K-buurt schrikt van ‘Stadstraat’

Het was volle bak op de bijeenkomst in de Bonte Kraai op 17 november over de plannen rond metrostation Kraaiennest, ook wel K-midden genoemd. Veel buurtbewoners zijn dan ook ongerust over het voornemen van de gemeente om aan de Karspeldreef (tussen de bocht van de weg en het metrostation) een ‘stadstraat’ te bouwen van woonblokken tot dertig meter hoog (7-8 woonlagen, 400 woningen). Voor een door de buurt zo gewenst Hart voor de K-buurt: een plein, bleek nauwelijks ruimte of geld.

De uitnodigingsbrief voor deze avond was niet verspreid in Kantershof en de Kortvoortbuurt. Projectleider Maaike Romans van de gemeente gaf uitleg over de plannen uit het verleden en voor de toekomst. De bouwplannen zijn gebaseerd op een verouderd en aangepast Stedenbouwkundig Plan (uit 2000/2002) voor een ‘stadstraat’. Dit betekent dat de huidige Bonte Kraai en het Medisch Centrum verdwijnen en opgaan in de nieuwe woonblokken, die deels een maatschappelijke functie krijgen. Op de bijeenkomst toonden de aanwezigen zich tegenstander van bedrijfsruimten die, net als in De Kameleon, mogelijk leeg blijven staan.

Metrobaan
Doordat de in/uitgang van het metrostation zo naar voren komt, is het lastig om een goede verbinding te maken tussen de twee zijden van de metrobaan, zo bleek bij de uitleg. Verplaatsen van de uitgang naar de zijkanten is te kostbaar. Om het marktplein te verbeteren en bij de rest van de omgeving te laten aansluiten is ‘nu geen geld.’

Dat de plannen zo lang in een la zijn blijven liggen, komt door de economische crisis, aldus de projectleider. Namens Platform K-buurt bekritiseerde Henk van de Belt de plotse haast die er nu is: formeel is er nog maar weinig tijd voor inspraak en participatie. Ook het gebrek aan overleg met lokale organisaties kon op kritiek rekenen. Er zal nu een ‘consultatiegroep’ worden geformeerd om de belangen van de bewoners en lokale ondernemers naar voren te brengen.

Pleintje
Volgens het bestemmingsplan (weer een andere procedure) is er wel een pleintje toegevoegd. Bewoners noemden dit echter ‘een doekje voor het bloeden’. Tussen twee woonblokken is een punt afgehaald wat dan een plein zou moeten zijn. Projectleider Romans riep de aanwezigen op na te denken over hoe een Hart eruit zou moeten zien en waar dat zou kunnen komen. Misschien op een heel andere plek dan rond de metro.

Buurtbewoner Mike Brantjes, die zich al tijden inzet voor een Hart voor de K-buurt, bepleitte een integrale aanpak van het gebied en onderzoek naar wat er nodig en gewenst is. Hij miste in het ontwerp ‘de eigenheid van de buurt’. De K-buurt verdient ‘iets heel bijzonders’, vond hij. Bewoners bekritiseerden de terugkeer naar hoogbouw: ‘Eindelijk zijn veel flats verdwenen en is er laagbouw gekomen en dan keert de gemeente weer terug naar hoge woonblokken’. Bewoners van Laag Koningshoef waren ook niet blij: ‘Zo jaag je de middengroepen weer uit de buurt. We zien straks geen zon en geen maan meer.’ Velen vrezen het verlies van licht en groen in de buurt.

Al in september 2015 heeft Platform K-buurt een zienswijze namens de 33 aangesloten buurtorganisaties ingediend op het conceptplan. In de brief werd o.a. gesteld dat bebouwing van het plein (locatie blok E) ongewenst is en zijn zorgen geuit over de toenemende parkeerdruk. Onlangs heeft Platform K-buurt ingesproken bij de Bestuurscommissie van Zuidoost en is er een brief verstuurd aan de leden ervan.

Helaas is het aangepaste plan en de presentatie nog niet als pdf beschikbaar. De redactie houdt u op de hoogte.

Hieronder de reacties tot nu toe van Platform K-buurt:

pkb_20150930_inspraakreactie-bestemmingsplan-kameleon-eo

pkb_20161003_brief-ontwerpbestemmingsplan-kameleon-eo

pkb_20160920_inspreektekst-ontwerpbestemmingsplan-kameleon-eo

zij-aanzicht

Klik HIER voor een uitzending van AT5 over de acties voor een Hart voor de K-buurt.

Platform K-buurt

Hart voor de K-buurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *