Bewoners Zuidoost bijeen nav Alliantie Masterplan bijeenkomst over brandbrief

Naar aanleiding van het vertrek van Saundra Williams + de nieuwe fase die het Masterplan Zuidoost ingaat, organiseerde Masterplan Zuidoost een  ”Cirkel Event” op woensdagavond 21 juni voor bewoners in De Nieuwe Stad op het Luthuliplein.

Tijdens deze bijeenkomst werden aan aanwezigen een terugkoppeling gegeven van het gesprek dat  op 14 juni door Alliantie partners Masterplan (denk maar het besturend orgaan) plaatsvond , die de brandbrief vanuit bewoners genaamd nav het vertrek van de programma directeur bespraken.

Bij de Alliantie bijeenkomst van 14 juni waren vanuit bewoners Neumine Marshall aanwezig die vanuit haar functie als voorzitter van de stadsdeelcommissie van Zuidoost aan tafel zit en Kenny Zschüschen die vanuit het Social Pact , het verband van samenwerkende maatschappelijk en bewonersorganisaties, aan tafel zit bij de Alliantie. 

Neumine Marshall was bij de bewonersbijeenkomst van 21 juni in De Nieuwe Stad aanwezig maar gaf aan dat de werkwijze  van de alliantie niet toestaat wat besproken wordt openlijk te delen, wat haar tegen staat maar waar op dit moment ze niet veel aan kan doen.

verder werd besproken

# Waarom de brandbrief anoniem werd gedeeld (namelijk omdat het om de inhoud gaat van de brief en niet of de personen de juiste zijn om iets aan te kaarten.)

# De initiatiefnemers van de brandbrief hebben de Alliantiepartners uitgenodigd voor een bijeenkomst zodat alle betrokken bewoners en organisaties bij het Masterplan zelf in gesprek kunnen gaan. De initiatiefnemers hebben niet namens ‘de community’ het gesprek gevoerd, ze hebben een gelegenheid gecreerd dat iedereen dat voor zichzelf kan doen.

# Dat werd begrepen en gewaardeerd. Tegelijk werd in de bijeenkomst gedeeld dat er juist nu heel erg de behoefte is aan totale transparantie, aan een einde van ”achter de schermen” . Dat werd met elkaar afgesproken. Ook is er behoeft aan transparantie over communicatie en gelijke informatie posities.

# Dat vanuit de burgemeester richting de opstellers van de brandbrief een datum van 29 juni werd voorgesteld om met alle bewoners die dat willen bij elkaar te komen met de alliantie

# Dat 29 juni de aanwezigen geen goede datum leek vanwege de diverse Keti Koti activiteiten en dat ge-eerbiedigd moet worden. Er is aan de Burgemeester gevraagd om 2 nieuwe data in juli, in ieder geval voor het reces (21 juli)

# Over representatie van bewoners in de alliantie,  dan wel dat de hele Governance op de schop moet. Voordat we gaan kijken of er 1 of 3 stoelen aan tafel bij komen en voor wie dan, kunnen we het niet beter de hele aanpak en opzet onder de loep nemen en helemaal anders aanpakken samen? Door iemand van RAN , Red Amsterdam Noord, werd kort uitleg gegeven hoe daar bewoners zelf het hele ”masterplan Noord” in elkaar gesleuteld hebben en uitvoeren (maar ook hoeveel bijna-burnouts dit heeft gekost)

# Omdat de opstellers van de brandbrief niet ”de organiseerders achter de schermen” willen zijn, kwam de vraag naar boven wie vanuit bewoners dan de bijeenkomst van Alliantie, incl Burgemeester en bewoners zou organiseren. Een aantal bewoners staken hun hand op dat te helpen faciliteren, onder de noemer ”hulptroepen” en met de uitdrukkelijke kanttekening dat dat niet betekende dat ze voor de rest ook het proces zouden doen, alleen dit stukje en daarna als community weer kijken hoe verder.

# Omdat er behoefte was aan een centrale plek waar alle info gevonden kan worden, bood Hart voor de Kbuurt aan om voor nu, om snel klaar te zijn, daarvoor een extra categorie aan de website www.1104enzo.nl toe te voegen ( De masterplan organisatie gaf aan dat hun website www.zoiszuidoost.nl daarvoor niet ingezet kon worden ) Dat is de categorie ( https://1104enzo.nl/category/actueel/masterplan-zuidoost-ontwikkelingen/ ) geworden waar ook dit artikel op staat. (lees vooral de kop van de categorie over waarom Hart voor de Kbuurt dit aanbood)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *