Veel bewoners met vragen over erfpacht

Dat er zoveel belangstelling zou zijn voor de avond over erfpacht had de Bewonersbelangenvereniging Kantershof duidelijk niet verwacht. Zo’n 120 bewoners waren afgekomen op de presentaties van de gemeente op 11 april in de Bijlmerdrie basisschool. Het beoogde lokaal was veel te klein en zelfs in de aula bleef het behelpen.

Medewerkers van de afdeling Erfpacht en Uitgifte, Grond en Ontwikkeling gaven een toelichting over de nieuwe regelingen voor erfpacht, toegespitst op Kantershof, en beantwoordden vragen van bewoners. Klik hier voor de presentaties.

Kijk hier voor de rekentool om te berekenen hoe eeuwigdurende erfpacht wordt berekend.

Er zijn vanuit de gemeente nog geen aanbiedingen verstuurd, zo bleek. Vanuit de zaal kwamen klachten over de onduidelijkheid over ingediende aanvragen via de mail. Waren ze wel ontvangen? Waarom kwam er geen reactie? Volgens de aanwezige ambtenaren is het vraagstuk van erfpacht erg complex en de situatie in Kantershof (met een VvE voor de carports) een complicerende factor. De gemeente noemt de carports: aanhorigheden.

Alle bewoners-eigenaren in Kantershof hebben inmiddels een uitgebreide informatiebrief ontvangen over de nieuwe erfpachtregelingen, waarin de verschillende opties zijn aangegeven, namelijk:

  1. offerte voor afkoop eeuwigdurende erfpacht (de enige optie voor eigenaren die hun woning èn carport(s) al eens hebben verlengd tot nà 2023)

Eigenaren van wie de erfpacht van woning en carport(s) afloopt op 1 februari 2023  hebben nog twee mogelijkheden:

  1. offerte voor (verlengde) afkoop van de voortdurende erfpacht
    en
  2. offerte voor (verlengde) afkoop van de voortdurende erfpacht in combinatie met
    afkoop eeuwigdurende erfpacht.

In alle gevallen kunnen de aanvragen voor offertes voorlopig uitsluitend per e-mail worden ingediend omdat de digitale afkooprekentool en overstapportaal niet zijn toegerust voor de specifieke situatie in Kantershof.

De aanvragen voor offerte als genoemd onder punt 2) en 3) moesten vóór 1 maart 2018 zijn ingediend.  De gemeenteraad heeft echter inmiddels een motie aangenomen, waarmee de datum  van 1 maart 2018 is verlengd tot 1 januari 2020. De termijn van 1 januari 2020 was al geldig voor optie nummer 1.

Het bestuur van de Bewonersbelangenvereniging gaat binnenkort in gesprek met de notaris en bureau Erfpacht. Zij hopen dat hieruit nuttige informatie ter beschikking komt.  In dat geval zullen uiteraard de leden geïnformeerd worden. Leden van de Vereniging kunnen altijd op hulp kunnen rekenen bij het indienen van aanvragen en/of het verstrekken van gewenste verduidelijking van de regeling. Voor slechts 10 euro per jaar wordt u lid. Stuur een mail naar Belangenkantershof@gmail.com of bel 020-6901173.

Algemene Ledenvergadering

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering na de presentaties werden het verslag van de vorige ALV en de financiële stukken goedgekeurd. Bewoner Bob Eerdhuijzen gaat voor de vereniging uitzoeken of het mogelijk is voor Kantershof om aangesloten te worden op stadsverwarming. Dit vanwege de ‘gasloze’ toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *