Voorlopig ontwerp Bijlmerweide

In 2014 wordt gestart met de werkzaamheden voor extra waterberging in de Bijlmerweide. De verbreding (en verharding) van de Gaasperdammerweg maakt dat noodzakelijk. In september, oktober en december 2012 deden we daar al verslag van.
Stadsdeel Zuidoost heeft bewoners/omwonenden nauw bij dat project betrokken. Op 12 maart 2013 was de derde en laatste informatiebijeenkomst Waterberging Bijlmerweide.

Waterberging_-Vo_bijmerweidEnkele highlights uit de vergadering
Op de kaart (hiernaast) zijn 16 bruggen aangegeven die vervangen gaan worden, 4 bruggen komen te vervallen en er komt 1 nieuwe brug op een nieuwe plek. Totaaloverzicht Bijlmerweide (PDF).
Er is onderzocht met welk materieel onderhouden moet worden.Voorgeschreven is dat die niet te groot en niet te zwaar zijn. In de opdrachtverlening bij de uitvoering worden afspraken gemaakt over het zorgvuldig werken zodat het park wordt ontzien.
In eerste instantie zal voornamelijk water te zien zijn. Het streven is om binnen 3 jaar begroeide onderwateroevers te hebben. Een aandachtspunt is dat er aanvankelijk veel riet zal groeien. Een teveel aan riet zal door intensiever te maaien worden tegengewerkt. Dit gebeurt om diversiteit in de plantengroei te krijgen. En door die diversiteit zullen verschillende diersoorten komen.

De opmerkingen en ideeën worden in een definitief rapport verwerkt. Eerst zal RWS (=opdrachtgever) het rapport ontvangen. Zodra het Dagelijks bestuur van het stadsdeel akkoord is met het rapport is er sprake van een Definitief Ontwerp.

Ook gedurende de uitvoering in 2014 houdt de gemeente contact met de bewoners om hen op de hoogte te houden van de werkzaamheden.
Lees hier de notulen van de bijeenkomst.

2 reacties op “Voorlopig ontwerp Bijlmerweide”

 1. Dit is blijkbaar geen site van een bewonersvereniging? De berichtgeving is zakelijk, lijkt op de berichtgeving op de site van het stadsdeel en wordt niet aangevuld met de mening van de bewoners?

  Aanvullend:
  – de Bijlmerweide is onderdeel van de EHS. Dat schept extra verplichtingen tav het behouden en versterken van de al aanwezige biodiversiteit. Het is dus geen nieuw park dat aangelegd gaat worden – het bestaat al dertig jaar. En daar is weinig aandacht voor; noch in de plannen, noch tijdens de bijeenkomsten. Hoe wordt de bestaande hoge natuurwaarde beschermd?
  – de huidige voorstellen worden gefinancieerd door RWS. Wat zijn de aanvullende maatregelen vanuit het stadsdeel? Onderhoud op de lange termijn? Ook dat staat niet in de plannen.
  – de werkgroep Vrijwilligers Bijlmerweide, die al 20 jaar een keer in de maand onderhoud pleegt (in overleg met het stadsdeel) is betrokken bij de planvorming.
  – het ontwerpbestemmingsplan Bijlmerweide heeft recentelijk ter inzage gelegd. De (bewoners)vereniging Groot Geerdinkhof heeft hierop een zienswijze in gediend omdat de status van de Bijlmerweide (EHS) niet voldoende gewaarborgd werd.

  Voor meer informatie: secretaris@geerdinkhof.nl

  1. Hartelijk dank voor uw reactie. http://Www.KantershofenZO.nl is inderdaad een onafhankelijke buurtwebsite en biedt ook ruimte aan de Bewonersbelangenvereniging Kantershof, zowel als de VVE Carports Kantershof. Het wie, wat, wanneer, waar en hoe van Amsterdam Zuidoost en Kantershof in het bijzonder zijn dan ook de pijlers van de site.
   De volgens u ontbrekende gegevens hebben we reeds in december besproken: volg de december-link in de eerste alinea van het artikel. Op dat moment was nog geen sprake van de ingediende zienswijze waar u het over heeft. Om de communicatie over de Waterberging te completeren, zouden we de zienswijze graag voor publicatie ontvangen, al dan niet ingeleid door een korte beschrijving daarvan.
   De redactie kon helaas niet bij de laatste vergadering aanwezig zijn en heeft uit de (ambtelijke) notulen enkele antwoorden gehaald, waardoor de informatie wat zakelijk kan overkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *