Motivatie-speech Simion Blom als kandidaatlid DB Zuidoost

Gister, 16 januari 2024, hield de stadsdeelcommissie een hoorzitting om in het openbaar met Simion Blom, ooit ook bewoner van onze K-buurt, te spreken als kandidaat lid voor het Dagelijks Bestuur Zuidoost. Hieronder de video van zijn motivatie-speech en  beantwoording van vragen en daaronder de tekst daarvan.

De stadsdeelcommissie stemde unaniem voor zijn benoeming. Wie Simion geluk wil wensen is van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van stadsdeel Zuidoost op donderdag 25 januari 18:45-21:30 op stadsdeel, Anton de Kom plein

Simion Blom: 

Hartelijk dank voorzitter 

nou   dit is volgens mij voor mij persoonlijk een heel bijzonder  moment . Volgens mij 13 14 jaar geleden zat ik precies op de plek waar de heer Bakker eh eh zit groen onervaren maar vooral eh iemand die eh liefde heeft en had voor eh Zuidoost en dat is iets wat zeker niet eh veranderd is sterker nog eh gegroeid is en ik hoop dat ik de komende jaren met u kan werken aan een Zuidoost wat nog liefdevoller is en nog mooier allereerst .

Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier eh vanavond eh mijn motivatie eh toe te lichten aan u de de commissie u de voorzitter zeker ook eh de DB leden eh maar vooral op de eerste plaats de bewoners van Zuidoost ik eh moet zeggen het was best overwhelming de mooie positieve reacties van eh mensen uit Amsterdam en zeker uit eh Zuidoost op mijn eh voordracht En daar wil ik iedereen hartelijk eh voor voor danken .

Ik denk ook dat het belangrijk is om te zeggen dat wij – ik wordt hopelijk de opvolger van eh Raoul White  met uw  goed vinden en ik moet zeggen dat dat wel iets is waar we trots op mogen zijn dat iemand uit Zuidoost Raoul White  nu op dit moment Tweede Kamerlid is dat is volgens mij iets waar we hartstikke trots op mogen zijn vooral ook gezien het feit dat hij een stevige bijdrage heeft geleverd de afgelopen 2 jaar om Zuidoost verder te brengen en Zuidoost verder te ontwikkelen En dat betekent dat  ik grote schoenen heb om te vullen maar ik ben hartstikke gemotiveerd en enthousiast om dat samen met u a op een goede manier te kunnen doen .

één van de redenen ook wat voor mij echt een reden is om om kandidaat te stellen dat is ook de samenstelling van het huidig DB met eh mevrouw miskin en mevrouw jadnanansing voor mij was dat wel echt een belangrijke reden om om eh om Ja hier te zitten eigenlijk eerlijk gezegd en ik heb het vertrouwen dat wij  impact kunnen maken in  Zuidoost .

 

zoals ik zei mijn betrokkenheid mijn betrokkenheid in Amsterdam Zuidoost is niet iets van van nu eh ik ben ongeveer 15 jaar eh maatschappelijk actief politiek actief en mijn directe motivatie dat lag eigenlijk in het feit dat ik opgroeide in de k-buurt prachtige krachtige wijk 

 

Maar laten we eerlijk zijn Het was ook een wijk waar ik als ik naar school ging over drugsverslaafden heen eh moest stappen die op dat moment heroïne aan het roken waren  de geur van heroïne dat kan ik me nog heel goed herinneren Het is ook een periode die me heel erg bewust maakte van ongelijkheid  de vicieuze cirkel van armoede intergenerationele armoede de schrum de mensen die uit huis werden gezet Ja dat zijn beelden en geluiden die je eigenlijk niet meer uit je systeem  krijgt maar Zuidoost was ook altijd de plek waar ik het gevoel kreeg dat ik opgroeide in een groot Park groen ruim zonder dat ik als kind eh hoefde te spelen met allerlei auto’s om mij heen en dat is iets wat de kinderen en jongeren gun om op te groeien in een ruime groene omgeving Amsterdam Zuidoost ademt wat mij betreft ook een een belofte uit hè

We zijn op dit moment in een serieus kantelpunt beland er is heel veel aandacht voor Amsterdam Zuidoost landelijk en zeker ook eh eh Stedelijk  en ik noem dat zelf de Bijlmer Renaissance ondanks de negatieve beeldvorming soms terecht soms onterecht 

 is Amsterdam Zuidoost toch wel de plek waar relatief gezien gewoon de meeste talenten vandaan aankomen en gelukkig de afgelopen jaren zie je dat steeds meer naar boven komen en wat mij betreft is dat een stevige belofte die wij waar moeten maken 

wat ik eigenlijk ook echt heel mooi vind om te zien is dat Amsterdam Zuidoost landelijk zelfs landelijk een voorbeeld is als het gaat om burgerparticipatie actieve buurtplatforms actieve buurtmoeders buurtvaders Eh onze ingezette lijn met betrekking tot democratisering dat is volgens mij echt een eh echt een voorbeeld waar ik heel graag mijn schouders onder wil zetten en toe toe wil werken naar een manier waarbij wij als overheid iets vaker participeren bij bewoners en bij de buurt 

Er zijn natuurlijk ook allerlei uitdagingen en kansen. We hebben het bijvoorbeeld heel vaak over het woningtekort  ik moet zeggen dat ik hartstikke trots ben op het feit dat Amsterdam Zuidoost de eerste plek is in heel Nederland waar wij hebben gezegd van  Hey minimaal 25% van de woningen die gereserveerd die gebouwd worden die reserveren wij voor mensen uit het stadsdeel en dat is volgens mij hartstikke belangrijk 

Ik had het net over die vele talenten die wij hebben maar Ja die hebben wij en we moeten ook nadenken hoe wij die talenten hier houden zodat we een omgeving creëren een Zuidoost creëren die aanmoedigt en inspireert om het meest excellente uit jezelf te halen dat is iets wat niet vanzelf gaat en daar heb je belangrijke voorzieningen voor nodig daar heb je toegankelijke en betaalbare woningen voor nodig om toe te werken naar een iets grotere middenklasse een middenklasse die wij nodig hebben om het stadsdeel en Amsterdam verder te brengen we hebben natuurlijk ook de ambitie en de uitdaging als het gaat om het klimaatbeleid de energietransitie 

 

Wij hebben de verantwoordelijkheid om om een samenleving en een wereld te behouden ook voor de toekomstige generatie en ook daar wil ik heel graag mijn schouders eh onderzetten Ik zit hier vandaag met de belofte om te werken aan een Zuidoost voor iedereen waarin iedereen Ongeacht afkomst zijn of haar dromen kan waarmaken een Zuidoost dat een bron van inspiratie is en kan zijn voor eigenlijk heel Nederland met Vooral zijn sterke gemeenschapszin en wat mij betreft is die gemeenschapszin het belangrijkste bouwsteen wat we hebben en ik wil heel graag samen met u metselen om die bouwstenen tot een brug te maken voor een betere toekomst in mijn tijd en in mijn reis door de politiek heb ik geleerd dat echte verandering begint met luisteren en samenwerken en het is mijn belofte en ook mijn hoop en inspiratie dat ik met u Ik heb gezien de afgelopen jaren hoe zeer u betrokken bent Ik zie bijna iedere dag ehm de meeste van u op allerlei bijeenkomsten en volgens mij denk ik dat als wij goed samenwerken dat wij die echte verandering kunnen teweeg brengen een verandering waarin Zuidoost verder bloeit en groeit 

 

voorzitter ik kom tot een einde eh het laatste wat ik wil zeggen is dat ik er enorm naar uitkijk om met u als betrokken stadsdeelcommissie en vooral met de bewoners van Zuidoost de gemeenschap van Zuidoost om deze reis voort te zetten de reis van ontwikkeling samen kunnen wij Amsterdam Zuidoost tot voorbeeld maken in Amsterdam en wat mij betreft een voorbeeld voor heel Nederland 

Dank u wel 

beantwoording vragen :

Ik zal proberen de  vragen zo goed mogelijk  te beantwoorden maar ik weet zeker dat u me erop zult wijzen als ik een vraag niet beantwoord dus volgens mij komt dat goed om meteen even te beginnen bij uw laatste inbreng als het gaat om het bestuurlijk stelsel en als het gaat om de positie van Zuidoost in zijn in zijn totaliteit eh ten opzichte van de  stadsdeelraad in mijn tijd dat klopt inderdaad hè toen ik van de stadsdeelraad naar de gemeenteraad ging dat was volgens mij dus inderdaad de periode dat  er er een eerste wijziging kwam ik weet dat er in de stadsdeelraad toen nu ook natuurlijk maar ik heb het nu over mijn tijd er een hele grote betrokkenheid was van bewoners heel veel inspraak bewoners wisten echt dingen te organiseren voor de buurt of wisten echt te benoemen Op welke manier beleid niet goed genoeg werkte en dat had echt effect  ja nou goed andere buiten Zuidoost en buiten buiten Amsterdam die interpreteerden die actieve politieke cultuur  misschien wat negatief omdat het soms ook schuurde maar goed volgens mij is dat  democratie. Het schuurde soms maar dat liet zien dat het werkte Helaas was dat voor sommigen een argument om het bestuurlijk stelsel te veranderen en ik heb als gemeenteraadslid inderdaad gezien dat er een diepe ongelijkheid is. We zagen met met name bewoners eh vanuit andere stadsdelen heel vaak regelmatig succesvol lobby en inspreken vanuit Zuidoost was dat minimaal heel weinig ook op hele urgente belangrijke thema’s die geheel Amsterdam aangaan maar zeker ook Zuidoost en dat baarde me altijd zorgen ware het niet de afgelopen maanden dat ik iets heel moois gezien heb hier in Zuidoost en daar hebt u een hele belangrijke rol in gespeeld ongeacht het standpunt waar de OBA Next wel of niet  zou moeten  komen. Nou u hebt daar een inderdaad al een advies over uitgebracht Maar los daarvan moet ik zeggen dat de manier waarop het gesprek het maatschappelijk gesprek de discussie gevoerd werd van hoge kwaliteit was en volgens mij is dat een gelukkig nu ook een voorbeeld aan het worden voor de rest van Amsterdam. 

Ontzettend trots was ik om te zien dat jongeren uit de k-buurt maar ook andere buurten inspraken in de gemeenteraad,  best wel onder de indruk was ik en ik heb gezien dat de gemeenteraad een menig collegeleden en ambtenaren ook echt onder de indruk waren van eh van de wijze waarop die jongeren dat gedaan hebben en eigenlijk kun je zeggen dat dat nou Ik wil nu geen voorkeur uitspreken dat moet ik niet doen maar dat is dat is wel mooi om te zien ten opzichte ten opzichte van die tijd hoe zich dat nu ontwikkeld heeft en wat ik ook echt u wil meegeven  is dat ik eigenlijk vanaf het moment dat er verkiezingen waren ik gezien heb dat jullie volgens mij ook echt een  stembusakkoord hebben ondertekend en dat de afgelopen weken jullie daar ook invulling aangegeven hebben ten aanzien van het van  waar moet Oba komen: Amsterdamse Poort of Kraaienest maar ik heb gezien en begrepen dat jullie over jullie eigen standpunten heen puur inhoudelijk eh keken wat wat het beste is en dat is volgens mij echt de complimenten waard 

Eh wat mij eh betreft ehm nou dank sowieso voor de steun die hier en daar uitgesproken is als het gaat om ondernemerschap wat kan ik daar nou ondernemen is iets moois, dat is zeker iets moois en iets, ondernemers dragen op een hele belangrijke manier eh bij aan de samenleving Wat mij betreft als je op een sociaal duurzame manier eh eh onderneemt hè Ik ben echt een voorstander van een mentaliteit waarin we  pleiten voor een wij economie in plaats van een ik economie Eh en dat is ook de manier waarop ik hopelijk zo’n dossier als eh Economische Zaken ook wil gaan invullen. Amsterdam Zuidoost is de plek in Nederland waar het meeste geld verdiend wordt maar we weten tegelijkertijd dat Amsterdam Zuidoost ook één van de armste stadsdelen is en dat laat zien dat er iets mis is  in het systeem wat veel te veel een ik economie is wat veel te veel gericht is op een economie die aandeelhouders faciliteert, ik pleit er echt voor en dat deed ik ook in de gemeenteraad vanwege Community wel building dat is hier in Zuidoost geïmplementeerd in nieuwwest en in  Noord eh waarbij we echt op die manier het systeem proberen aan te passen waarbij we investeren in lokale  ondernemers investeren in de lokale buurt super of de lokale Turkse fruit boer en ook inzetten op lokaal inkopen  maar daarnaast ook investeren in talenten middels incubators, nadenken over fondsen die we kunnen oprichten Ik denk daarnaast dat er ook een stevige hele duidelijke link is te leggen met zoiets als ‘geen punt maar een komma’ ik weet dat Amsterdam ook aan het nadenken is op welke manier dat ingevuld zou kunnen worden en wat mij betreft is dat de benadering die ik wil gaan aanvliegen Juist ook omdat het heel erg past binnen de kaders vanuit het college het coalitieakkoord en de ingezette lijn van het Dagelijks bestuur eh dus ondernemers zeker goed nadenken op welke manier wij ondernemers kunnen steunen en helpen en vragen om bij te dragen aan de belangrijke Ambities die wij hebben. 

Ten aanzien van het slavernijmuseum inderdaad waar ik een rol in heb mogen spelen Ik ben er trots op om te zien dat Amsterdam Zuidoost op heel veel gebieden een voorloper is Hè Daar kom ik straks nog over te spreken als het gaat om kunst cultuur sport onze culinaire traditie de vele jongeren die afstuderen vanuit het mbo hbo Wo Die helaas veel te vaak het stadsdeel vertrekken hè Kortom zuid-oost is op vele fronten een een een een voorbeeld maar ook op politiek gebied is Zuidoost  een belangrijk  voorbeeld Dit is de plek waar ongelijkheid op een hele hele serieuze manier geagendeerd is ongelijkheid in het onder onderwijs gelukkig Sinds een paar jaar is heel Nederland zich bewust van het probleem dat we de afgelopen 10 jaar echt te maken hebben met onderwijs ongelijkheid Het zijn de mensen in Zuidoost die dat op een hele stevige manier hebben weten te adresseren maar ook als het gaat om zoiets als de lokale media, ik noem maar een voorbeeld Razo of radio Mart die institutioneel racisme op een succesvolle manier hebben weten te adresseren die hebben weten te adresseren het belang van zoiets als excuses of het slavernijmuseum en dat laat zien dat Zuidoost mensen in staat zijn om landelijk stedelijk belangrijke thema’s te agenderen die zelfs internationaal tot voorbeeld  dienen en als het gaat om het advies waar zo een museum moet komen te staan Nou ja ik zou willen oproepen aan u als  commissie als u daar iets van wilt vinden dan lijkt mij  datdit een heel mooi en goed onderwerp. ik heb me de afgelopen jaren iets afzijdig gehouden van wat mijn voorkeur is juist omdat ik de kwartiermakers gewoon hun werk wil laten doen en omdat ik ruimte wil geven aan het maatschappelijke gesprek en het maatschappelijk debat daarover

Even kijken. Het kan zijn dat ik echt wat vragen niet meeneem maar U zult me daar sowieso op wijzen. Nou ja zoals ik al aangaf voorbeeld Zuidoost is op vele fronten een voorbeeld in Nederland 25% van de woningen die gebouwd worden daar hebben mensen uit Zuidoost voorrang . ik heb begrepen dat er op dit moment zelfs een wet in de maak is om dit breder in Nederland mogelijk te maken Ehm zou dat hoog zou dat percentage meer moeten Nou ik denk wel dat dat je altijd moet nadenken Op welke manier onze eh eh woningen veel meer toegankelijk veel meer bereikbaar veel beter betaalbaar eh zijn en uiteraard ook veel meer veel meer divers moeten zijn  en ik ga hier graag met u over in gesprek. Ik weet zeker dat u echt  heel veel ideeën heeft hierover dus nou wat mij betreft kunnen we hier over een paar weken wat uitgebreider over over spreken want ik weet zelf nu niet wat de ingezette lijn is van het  hier omtrent. 

Er zijn ook vragen gesteld Over welke portefeuilles ik niet zou willen of Welke portefeuilles ik  wel zou willen,  waar het volgens mij om gaat is dat wij met alles wat in ons zit als het nou gaat om dieren dierenzaken Ik heb gezien dat u een heel goed mooi advies eh uitgebracht heeft

 dat wij met alles wat in ons zit moeten werken aan een Zuidoost wat sterker steviger is en nog veel meer een voorbeeld is in voor de rest van Nederland als het gaat om de energietransitie als het gaat om wonen als het gaat om kunst en cultuur Hoe hoe kunnen wij dat dat is echt iets waar ik me heel graag voor  in wil zetten met name vanuit het economisch perspectief Hoe kunnen we een een industrie creëren een creatief industrie. er zijn ontzettend veel jongeren die in hun woonkamer in hun slaapkamer streetwear aan het eh ontwerpen zijn hè mijn ambitie en droom  is het realistisch ?nou dat weet ik niet maar mijn ambitie en droom is dat in in Limburg en in Antwerpen en Brussel mensen spreken over de kwaliteit van streetwear wat hier gemaakt wordt het is mijn ambitie dat mensen uit Almere Friesland of Groningen als ze hier  naar Ajax gaan op de Toppers of Heineken musical zeker  een lekkere goede roti willen komen proeven Of heerlijke tillo of eh jollof rice omdat 

ja dat is volgens mij onze culinaire traditie en waar wij wat mij betreft veel meer in  moeten investeren 

Wat mij betreft zal Zuidoost veel meer een rode rode loper moeten zijn voor de rest  van Amsterdam en zeker in ogenschouw nemend dat we ook te maken hebben kunnen hebben met met zoiets als gentrificatie hè Iedereen is volgens mij hartstikke welkom in Zuidoost 

Wij hebben de afgelopen tientallen jaren laten zien dat Zuidoost de meest diverse plek is of één van de meest diverse plekken van Nederland Zwarte witte mensen die hier samenwonen, arme rijke mensen, dat is volgens mij hartstikke prima maar waar wij ook echt op moeten letten is dat het kantelpunt die wij nu ingaan. De verandering de belofte die we voor ons zien is dat ook de mensen die te maken hebben gehad met hele moeilijke ingewikkelde onderdrukkende kwesties zoals de toeslagen affaire armoede dat ook zij en ook hun kinderen kunnen profiteren van die belofte

Dank u wel voorzitter 

Voor de hele sessie kijk de video op de pagina Openbare Hoorzitting voorgedragen lid voor het dagelijks bestuur Zuidoost 16-01-2024 https://zuidoost.notubiz.nl/vergadering/1194654

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *