Zomerschool. Leren ‘in de praktijk’

Zomers doorleren in Amsterdam Zuidoost. Bijna honderd kinderen uit groep 7 doen eraan mee om nog beter te worden in taal en rekenen. En ze brengen het nog in de praktijk ook.

Stadsdeel Zuidoost financiert de Zomerschool Zuidoost en Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost organiseert het samen met Partou Kinderopvang. Drie weken werken de kinderen ’s ochtends in groepjes bijvoorbeeld aan woordenschat, begrijpend lezen, procenten en meten. Leerkrachten geven de lessen en de extra begeleiding komt van pedagogisch medewerkers van Partou. Daarnaast leren de leerlingen van elkaar door samen te werken.
In de middag brengen ze het geleerde in de praktijk. Over hoeveelheden bijvoorbeeld; wat ze weer prima kunnen toepassen bij een kookles. Ook werken ze aan hun woordenschat en bereiden een interview voor. Bij Endemol krijgen ze daarna een opdracht om een nieuw tv programma te bedenken.

ING en verstandig omgaan met geld
Er zit een extra element in het lespakket: hoe ga je om met geld. De leerlingen krijgen een gastles van de ING over verstandig omgaan met geld. Bij de start van de Zomerschool krijgen alle groepen een soort microkrediet. Door goed samen te werken en in diverse opdrachten slim met dat geld om te gaan kunnen ze dat bedrag vergroten.
Alles wat de kinderen extra verdienen gaat naar UNICEF. Samen met ING zorgt UNICEF ervoor dat ook kinderen in ontwikkelingslanden toegang krijgen tot goed onderwijs.

PPOZO en Partou
Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO) is door stadsdeel Zuidoost en de schoolbesturen van het basisonderwijs in het leven geroepen om projecten en taken uit te voeren die het onderwijs en een (brede talent)ontwikkeling van kinderen versterken. Meer informatie over de Zomerschool Zuidoost vindt u op hun website .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *