Brandbrief aan Burgemeester inzake ‘Plaskruis’

18 januari 202

Brandbrief aan de burgemeester: Plaskruis ! Welk Zuidoost voor wie? 

Geachte Burgemeester,

Wij vragen u dringende en urgent aandacht voor de issue van het tijdelijk geplaatst kunnen krijgen van een plaskruis op het plein bij Kraaiennest, een issue die staat voor veel meer. Wat voor Zuidoost willen en kunnen wij zijn met elkaar?

Op het plein komen samen en verblijven diverse groepen. Daar is een plein volgens ons ook voor. De afstand tot woningen is groot. Het aanliggende buurthuis is niet ingericht en heeft niet de capaciteit om zulke grote groepen, vooral mannen, te voorzien van toiletfaciliteit en de openingstijden komen niet altijd overeen met de behoefte. Letterlijk.

Een plaskruis dat de criminaliteit aanjaagt?

We zijn sinds geruime tijd, 2 jaar al, vanuit het ontwikkel buurt traject bezig om een tijdelijke toilet voorziening geplaatst te krijgen, inmiddels uitgekomen op een tijdelijke oplossing in de vorm van een plaskruis. [ Voor de uiteindelijke oplossing kijken we uit naar de herbouwplannen K-midden waar toiletfaciliteit staat ingeschreven. ]

Om te gaan van heel lang en meer ‘’praten over wat werkt’’ naar ‘’proberen wat werkt’’ hebben we deze zomer zelf, in overleg met de doelgroep, als experiment een plaskruis gezet [totdat onze centjes op waren om dit nog te betalen]. Dat heeft goed gewerkt.

Gewenste situatie, deze zomer uitgeprobeerd

Ondanks eerdere toezeggingen, krijgen we nu echter  te horen dat een plaskruis een te hoog veiligheidsrisico zou inhouden en daarom niet geplaatst kan worden. Dat zou de criminaliteit bevorderen ”en dat moeten we niet willen aanjagen”.

Nu willen we idd zeker de criminaliteit niet aanjagen, maar onderliggend horen we sterke ondertonen dat elke snorder en iedereen die daar troefcall speelt al een crimineel zou zijn en eigenlijk de wens om alle mensen maar weg te wensen van de openbare ruimte. ‘’Want dan is het veiliger’’. Tsja, als we alle mensen uit Amsterdam weghalen wordt het ook veiliger. Ondertussen is het een open riool onder metrobaan, de pilaren stinken en de mensen die zijn er echt en wij bewoners gaan niet weg.

Niet gewenste situatie: open riool

Mensen op het plein en cultureel verblijven in de openbare ruimte

Wij staan er voor dat de Surinaamse mannen die cultureel in de buitenruimte verblijven, gewoon bij Zuidoost horen en hun plek  hebben. 

In het K-midden traject hebben we geluisterd naar, een stem gegeven aan hen die je juist te weinig hoort of ziet. Daarom ingevoegd ook enkele korte video clips die relevant zijn in dit kader:

Leven met elkaar buiten hoort bij Zuidoost. zie wat Hille Simons  coördinator van het Leger des Heils daarover zegt: https://youtu.be/OvvwQSteQ60 (Laten we WEL leven in de buitenruimte)  

Wij zien eerder dat we van de Surinaamse mannen, de hosts van het plein kunnen en moeten maken, dan dat we ze proberen weg te wensen door geen prullenbakken te plaatsen, geen plaskruis, etc. En natuurlijk samen werken aan verbeteren van de zelf-organisatiegraad, aanspreekbaarheid. Dat gebeurt ook allemaal, maar investeer daar in, in plaats van het weghouden van toiletfaciliteiten.

Dit is een heeeeeeel fundamenteel debat, waar we ook vaak merken dat er een regelgeving construct wordt gemaakt op zo’n plein, die gebaseerd is op klachten die voornamelijk afkomstig zijn van mensen die bovenmatig de weg weten naar de wegen om dat te doen. En dat zijn dan weer niet deze mensen op het plein die vervolgens in een regelgeving construct komen waar ze eigenlijk buiten de wet komen te staan (Als je ziet waar ze staan en zitten met elkaar, wie heeft daar last van? De eerst volgende flat Klieverink is zeker 100 meter weg) Het zijn gewoon mensen. Zo vindt er dus culturele verdringing plaats. En dat in Zuidoost!? 

In het eerder aangehaalde Kmidden ontwikkeltraject hebben we naar boven gehaald dat veel ook op percepties is gebaseerd Zie deze korte  video in dat kader van 2 zeer actieve buurtmoeders die de buurt door en door kennen https://youtu.be/3dv0n6Z_NW4 (2min20) Dat ”cultureel verblijven” in de buitenruimte. Anderen noemen het ”deze mensen hangen maar wat”  Waar komt dit verblijven in de buitenruimte eigenlijk vandaan? Is dit erg? Is het echte overlast? of een projectie van eigen angsten?

Zelf experiment uitgevoerd 

We hebben zelf als experiment deze zomer een plaskruis besteld en laten zetten, in overleg met de doelgroep uitgeprobeerd op diverse plekken, dat hielp goed. Geen probleem, integendeel. 

Maar we hebben de centjes niet dat vol te houden. Hebben deze issue overgedragen aan gebiedsteam die eerste meldden dit te zullen gaan regelen en er de centjes voor te hebben. Maar nu de wijkagent zegt ”Nee” kennelijk niets anders kunnen dan wijken.

Welk Zuidoost voor wie? Een integrale afweging

Wij weigeren echter als norm te maken dat iedereen die niet voldoet aan ’reference man’ maar weg moet uit de openbare ruimte. Zo is Zuidoost ? Niet ons Zuidoost! We willen naar een Kraaiennest waar het veiliger wordt doordat meer ogen op straat zijn, OOK door een handhavingsblauwdruk, handhavers , straatcoaches, maar niet dat alleen de bovenbubble van de maatschappij welkom is en recht op leven heeft. Recht op leven hebben we allemaal. Ook de Surimannen die gewoon ook hun plek in Kraaiennest willen https://youtu.be/4YGk4GjQLPg  en https://youtu.be/9pK9PjkZykc Ze/we horen er niet bij, nee ze/we ZIJN Zuidoost !

Veiligheid is zeker belangrijk. Niet alles kan overal op elke tijd maar het kan ook niet zo zijn dat er niets kan en iedereen om 18:00 uur  maar achter de boerenkool moet zitten. Zeker niet in Zuidoost.

Ik hoop van harte met dat nu u een  Masterplan aanpak heeft ingesteld, dit de mogelijkheid biedt deze issue in breder perspectief te bekijken en integraal afgewogen kan worden opdat we niet alleen van het openbaar riool verlost kunnen worden, maar ook een samenleving bouwen gebaseerd op het principe van The Just City:”heeft iedereen een plekje en zijn die plekjes wel gelijkwaardig’’ 

Heel hartelijke groet

Team Hart voor de Kbuurt

PS Voor de goede orde, die verwarring is er nog wel eens

  • we vragen GEEN dixie (daar zijn allerlei bezwaren tegen te maken als omwaaien, wat gebeurt er binnen in zo’n cabine etc) maar een Plaskruis
  • Hoewel wij niet eens een dixie vragen, staat er 2 a 3 dagen per week wel een dixie, namelijk voor de marktlieden. Komt de dag ervoor, gaat weg de dag erna.. en soms ook wel een hele week.  Die staat al die tijd dan ook zonder slot. Dit is dus kennelijk nooit een veiligheidsrisico. 
  • Voor de soms ook aanwezige dames heeft het buurthuis over het algemeen WEL de capaciteit.  Het buurthuis kan gewoon niet de hele plein populatie aan, een plaskruis levert de daarvoor benodigde extra capaciteit.
  • Mocht het zo zijn dat het zetten van een plaskruis tot gevolg heeft dat de Mexicaanse drugskartels ineens Kraaiennest verkiezen tot hun werkgebied, dan respecteren we uiteraard de beslissing om van plaatsing af te zien
  • Er is een politie toezicht camera bij de stoplichten Kromwijdreef/Karspeldreef die het hele terrein overziet, inclusief de beoogde plek voor het Plaskruis

In het Kmidden traject hebben we geluisterd naar, een stem gegeven aan hem die je juist te weinig hoort of ziet. Hier enkele korte video clips die relevant zijn in dit kader

Laten we WEL leven in de buitenruimte (46 sec) (leger des heils Kraaiennest coördinator Hille Simons  https://youtu.be/OvvwQSteQ60

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *