Bouw Jongeren Centrum K-buurt begonnen

 Dit is de centrale pagina voor informatie over het Jongerencentrum Kbuurt.

De bouw van het jongerencentrum K-buurt is begonnen. Vrijdag werden alvast de hekken geplaatst. Maandag vangt de bouw aan onder de metrobaan bij station Kraaiennest.

Het jongerencentrum is een langgekoesterde wens van de K-buurt maar bewoners wisten dit nooit gerealiseerd te krijgen. In 2017, toen net opgericht, pakte Hart voor de K-buurt het anders aan. Jongeren van de buurt werd gevraagd zelf een video te maken. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 organiseerde Hart voor de K-buurt een verKiezingsdebat. Met daarin de belangrijke wensen van de buurt. Zo kwam ook het jongerencentrum aan bod. Politici werd gevraagd zich uit te spreken door letterlijk een kant te kiezen. Alle partijen van de huidige bestuurscoalitie kozen ‘’Ja, dat gaan we doen’’.

Buurtcollectief Hart voor de Kbuurt heeft ook daarna de druk op de ketel gehouden om te zorgen dat deze voorziening niet van tafel verdween. Nu is het dus zover. De politiek heeft niet alleen geluisterd, maar ook woord gehouden.

Maandag 26 april wordt begonnen met de bouw. Er komen twee gebouwen; een oefenruimte voor drumbands, speciaal geluidsgeïsoleerd, en een jongerencentrum. De oefenruimte voor bands zal over een maand klaar zijn, het jongerencentrum twee maanden daarna.

Het is de bedoeling dat deze opstelling er staat totdat de bouw van het hernieuwde Kmidden een vaste plek biedt voor een jongrencentrum in de nieuwe bebouwing op de kavels die nu vrij staan. Dat is het zogenaamde KmiddenCocreatie traject. Onderdeel van dat traject is het alvast in gang zetten en experimenteren met zaken die voorzien in buurtbehoeften en ontwikkeling van de buurt. 

Het jongerencentrum sluit ook aan bij en is onderdeel van wat inmiddels Masterplan Zuidoost heet. Een lange termijn plan om Zuidoost te verbeteren, en de jongeren van Zuidoost van beter toekomstperspectief te voorzien.

Veel bewoners van Zuidoost hebben het vertrouwen in overheid of ‘’participatie’’ verloren. Hart voor de K-buurt vind het belangrijk met dit bericht niet alleen de bouw aan te kondigen, maar ook te onderstrepen dat participeren wel loont, en hoe belangrijk het is om als buurt collectief samen te werken in een buurtplatform. En ook hoe zo een stem wordt geprobeerd te geven aan hen die je te vaak niet hoort of ziet in traditionele participatie trajecten, ook wel vaak ‘’de zachte stem’’ genoemd. Die moet je ophalen en qua geluidsniveau door een versterker durven duwen.

Omwonenden die overlast ervaren tijdens de werkzaamheden kunnen contact opnemen met de aannemer via 020-4683393 

De bouw wordt uitgevoerd onder auspiciën van het projectmanagementbureau van de gemeente, bereikbaar via j.pollaert@amsterdam.nl voor andere onderwerpen

en ook op de websites van de belangrijkste spelers bij het toekomstig gebruik van dit centrum: Swazoom (www.swazoom.nl), Untold (www.untold.nl ) en K-zone sports ( www.kzonesports.nl )

Meer informatie over het kmiddencocreatie traject is te vinden op www.1104enzo.nl/kmiddencocratie en www.amsterdam.nl/kbuurt

De video van de jongeren is te zien via www.bit.ly/jongerenkbuurtwillenplek

De video van het onderwerp Jongerencentrum bij het verKiezingsdebat 2018 is te zien via 

www.bit.ly/verkiezingsdebatjongerencentrumkbuurt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *