid

  3) Renske Leyten geeft aan hoe één vrouw het verschil maakte. Vrouwen , al dan niet met hun kinderen, werden/worden heel specifiek getarget. Dat zegt wel iets over Femicide in dit land. Wat dan?

  4) En is het ook relevant om goed te onderzoeken wat 2(!) stadsuniversiteiten deden terwijl de afgelopen twintig jaar deze 6000 burgers van Amsterdamse huishoudens stilletjes naar hun maatschappelijk verval werden gedeporteerd. Hoe lang gedogen wij dat de 3000 kinderen zoek blijven? Hoe gaan wij als stad dit schijnbare euvel, zo het ècht bestaat fixen in dit Masterplan. Per slot van rekening is het bedoeld als een juridische (&letterlijke) Waterkering. Voorstel is te zien of en zoja, wát enkele markante maatschappelijk betrokken wetenschappers in de grote steden met dit gegeven deden èn doen. Ik noem o.a. Evelien Tonkens, Paul Iske, de Filosoof met de Rotterdamse Hamer en Femke Kaulingfreks. Sliep de “wakende wetenschap” …waren zij met verlof?

  Mw Mr Guds HJ
  Ik ben vanaf 1983 tot 2018 actief geweest met sociaal interactieve jongeren empowerment via projectmanagement onder naam van NITOVAK, Innergold Leadership Academy voor 25 Bruggen Bouwen projecten. Kennelijk is de tijd voor evenveel Deuren Bouwen projecten daar. Maar dan met als rode draad maatschappelijke inclusie en sociaal economische en juridische veiligheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *