Woe 4 oktober (vliegramp) in teken ‘herdenken en helen’

Dit jaar is ‘ herdenken en helen’ het thema van 4 oktober. Bij de plek waar in 1992 de vliegramp Bijlmer plaatsvond, het monument bij ”de boom die alles zag” wordt de herdenking op een iets andere manier gehouden. Iedereen is van harte welkom.

PROGRAMMA vanaf 16:30 inloop

17:30 aanvang programma

19:00 einde, daarna is er gelegenheid tot napraten, Er is een koffie/thee bar

ANDERE ORGANISATIE De organisatie is dit jaar in handen van 9 bewoners met verschillende culturele achtergronden met grote betrokkenheid bij de ramp die samen vooral een focus hebben op de getroffenen en bewoners, vandaar het thema. Het comité Herdenking Vliegramp Bijlmer organiseert op verzoek van Stadsdeel Zuidoost in 2023 de herdenking van de vliegramp.

GEEN BLOEMSTUKKEN DIT JAAR: Het comité stelt aan bezoekers voor om in plaats van een bloemstuk of krans, iedere een eigen bloem te plaatsen met eventueel een persoonlijke kaart. Er zijn vazen beschikbaar en de bloemen zullen onderhouden worden.

DONATIE VOOR NABESTAANDEN: Stichting NaBij geeft sinds 1996 en tot op heden in de groep ‘Lotgenoten’ geestelijke, psychiatrische, psychologische hulp en maatschappelijke steun aan de getroffenen van de Bijlmer vliegramp. Zij doet dat eveneens aan hen met soortgelijke ervaringen waardoor het leven behoorlijk verzwaard wordt. https://www.doneeractie.nl/stichting-nabij/-82260?fbclid=IwAR10jqgQyn6iWHB1apRSvP2mO6DxoDPclFHWP2RXWrRHdCEsGGckZ1-gnnA

EXPOSITIE In de Kruithoek (Kruitberg tussen 3015 en 3016, bovenaan de grote trappen bij de ingang ongeveer) is twee weken lang op afspraak (0628.149.005) de expositie te zien.

GRAAG GOED BENOEMEN: Er is iets in het spraakgebruik geslopen waardoor sommige mensen aan deze gebeurtenis refereren als ‘de Bijlmerramp”.  goed om te weten: de Bijlmer is geen ramp, het is de Vliegramp Bijlmermeer !

MEEKIJKEN / NAKIJKEN Zuidoost TV ( www.zuidoost.tv )maakt een rapportage voor wie later terug wil kijken. Wie live mee wil kijken: Hart voor de K-buurt verzorgt een live-stream van het event op www.kbuurt.tv  klik op ”live” en de Facebook en instagram van Hart voor de Kbuurt (www.facebook.com/hartvoordekbuurt )

Meer info van en over het comité ook op facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *