Verantwoording 2019 Stichting HartVoorDeKbuurt

Het inhoudelijk jaarverslag 2019 is de verantwoording van de Stichting HartVoorDeKBuurt aan de buurt.  Dit is te downloaden via www.bit.ly/bestuursverslag2019hvdkbuurt

Het financieel jaarverslag is te downloaden via www.bit.ly/jaarrekening2019hvdk

Van de activiteiten van Hart voor de K-buurt is een beeldverslag gemaakt om een impressie te geven wat de buurtorganisatie zoal doet. Dat beeldverslag is te vinden via www.bit.ly/beeldrapportage2019hvdkbuurt .

Worden buurtbewoners daar blij van? En omvat dat dan een brede diversiteit van mensen? Dat is uiteindelijk het belangrijkste. We hebben 60 videostatements verzameld over waarom mensen blij zijn met Hart voor de Kbuurt. Die Pdf is te downloaden via www.bit.ly/happymethartvoordekbuurt . Als u na downloaden vervolgens in de pdf op de plaatjes klikt gaan de videootjes lopen.

We bespreken dit op het buurtberaad van 16 juli 2020. Als u vragen heeft kunt u ons ook altijd rechtstreeks bereiken, bijvoorbeeld via HartVoorDeKbuurt@gmail.com

Toegevoegd dd 21-07-2020:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *