Veiligheidplatform 1104 bespreekt dinsdag o.a. inbraken in K-buurt

Komende dinsdag 16:00 uur komt het halfjaarlijks veiligheid overleg 1104 weer bij elkaar. Op deze manier willen we het gesprek gaande houden tussen diverse stakeholders voor een veilige Kbuurt; Winkeliers, Bewonerscommissies, Leger des Heils, Politie, Scholen, Buurthuizen, Welzijnsorganisaties, alle veiligheidsstakeholders  zijn welkom.

Tijdens de vorige editie sprak Stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing  o.a. over het in ontwikkeling zijnde Masterplan Zuidoost. Dit Masterplan Zuidoost is nu gepubliceerd en zal ongetwijfeld ook aan de orde komen. 

Andere onderwerpen om te bespreken:

 • Update vanuit de Politie/gemeente afdeling veiligheid: er zijn weer veel berichten over drugsgerelateerde zaken en enkele steekincidenten de laatste tijd
 • Experiment Flatcoaches bij torenflats vanuit bewoners ism DeKey en Politie
 • Masterplan Zuidoost
 • Rellen in Zuidoost zijn voorkomen, de kracht van samen en onder-op !
 • Kapotte-lampen-ronde per buurtje/flat, (incl mail naar openbareverlichting@amsterdam.nl )
 • Langerlust: opvangcentrum, impact voor de buurt?
 • Stand van zaken inbraken in de buurt en fietsdiefstallen
 • Jongeren centrum Kbuurt stand van zaken
 • Veiligheids Appgrpen per buurt/flat en deelname aan Kbuurt brede appgroep ‘’veiligheid kbuurt’’ via 06 18858963 (neem vooral ook deel aan de sociale appgrp ”Allemaal Kbuurt” via de link www.bit.ly/allemaalkbuurt )
 • Voetballen voor veiligheid
 • Wat verder ter tafel komt

Iedereen die stakeholder is of zich voelt op veiligheidsgebied in onze Kbuurt is van harte welkom. 16:00 uur via Zoom  link www.bit.ly/kbuurtzoom

Vooraf even aanmelden bij Jeet Jitbahadoer via eerder genoemd nummer 06 1885896 wordt op prijs gesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *