Deel K-buurt kiest model Sociaal&Open

Op woensdagavond 21 februari zijn de twee ontwerpplannen voor K-Midden: Sociaal & Open en Intiem & Besloten, aan de buurt gepresenteerd. Van 21 tot en met 27 februari konden bewoners van de K-buurt stemmen op hun favoriete ontwerp.
Bewoners hebben met 70% gekozen voor het model Sociaal & Open. In de Echo van deze week viel te lezen dat er tussen de 300 en 400 bewoners gestemd hebben.

Sociaal&Open is een model waar ruimte is voor woningen maar ook voor een mooi plein. De binnenhoven van de bebouwing zijn overdag open en sociaal en  ‘s nachts besloten en privé. Dit plan wordt de basis van het nieuwe stedenbouwkundige plan dat later door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

In het plan is ruimte voor ongeveer 600 woningen voor huidige en nieuwe bewoners. Ook geeft dit plan voldoende ruimte voor voorzieningen zoals horeca, sport, zorg en een kinderdagverblijf. Ook aan een groene openbare ruimte en plein, met ruimte voor sport en spel, recreatie en ontmoeting, is gedacht.

Bewonersadviesgroep en Hart
De stemming op de twee plannen is het resultaat van intensieve samenwerking tussen bewoners van de K-buurt en de gemeente met als doel het oude stedenbouwkundige plan uit 2004 aan te passen. Afgelopen maanden hebben velen van wensen en ideeën voor een leefbaar K-Midden op tafel gelegd. De bewonersadviesgroep en de gemeente zijn het over een groot aantal onderwerpen eens geworden en besloten twee ontwerpmodellen aan de buurt voor te leggen. In beide ontwerpen zijn veel bewonerswensen meegenomen en verwerkt.

Alle bewoners van de K-buurt zijn opgeroepen om op hun favoriete ontwerp te stemmen, met de keuze voor het ontwerp Sociaal & Open als resultaat. Hart voor de K-buurt riep op om juist niet te gaan stemmen omdat de inspraakgroepen geen goede afspiegeling zouden vormen van de buurt (lees: teveel goed opgeleide witte mensen).

Op 7 maart was Hart voor de Kbuurt weer in de Stopera, op een dag af na een jaar. Marco Barsoum sprak bij de raadscommissie Ruimtelijk Ordening over het participatie traject K-midden en waarom dat proces een multiculturele buurt als de onze totaal niet past.

Hoe verder
Het projectteam adviseert het bestuur van Zuidoost om het stedenbouwkundig plan verder uit te laten werken op basis van het door de buurt gekozen ontwerpplan Sociaal & Open samen met alle tips en reacties van de buurt op de twee ontwerpen.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met assistent projectmanager Jules Pollaert: j.pollaert@amsterdam.nl

Meer informatie vindt u op: www.amsterdam.nl/projecten/kraaiennest en www.participatie-kmidden.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *