3 bijeenkomsten door en voor bewoners over vertrek Programmadirecteur

In Zuidoost werden 3 bijeenkomsten geregeld door bewoners voor bewoners om als ”Masterplan Community” samen over het vertrek van Saundra Williams als programma directeur te spreken.

dinsdag 30 mei – 19:00 uur

woensdag  31 mei – 19:00 uur

donderdag 1 juni – 19:00

Op basis van deze 3 community tafels op 30 en 31 mei en 1 juni is input opgehaald vanuit aanwezigen/ vertegenwoordigers van de community, over welke boodschap bespreekbaar moet worden gemaakt in de alliantievergadering op 14 juni a.s.

(NB RedactieL dit is uiteindelijk anders gelopen, er is voor gekozen niet  enkele afgevaardigden aan te laten sluiten  bij de 14 juni Alliantie bijeenkomst, maar er is besloten de Alliantie te vragen aan te sluiten bij een bijeenkomst van de Gemeenschap Zuidoost, dit op 11 juli. Dit is nog besproken en uitgelegd op 24 juni,

Boodschap richting alliantie

 • De alliantiepartners worden ter verantwoording geroepen over wat zij de afgelopen 2,5 jaar hebben gedaan om 1) het vertrouwen van de community te herstellen/de dialoog met de community aan te gaan en 2) het masterplan/de visie zich eigen te maken. De beloften die zijn gedaan in het masterplan zijn aantoonbaar niet waargemaakt (+ concrete input/ voorbeelden/feiten)
 • De 90.000 bewoners van ZO worden niet gezien als gelijkwaardige partner (wel zo genoemd, maar behandeld als doelgroep).. De invulling van de nieuwe fase van het masterplan kan niet door de alliantiepartners alleen gedaan worden, maar moet in co-creatie met de bewoners. Vanuit community-based werken, want dit is een methode die werkt voor de community. Deze zet bewoners in hun kracht en mobiliseert ze; versterkt eigenaarschap.
 • De stem van de community is tot nu toe bevochten moeten worden. Niet gehoord (niet voldoende) en wordt niet gezien. Het gesprek in de alliantie is niet op uitnodiging van de alliantie gegaan, maar moest worden bepleit door de community zelf. Ook hieruit blijkt dat de community niet als gelijkwaardige partner wordt beschouwd. Ook is er beweerd door wethouder Moorman dat de community te broos is om enige leidinggevende functie te bekleden.
 • Zonder community is er geen masterplan. De community wil een krachtig statement neerleggen. Neem deze partner serieus. Dat betekent:
 1. openheid en samenwerking:
  • Terugkoppeling geven naar de community van vergaderingen
  • Agenda gezamenlijk opstellen
  • Besluitvorming gezamenlijk bepaald en gedragen
  • Openbaarheid van stukken
 2. Een gezamenlijk plan over het inrichten van de volgende fase van het masterplan en op welke manier dit plan in cocreatie met de community wordt vormgegeven.
 3. Een gezamenlijk proces inrichten voor een opvolging van de huidige programmadirecteur, waarbij de kaders/eisen die worden gesteld vanuit de community zwaar wegen (iemand vanuit de community, niet van buiten, met draagvlak en vertrouwen, competentieprofiel, selectiecommissie … verder invullen) Ook: mandaat en hoe zorgen jullie/we ervoor dat de opvolger niet tegen dezelfde muren oploopt, wat zijn daarvoor randvoorwaarden? Stadsdeelcommissie eist dat zij worden betrokken bij het opmaken van het profiel.
 4. In gesprek over de manier van vertegenwoordiging in de alliantie. Hoe kan het dat 90.000 mensen zijn vertegenwoordigd met 1 stoel en dat een paar bedrijven/instituties elk 1 stoel hebben? (en de gemeente zelfs 4). Ook zit er geen diversiteit in de Alliantie.
 5. Een open gesprek met alle partners over de systeemwereld en de leefwereld en hoe en waar die botsen en hoe we dat samen kunnen doorbreken. (conferentie oid, na de zomer)

 Verwachtingen richting de delegatie

Geef erkenning aan het masterplan en wat het betekent voor de community. Onze waardering voor het masterplan, moet uitgesproken worden:

 • De zelforganisaties worden geholpen om de stap omhoog te maken en niet afhankelijk te blijven van het stadsdeel/de gemeente.
 • De methode van cbw wordt op prijs gesteld. Het werkt om de community in hun kracht zetten en te mobiliseren
 • Het masterplan heeft ons tools gegeven die wij nodig hadden. Het heeft de wereld die niet toegankelijk was, naar ons gebracht. En ook vice versa.
 • Het masterplan maakt zichtbaar waar we structureel tegenaan lopen:
  • We worden eindelijk gehoord en we krijgen steun
  • We kunnen meedenken en onszelf professionaliseren.
  • Kleine organisaties worden ondersteund en serieus genomen, vanwege hun aansluiting bij/kennis van het veld.
  • Opvoeders, jeugd/jongeren zelf worden nu gezien en gehoord en benaderd om mee te denken
  • Het masterplan gaat niet weg. Het blijft. Maar niet zonder de bewoners.

 

Wat heeft de community zelf te doen

Als we regie willen pakken, wat moeten wij dan bespreken met onze achterban?

 • Elkaar vasthouden, informeren achterban over MP en meer uitdragen wat MP doet en wat onze rol als community daarin is.
 • Het begint met goed communiceren; hoe gaan we het terugvertalen naar de gemeenschap, hoe kunnen we ze goed informeren (incl. social media – meer laten zien wat onze eigen successen en krachten zijn.)
 • Via kerken, kinderdagverblijven, scholen, de buurtsuper. Pamfletten, flyers, informatie.
 • Mobiliseren van de community, communiceren over het masterplan, draagvlak vergroten.
 • Wij die hier aanwezig zijn, moeten ons eigen netwerk gebruiken en aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Vragen: wat ga jij er aan doen?
 • Hoe maken we de verhalen en de stem van de community beter zichtbaar? Via (communicatie vanuit) het masterplan draagkracht en draagvlak voor die verhalen en die stem creëren.
 • Wij zijn ambassadeurs van het masterplan, wij moeten de anderen wakker schudden. Visueel maken wat er gebeurt en het uitleggen aan anderen. Dat ambassadeurschap moet samen met de community’s meer geladen worden.
 • Ook de verhalen neerleggen bij de doorbraakteams. En daar de vraag stellen: wat betekent dit voor jou
 • Het échte verhaal vertellen: trauma, institutioneel racisme, discriminatie, huiselijk geweld….
 • Niet greenwashen van het overheidsbeleid.
 • Dat is een ook een kwestie van lange adem. De mensen die nu aan het overleven zijn, moet je stap voor stap meenemen.
 • We moeten zorgen dat de juiste mensen de juiste kennis hebben, om op een strategische manier dat gesprek aan te gaan (is ook een vak) en te vertalen richting partners.
 • Lering trekken uit hoe gaan we het nu anders doen. Wat maakt dat het fundament dat fundament van community nog niet sterk genoeg is. Wat is nodig om het sterk te maken.
 • Kans nu pakken. Als de bewoners met meer stem aan de alliantietafel zitten (50/50) dan kunnen we ook opdrachten geven tot.
 • Hoe zorgen we voor de juiste mensen in zuidoost op de juiste plek – vertegenwoordigers in de wijk (bijvoorbeeld aansluiten bij wijkactieteam).
 • Moet vertegenwoordiging zijn die het algemeen belang (= community) dient, niet het eigen belang: Belangeloos en zonder angst iets te verliezen hebben
 • Welke belofte doet de achterban naar die vertegenwoordiging.
 • Vertegenwoordiger moet volmondig ja zeggen (hoe = stap 2)
 • Meer bewustzijn van eigen waarde en eigenwaarde
 • Nee zeggen tegen de verdeel-en-heers-politiek, durven onderhandelen

Wat is nodig van het masterplan (team)

 • De verantwoordelijkheid is (nu) te groot voor de community alleen
 • Het versterken moet gefaseerd, nu eerst kleinschalig beginnen.
 • Begeleiding nodig van het masterplan
  • Strategisch aangaan van gesprekken (ook mbt communicatie)
  • Leer mensen hoe die gesprekken aan te gaan. Strategisch denken en doen.
  • Trainen community (cirkels)
 • Betere communicatie vanuit masterplan (= meer grootschalig en meer gebruikmaken van bestaande netwerken van de community). Dit heeft tekort geschoten in het begin.
 • In communicatie: de woorden van de community gebruiken. Verhaal brengen op een manier die de community verstaat en begrijpt.
 • Inzetten op communicatie over krachten bundelen van de community. Onderdeel willen voelen van.
 • Ambassadeurschap: Wat zeggen we tegen onze eigen mensen.

Afspraken

 • Rea Biekman, Marissa Lisse, Zeluma Saling, Obaa Yaa Amankwah, Ching-ling Hsiao sluiten aan bij overleg donderdag 1 juni (tijdstip/locatie ntb)
 • Aanwezigen krijgen terugkoppeling van het gesprek met de delegatie
 • Masterplan cirkels komen bij elkaar, zodat zij elkaar ook leren kennen en de community die MP draagt groter wordt
 • Lees-/infopakket ter voorbereiding op de 14e
 • Meer communicatie naar buiten over de 14e (jonge reporters erbij, social media …)
 • Meer input en concrete toevoegingen mailen naar PT
 • Communicatie over vervolgproces, ook communicatie betrekken
 • Vertegenwoordigers/delegatie die naar alliantie gaan, komen 5 juni bijeen voor vervolgstappen. Communicatie hierover volgt begin volgende week.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *