Hart voor de K-buurt kan door, pilot verlengd

Er is voorzien in continuïteit van de subsidie voor buurtcollectief Hart voor de K-buurt . Woensdagavond maakte bestuurder van Zuidoost Dirk de Jager  bekend dat er voor de periode van begin 2021 tot de zomer van 2022 een bedrag van 120.000 euro beschikbaar wordt gesteld. De pilot die ‘democratisering’ aanging door met  een buurtplatform in de K-buurt te experimenteren is hiermee verlengd.

Bewonerscollectief Hart voor de K-buurt is uiteraard heel blij met deze  uitkomst.  De afgelopen tijd moesten projecten, zoals de oppasmoeders van Kraaiennest, tijdelijk stilgelegd worden vanwege gebrek aan financiering. Het bestuur verbindt wel twee voorwaarden aan de subsidie:  vanaf deze zomer zal in Zuidoost begonnen worden in alle buurten met buurtbudgetten.  Hart voor de K-buurt wordt gevraagd kennis en ervaring delen met andere buurten waar bewoners zichzelf organiseren via een buurtplatform-van-onderop. Als tweede voorwaarde is gesteld dat zowel de stadsdeel als Hart voor de K-buurt gaat werken aan verbetering van de onderlinge relatie.  De afgelopen periode was de samenwerking met het stadsdeel soms stroef.

Hart voor de K-buurt vind het  belangrijk te benadrukken dat ze zich  realiseren dat de gevoerde struggle om meer gaat dan Hart  voor de K-buurt alleen. Iedere buurt verdient dit. In iedere buurt is immers wel (latent) een netwerk van samenwerkende actieve bewoners , met misschien minder profiel, media-aandacht en netwerk als Hart voor de K-buurt, maar zeker net zo waardevol voor mens, buurt en stad. Reden voor Hart voor de K-buurt om vanaf dag 1 dat er eind vorig jaar een subsidiegat dreigde aan te komen, bezig te zijn geweest dit alles naar een hoger niveau te tillen en te proberen niet alleen voor zichzelf bezig te gaan maar om  structurele ondersteuning  voor de hele stad geregeld te krijgen via een zogenaamd nieuw buurtrecht, het buurtplatform recht. Dit is een traject dat loopt. Hart voor de K-buurt doet dit samen met een brede  coalitie van buurtplatformen in de stad, waaronder een netwerk van buurtplatformen-van-onderop in Zuidoost.

De Jager begreep dat de wens bestaat voor een structurele subsidie. Gesprekken hierover zullen volgens hem ook onderdeel moeten zijn  van de nieuwe coalitievorming (na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022).  ‘Misschien is Hart voor de K-buurt een beetje slachtoffer geworden van de wet op de remmende voorsprong’, aldus De Jager. Hart voor de K-buurt was en is immers een pionier op het gebied van buurtbudgetten en buurtorganisatie van onderop.

Hart voor de K-buurt wil iedereen die de afgelopen tijd met woord en daad heeft gesteund hartelijk bedanken. Met name ook de gekozen volksvertegenwoordigers, leden van de stadsdeelcommissie en gemeenteraad die zich hebben ingespannen voor continuïteit van financiering en voorkoming van afbraak wat met veel maatschappelijk geld (en energie van bewoners)  werd opgebouwd. En uiteraard het college van B&W en het Dagelijks Bestuur van Zuidoost wat dit mogelijk maakt.

Er wordt met nadruk op gewezen dat deze geldstroom niet ten koste gaat van welke of wiens subsidie, budget etc dan ook in de buurt, dit is extra geld dat de buurt binnen komt.

De uitgestelde Grote Bewonersbijeenkomst ‘Buurtberaad’, die op 21 april gehouden zou worden, wordt de komende tijd gepland met een nieuwe datum.

Wie meer wil weten over alles wat hierboven staat kan aansluiten bij het Kbuurt uurtje dat morgen, net als iedere week donderdag, online gehouden wordt  van 17:00-18:00 uur via zoomlink www.bit.ly/kbuurtzoom  .  Alle buurtbewoners altijd van harte welkom.

Ook kan de discussie gevoerd en gevolgd worden op de sociale appgroep van de Kbuurt. Lid worden kan via de link www.bit.ly/allemaalkbuurt . [Even voorstellen als je erop klikt wordt op prijs gesteld]

SamenSterk ❤️ SamenKbuurt!

3 reacties op “Hart voor de K-buurt kan door, pilot verlengd”

 1. Beste mensen gefeliciteerd! Mijn vraag is nog wel hebben jullie een soort ‘Jaarverslag’. Houden jullie alles bij wat je doet en meten jullie het effect hiervan?
  Zodat je volgend jaar kunt laten zien hoe belangrijk dit werk is.
  Met vriendelijke groet, Maina Barink

 2. Dear Haart voor de K-buurt,
  I’m Sitong Luo, a researcher from Wageningen University and AMS Institute. I was in contact with Liesbeth about my research for the vacant plot next to de Karspeldreef.

  At the moment I’m looking for opportunities to evaluate my design proposal for the plot with local residents. Isabel de Groot from the municipality, who is engaged with public participation process in K-buurt, suggested me to join the bi-weekly meeting of Hart voor de K-buurt.

  I don’t know if it is possible to do so? My design proposal is for testing the potential of such green spaces for biodiversity and public engagement, even if it is a visionary design, it would still be highly valuable to have people’s option on it.

  Hope you would like to help me, thank you so much!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *