Garage Kempering: groen, dan sloop

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer onderzoekt of het plan voor ‘een eiland van vergroening’ in garage Kempering aangepast kan worden voor de exploitatieperiode tot aan de sloop van de garage en zo ja, onder welke voorwaarden. Kempering ligt naast de moskee, tegenover de Kameleon. Het bestaat uit een parkeergarage en een kantorendeel. De marktconsultatie van het stadsdeel over een tijdelijke bestemming voor garage Kempering heeft twee initiatieven opgeleverd die geen van beide voldoet aan de randvoorwaarden.

De commissie ROVB (Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en Beheer) is in februari over de ontwikkelingen geïnformeerd. Het (vage) concept van een van de twee initiatiefnemers: Remark, RAAM en Hamers gaat uit van een directe ingebruikname van het gebouw en een geleidelijke, organische ontwikkeling. In de eerste (en waarschijnlijk ook laatste) anderhalf jaar wordt alleen de bovenste verdieping ontsloten. Zie HIER voor meer info over de plannen.

Kleinschalig
In 2013 gaf de stadsdeelraad aan het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer (PVB) opdracht om voor de garages Kempering en Kralenbeek de mogelijkheden voor betaalbare, kleinschalige, ruimtes voor ambachtelijke, sociaalmaatschappelijke en economische doeleinden te onderzoeken. Daarin zouden de mogelijkheden voor een lokale bazaar en kleinschalige tuinbouw worden betrokken. De Raad stelde als randvoorwaarden:

• Het gehele gebouw voor een maximale duur van 10 jaar ter beschikking stellen (verhuur), bij voorkeur aan één partij.

• De te huisvesten functies moeten een toevoeging en aanvulling zijn op de bestaande bedrijvigheid in de K-buurt e.o.

• Het stadsdeel kan een eenmalige bijdrage geven aan de verbetering van de uitstraling van het gebouw.

• Het beheer, exploitatie en onderhoud van de garage zijn voor risico en rekening van de ontwikkelaar.

• De parkeerbehoefte van de nieuwe functie(s) zal in het gebouw dienen te worden opgelost.

In het stuk van het PVB staat: De verliesgevende garages, die nauwelijks worden gebruikt en afbreuk doen aan het omringende vernieuwde gebied, zullen worden gesloopt. De openbare garage Kempering heeft geen verhuurde parkeerplaatsen, in Kralenbeek worden 30 parkeerplaatsen verhuurd. In de nabije omgeving is nog voldoende ruimte beschikbaar in andere parkeergarages (Kameleon, Kruitberg). Indien nodig kunnen op de locatie van een van de gesloopte parkeergarages extra parkeerplaatsen op maaiveld worden aangelegd. Het slopen van de garages is in lijn met de besluitvorming over de garages in Zuidoost, waarbij verliesgevende bewonersgarages worden gesloopt en parkeervoorzieningen op maaiveld worden gerealiseerd.

Het bestuur van Zuidoost overlegt met de in de garages gehuisveste kerken over hun herhuisvesting.

Onderhoud
Aan garage Kempering zal de komende jaren  alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud worden gedaan. Tot de sloop kan de garage in gebruik worden gegeven als manifestatieruimte voor de plannen van Remark, RAAM en Hamers. Hierbij zou het gaan om goedkopere en fysiek minder grote ingrepen. Zie hieronder voor de Verkenning uit september 2013 (SZO) en de notitie van het PVB uit februari 2014.

SZO_20130923_ Garage-Kempering en SDR_20140128_tkn_Garage-Kempering

Beeld: illustratie uit de Verkenning.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *