Verhoging Vattenfall gaat aan de K-torens voorbij

Recent werd bekend dat Vattenfall het vastrecht (denk: je maandelijkse vaste bedrag om een aansluiting te hebben)   wil gaan verhogen. Stadsbreed heeft dat tot negatieve reacties geleid. zie ook bijvoorbeeld 

https://www.parool.nl/amsterdam/vattenfall-rekent-zijn-50-000-amsterdamse-stadswarmteklanten-het-maximale-tarief-slaat-het-bedrijf-een-slaatje-uit-zijn-monopoliepositie~b544e161/ en al eerder https://www.at5.nl/artikelen/224636/sociale-huurders-betalen-stadswarmte-amsterdam 

Aangezien op tijd de juiste afspraken zijn gemaakt dankzij de goede samenwerking van Hart voor de K-buurt met Wooncorporatie Lieven De Key, is het gelukt om deze verhoging aan de K-torens voorbij te laten gaan.

In een schrijven aan bewoners laat Lieven De Key weten

Beste bewoner,

In de krant en op televisie heeft u misschien gezien dat Vattenfall de vaste kosten van stadswarmte (vastrecht) verhoogt. Dit geldt niet voor bewoners van de K-torens. In deze brief leest u meer.

Voor K-torens geen verhoging vaste kosten stadswarmte

Lieven de Key heeft tot 2033 vaste prijs afspraken gemaakt met Vattenfall:  Hierdoor zullen de kosten voor gas vergelijkbaar blijven tot 2033. Dit staat ook in het projectplan.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft. U kunt contact opnemen met Lieven de Key via 020 – 621 43 33 of stuur een e-mail naar info@lievendekey.nl. We helpen u graag.

Ook organiseren wij binnenkort een spreekuur in de K-buurt, mocht u vragen hebben . U ontvangt hierover nog bericht.

De afgelopen 1,5 jaar hebben bewoners samen met Lieven De Key gewerkt aan een plan voor verduurzaming van de 4 torenflats. Daar werd door bewoners zomer 2023 voor getekend. zie ook https://1104enzo.nl/ktorens-halen-70procent-verduurzamen/ De afspraken die daar zijn gemaakt en waar bewoners voor tekenden, worden dus behouden en nageleefd. De K-torens verkeren daarmee in een bijzondere positie.  In een statement zegt buurtplatform Hart voor de K-buurt:

‘We hebben deze afspraken gemaakt, de bewoners hebben er voor getekend, dan moeten ze ook worden nageleefd. We zijn Lieven De Key erkentelijk dat ze zich hier ook echt voor hebben ingespannen. In deze torens kunnen veel mensen zich niets permitteren, en al zeker niet als de investeringen in nieuwe netwerken op hun zou worden afgewenteld. 

Tegelijk, met de discussies die soms worden gevoerd over  investeren  in buurtzelforganisatie, de buurtplatformen , is dit wel weer een mooi voorbeeld van wat dat kan opbrengen. #buurtplatformrecht 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *