Jongeren Centrum K-buurt

Dit is de centrale pagina voor informatie over het Jongerencentrum Kbuurt.

Het de bedoeling dat rond april 2021, ons eerste jongerencentrum in de K-buurt de deuren opent. Dit wordt een plek met een goede, geluiddichte, behuizing waar ook de brassbands van Zuidoost gefaciliteerd worden.  Het komt in een tijdelijke behuizing aan het einde van markterrein. Een definitieve versie kan dan komen in de uiteindelijke bebouwing Kmidden

Voor alle jongeren

Het is tijd. Tijd voor een eigen plek. Een plek waar je jezelf kunt zijn en jezelf ontwikkelen. Die gaat er komen.  Als alles goed gaat april 2021.

Informatie voor buurtbewoners

Er is al heel lang door de buurt aangegeven dat ‘jongeren’’ het belangrijkste thema van de buurt is. Daarom komt er een jongerencentrum in de K-buurt. Dat is al diverse keren besproken in buurtbijeenkomsten en daar zijn ook belangrijke  zaken uit naar voren gekomen waar in de realisatie rekening mee gehouden wordt: 

  • Vakkundig personeel voor de begeleiding,
  • Overlast beperking en handhavingsblauwdruk. 
  • Jongeren die zelf in hun kracht worden gezet en worden uitgedaagd het zelf te fixen
  • Kansen voor jongeren en voor de Kbuurt

 

De beoogde locatie  voor een tijdelijke uitvoering voor de komende paar jaar is aan het eind van het markt bij Kraaiennest, tegen de atletiekbaan aan.  Er moet een vergunning traject worden doorlopen en de juiste faciliteiten neergezet. De eerste stappen voor de vergunningaanvraag zijn gezet.   25 februari 2021 wordt er een bewonersbijeenkomst georganiseerd door de gemeente hierover.

Achtergrond

Dit jongerencentrum is een lang gehoorde wens vanuit de Kbuurt. Er is een prachtig buurthuis maar dat blijkt onvoldoende de doelgroep te kunnen bieden wat de jongeren nodig hebben. Op Klieverink 73 is Hart voor de Kbuurt al gaan warm lopen met een aantal jongeren uit de buurt. Dat heeft geresulteerd in een video van hun hand die is vertoond op het verKiezingsdebat dat de buurt hield met politici bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daaruit is de toezegging gekomen tot een jongerencentrum, waar ook kan helpen in de bredere ontwikkeling van de Kbuurt tot een buurt waar jongerentalentontwikkeling centraal staat

In Fasen

De uitvoering die nu gaat komen in de vorm van een container opstelling is een experiment mede in het kader van het zogenaamde KmiddenCocreatie traject. Met dit traject wordt de doorontwikkeling van de Kbuurt als leefbare buurt beoogd waar de buurt zelf hard voor heeft gepleit. Het bouwt voort op wat al leeft in de buurt en zal helpen die zorg energie te verbinden en optimaal in te zetten voor onze jongeren. 

 

Het is de bedoeling dat deze opstelling er staat totdat de bouw van het hernieuwde Kmidden een vaste plek biedt voor een jongrencentrum in de nieuwe bebouwing op de kavels die nu vrij staan. Dat is het zogenaamde KmiddenCocreatie traject 

 

Meedoen en wat gaan we doen

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het jongerencentrum er is voor en van de jongeren. Het moet in hun behoeften voorzien, en optimaal de kracht en zorg energie van de buurt daarbij inzetten om dat te ondersteunen. Ook komt er oefen ruimte voor brassbands

Er zijn een aantal groepen in de buurt gevormd om daarover mee te denken en waar mogelijk, mee te helpen. Een groep ‘’moeders van de buurt’’ , een aantal jongerenpanels. wie meer wil weten of mee wil doen, kan contact opnemen met Gabby Roelofs via gabbyroelofs at gmail.com

Het Jongeren Talentcentrum KBuurt is een samenwerkingsverband van Gemeente (de afdelingen gebiedsontwikkeling, sociaal domein, veiligheid en democratisering), met Hart voor de Kbuurt, Swazoom en Untold.  

Wie meer wil weten kan de gemeentelijk projectmanager mailen via k.brammerloo at amsterdam.nl

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties