Feestelijke afsluiting werk Bijlmerweide

De feestelijke afsluiting van de werkzaamheden op de Bijlmerweide is op 29 augustus vanaf 15:00 uur bij de Schooltuinen A. Wagner. Ontwerpers, aannemers en bewoners worden door de gemeente uitgenodigd om er gezamenlijk een drankje op te drinken. Nadere informatie daarover volgt.

…er is veel gebeurd in het afgelopen anderhalf jaar op de Bijlmerweide. Graven en nog eens graven, rondrijden met geweldige hoeveelheden modder, bruggen bouwen, zware matten met waterplanten langs de oevers leggen, banken (ver)plaatsen en nieuwe bomen en struiken aanplanten.


lepelaar_bijlmerweide400Nieuwe bewoners

Er zijn nogal wat vogels waargenomen die we tot nu toe niet of nauwelijks in de Bijlmerweide aantroffen: appelvink, kwikstaart, zilverreiger, lepelaar, steltloper, de grote Canadese gans en natuurlijk de ijsvogel. De laatste is zelfs aan het broeden geslagen. Een geweldig succes voor een natuurgebied in wording!
Een andere nieuwe bewoner is de lepelaar. Sinds half mei is er een lepelaar die daar zijn domicilie gekozen heeft. De zeer ondiepe stukken water langs de oevers zijn ideaal voor zijn typische manier van voedsel verzamelen: door met zijn snavel heen en weer door het water te gaan, zeeft hij zijn lekkernijen eruit.

Nieuwe aanplant
Er zijn veel struiken aangeplant. Je ziet er nog niet veel van, want het zijn voorlopig nog dunne sprieten, maar als ze een keer gegroeid zijn zullen ze een keur aan bloemen en bessen gaan bieden.
Rondom het voetbalveld zijn fruitbomen aangeplant: appel, peer, kweepeer, mispel, pruim en kers. In groepjes van drie staan moerbeibomen, bijvoorbeeld links van het fietspad richting de brug naar het Diemerbos. Ze lijken op het eerste gezicht misschien wat op treurwilgen. Van de vruchten kan lekkere jam gemaakt worden, maar dan moeten ze wel vroeg geoogst worden, voordat de vogels zich er aan te goed doen. Weer een dilemma!

Verkeersborden
Er is al met al veel moois bijgekomen, zelfs van een brug met een hek (naar het eiland van de Vogelopvang) is een kunstwerk gemaakt met grappige vogeltjes rondom het hek. Maar, er zijn ook foeilelijke dingen bijgekomen, zoals de absurd grote verkeersborden bij de nieuwe bruggen. Ten westen van de Gaasperplas blijken ze de helft kleiner te zijn!?

Voetpad in Bijlmerweide Zuid
Door de verbreding van de Gaasperdammerweg komt de tunnel die nu Geerdinkhof en Kantershof met het Gaasperplaspark verbindt, te vervallen. Om bij dit park te komen, zullen we in de toekomst linksom (langs de Tulip Inn) of rechtsom (bij het metrostation) moeten. Linksom betekent voor een deel langs de provinciale weg. Om het stuk provinciale weg dat gevolgd moet worden, zo kort mogelijk te maken komt er een nieuw voetpad, van het zuidelijkste puntje van de Bijlmerweide richting de brug over de Gaasp.

Bovenstaande tekst is een verkorte bewerking van de tekst die reeds eerder is geplaatst in het Geerdinkhof-bulletin door Reynout van der Poel, namens de Adviesgroep Bijlmerweide.

Voor het volledige verhaal lees je de PDF van het artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *