Werkzaamheden rondom Kromwijkdreef

IXAS gaat diverse hulpbruggen plaatsen om het verkeer tijdens de bouw van de tunnel naar de overkant van de A9 te leiden. Deze hulpbruggen komen onder de huidige A9 en boven de nieuwe tunnelbak te liggen. Fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer kunnen dan veilig de A9 kruisen.

Ook kabels en leidingen moeten de tunnelbak kruisen. De bestaande NUON-warmteleiding
bij de Kromwijkdreef wordt daarom ook verlegd. Ter hoogte van de metrolijn start IXAS met de bouw van een brugconstructie. De metro kan blijven rijden, terwijl onder de brug de tunnel wordt gebouwd.

IXAS_werkz_overzicht400Hinder
IXAS informeert direct omwonenden met bouwbrieven over de uit te voeren werkzaamheden, zoals grondwerk, palen heien en het dek van de brugconstructie bouwen en inhijsen.
Om verkeershinder tot een minimum te beperken, maar ook om de veiligheid van zowel de omgeving als van de IXAS medewerkers te garanderen, voeren we de werkzaamheden van het inhijsen van de hulpbruggen gedurende de avond en nacht uit. Het heien van palen, het aanbrengen van damwandplanken en het plaatsen van de hulpbrug kunnen zorgen voor geluids- en trillingoverlast.

Vragen, klachten of iets anders te melden? Bel dan met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002 of e-mail.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *