Wat kwam ‘Noord’ delen met Zuidoost?

‘Noord’ kwam 19 juli 2023 met ons delen over ‘aanpak Noord’ , een evenement mede opgezet vanuit de coalitie van buurtplatformen Amsterdam

https://youtu.be/IL64OnvsG44 is een wat ingedikte compilatie versie (23 minuten) met een aantal highlights uitgelicht 

de video van de volle lengte van de bijeenkomst ( 1 uur 36 min ) staat online als https://youtu.be/Yv2mbOAdtTM)

De presentatie met de plaatjes staat op www.bit.ly/ranzuidoost 

Wie wil meepraten over de ontwikkelingen mbt Masterplan Zuidoost kan via deze link in de de appgroep komen  www.bit.ly/praatmeeovermasterplanzuidoost

De compilatie versie

De totale bijeenkomst

In het al eerder voor deze bijeenkomst gebruikte google document www.bit.ly/noordzuidoost19juli2023 staan een paar van de tips en takeaways die hieronder staan uitgelicht. Vul gerust aan of geef er commentaar op in www.bit.ly/noordzuidoost19juli2023

+++++++++++

 

vergelijkbare geschiedenis twee stadsdelen

  • Noord vaak vergeten
  • Zuidoost veel platgebombardeerd met ideeën die niet werkten

Ik word heel treurig hoe wordt omgegaan met de mensen die er altijd al waren, alles lijkt wel op de nieuwkomers gericht

Wij hebben geen masterplan, dat hebben we vanaf het begin tegen de burgemeester gezegd, want een plan is iets van boven naar beneden. Daarom hebben we een AANPAK Noord

We hebben ook geen ‘’Saundra Williams’’. Omdat we zo iemand niet hebben, hebben we ook het gevaar niet dat we ‘’onthoofd’’ worden als organisatie. Wat Noord heeft is een coordinator, denk een ondersteuner, binnen de eigen bewonersorganisatie omdat anders het werk van voorbereiden, etc teveel neemt van de vrijwilligers die zich inzetten, en een schakel met de gemeente in de persoon van ambtenaar Sarah van Mourik en een team van 8 ambtenaren.

De kiem ligt bij onvrede over gang van zaken waar bewoners massaal samen opstonden 

De manier waarop het iets is geworden is omdat iemand (Eva Bollen) het voortouw heeft genomen op basis van een goed aanvoelen wat er aan de hand is en waar de handen voor op elkaar te krijgen zijn, een pamflet heeft geschreven en daarmee rond is gegaan om de handen ervoor op elkaar te krijgen (het kreeg 1356 handtekeningen) en toen aangeboden aan de burgemeester (leermoment: dienend leiderschap dat het voortouw heeft genomen en daar support voor heeft gevonden in plaats van zaaltjes iedereen iets laten zeggen wat toch eigenlijk iedereen al weet)

Hoofddoel pamflet: ‘’stop met alles, alles on hold’’ totdat wij al bewoners goed aan tafel zitten

(leermoment Regel altijd eerst het proces goed in voordat je in discussie gaat over inhoud)

Daarnaast waren er een 18 tal bewoners en actie groepen die dit mee ondertekenden en daarmee hun achterban. Deze bleken ook later in het verdere proces een essentiële schakel/kerngroep om mee te schakelen (inmiddels uitgebreid tot > 30 groepen)

Toen is de burgemeester langs gekomen en de schakel naar de gemeente geworden, elke maand een meeting van de burgemeester met Red Amsterdam Noord (RAN)

Er is een participatie protocol opgesteld, en niet aangeboden aan de gemeenteraadsleden op het stadhuis, nee er werd een ‘’hoorzitting’’ georganiseerd waar de raadsleden werden gevraagd verantwoording over partcipatie af te leggen ter plekke in Noord op een bijeenkomst georganiseerd door Red Amsterdam Noord: 

Tip/Leermoment: hou altijd zelf de regie

Als RAN bepalen wij met wie we willen praten met wie en waar en waarover, dus wij stellen de agenda.

Natuurlijk is er ook de grotere gemeentelijke agenda en planning en routines. Er zijn een paar mensen binnen RAN die dat als taak op zich hebben genomen, gewoon omdat dat hen nu eenmaal ligt, om dat bij te houden en daar vinger aan de pols te houden en door te geven wanneer wat speelt 

(leermoment: surf op de energie die er is, wat ligt mensen van nature om te doen en bij te dragen, en bouw daar een organisatie omheen). Inmiddels is werk dit deels overgenomen door een betaalde coördinator die bij Aanpak Noord aan het werk is (voor en vanuit de bewoners)

Essentieel onderdeel van succes: Een eigen, toegankelijke locatie. De gemeente, in casu de burgemeester, regelde een winkelpand (lekker open , makkelijk binnenlopen, drukke winkelstraat) waarvoor geen huur hoeft te worden betaald. Essentieel voor bijeenkomsten, om mensen te ontvangen, voelt als een clubhuis, om alle vellen met ideeën etc aan de muur te kunnen hangen en laten hangen zodat mensen die zich net aansluiten een goed idee hebben van het totaalbeeld aan groeiend gedachtegoed, en ook hun eigen bijdrage daarin ’letterlijk’’ kunnen terugzien op de muren.

Ook heel belangrijk, omdat bestuurders langs komen, kun je ook even op de fiets de problemen zien en ervaren, wat toch echt heel anders is en veel beter werkt  dan het hetzelfde onderwerp opgeschreven om een velletje papier wat conceptueel in een meeting besproken wordt.

‘’Laat je niet meezuigen in bestaande organisatie structuren’’ , bepaal zelf wie je over welk onderwerp aan tafel wilt hebben. In plaats van deelnemen aan een vergadercultuur waar iedere bijvoorbeeld 6 weken een bijeenkomst is en dan gaan we daar een agenda voor opstellen Nee, als er iets belangrijks is roepen wij de mensen bij elkaar’’

Het plan zelf is opgesteld door de 18 bewonersorganisaties groepen die samen wilden werken ieder 15 punten te laten opschrijven die korte termijn opgelost moeten worden, en 15 lange termijn, en toen zijn we met elkaar gaan ‘’kwartetten;; en toen kwamen er als vanzelf gemeenschappelijke hoofd thema’s naar boven drijven. 

 Het doel van veel participatie is ‘’touch en go’’ Wij willen eerst ‘’kennismaken’’ met bijvoorbeeld wooncorps’, want het doel is een relatie op te bouwen, om zo langjarig samen problemen op te kunnen lossen.

Als Noord keken we naar hoe jullie alliantie er uit ziet, met vooral institutionele partners. Als je daar als bewoners tussen in gaat zitten, dan verzuip je

Belangrijk element Aanpak Noord maakt geen deel uit van de landelijke structuur Masterplannen

We scheiden ook de gesprekken: gesprekken over lange termijn gesprekken en knelpunten overleg. De samenwerking met het gemeentelijk team wat samen met Red Amsterdam Noord , het Team Amsterdam Noord vormt (TAN) die samenwerking is gewoon heel goed.

We kunnen elkaar ‘tippen’’ en kijken wie het meest effectief kan acteren om een probleem opgelost te krijgen, ieder vanuit de eigen rol, in de gemeente, of als buurt professional.

Ook belangrijk, af en toe een heidag te organiseren met / als TAN , ‘’dan wordt je weer ‘’mens’’.

Het lijkt allemaal mooi, maar realiseer je wel dat er standaard altijd een paar van de echte slovers, [ de mensen die het echt zorgen dat dingen echt gebeuren, in plaats van alleen maar ergens wat van te vinden, daar zijn zat mensen heel goed in maar die liften mee op de slovers], in een halve of hele burnout zitten. 

En er zijn ook op andere vlakken complexiteit en uitdagingen, zie de video

TIP van Noord om tot gelijkwaardige relatie te komen: stap uit de alliantie, creër een coalitie met zoveel mogelijk bewonersorganisaties, maak een manifest en vraag daar de handtekeningen van de organisaties onder. Ga met elkaar gewoon een plan maken en laat de alliantie voor wat het is of niet is. En trek ook het budget naar je toe.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *