Bestuur HvdK stuurt stadsdeel brief inzake buurtbudget: geef ons een besluit

In de voortdurende spanning van de buurtbudget K-buurt behandeling door stadsdeel, heeft het bestuur van de stichting Hart voor de K-buurt een schrijven aan stadsdeel gericht: ”Geef ons een besluit zodat er een rechtsgrond gaat ontstaan”

Eerdere pogingen om beweging in deze zaak te krijgen waren niet succesvol.

Zo werd 30 augustus  2022 ingesproken bij de Stadsdeelcommissie om te proberen in ieder geval  een deel van het geld door bewoners voor burendag te kunnen laten gebruiken.  https://1104enzo.nl/buurt-spreekt-in-bij-stadsdeelcomm-over-behandeling-buurtbudgetplan/ Een ambtelijke toezegging gedaan daartoe op de dag van inspreken werd de dag erna al weer ingetrokken.

In het weekend dat de brief werd verstuurd stond 31% van het buurtbudget op akkoord en 69% nog niet : https://1104enzo.nl/tussenstand-behandeling-buurtbudget-k-buurt-na-20-weken-31procent-akkoord-69procent-nog-niet/

Download de brief via deze link www.bit.ly/briefinzakekbuurtbudget of lees de tekst hier:

Aan Gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost
t.a.v. afdeling democratisering
Anton de Komplein 150,
Amsterdam Zuidoost.

12 november 2022

Betreft Buurtbudget buurtplatform Hart voor de K buurt.

Geachte mevrouw

Het bestuur van stichting Hart voor de K buurt maakt zich ernstig zorgen over de wijze waarop de aanvraag van het buurtbudget, ingediend door het buurtplatform Hart voor de K buurt (HvdK) wordt behandeld.

De aanvraag is door HvdK op tijd ingediend op de door de overheid voorgeschreven datum van 1 juli. De behandeling van deze aanvraag heeft tot op heden niet tot een afronding geleid.

In deze hele procedure zitten een aantal juridisch aanvechtbare onvolkomenheden die een lokale democratische
overheid onwaardig zijn.

Nadat de termijn van indiening was gesloten heeft het ‘ambtelijk apparaat’ besloten dat er nog een andere partij in de gelegenheid werd gesteld om een voorstel in te dienen. Deze andere partij is geen buurtplatform, dit lijkt in strijd met de eigen opgestelde regels. Deze andere partij heeft zich niet gehouden aan de daarvoor ingestelde termijn. Dit lijkt in strijd met de eigen opgestelde regels.

Tot overmaat van ramp heeft de ambtelijke organisatie besloten dat een deel van het door HvdK aangevraagde
buurtbudget ‘on hold’ wordt gezet om de andere partij tegemoet te komen zo lijkt het. In geen van de ons ter
beschikking staande regelgeving wordt een rechtsgrond gevonden waardoor dit mogelijk is geworden.

De wettelijke besluitvormingstermijn over deze aanvraag is inmiddels ruimschoots overschreden.

Wij verwachten van de lokale overheid, die zegt democratisering hoog in het vaandel te hebben, dat zij zich op zijn minst houdt aan de eigen opgestelde regelgeving.

Wij verzoeken op korte termijn, binnen tien dagen, een besluit over het aangevraagde buurtbudget zodat er ook een rechtsgrond ontstaat waartegen wij als bestuur, indien nodig, in bezwaar kunnen gaan.

Hoogachtend,

Bestuur Hart voor de K buurt,

Namens deze
Hans Mooren, Amy Koopmanschap.

In afschrift aan: stadsdeeldirecteur Zuidoost, leden dagelijks bestuur zuidoost, leden bestuurscommissie zuidoost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *