Waarom de Natuurzoom Zuidoost?

De Natuurboog Zuidoost is een belangrijke ecologische schakel tussen de polder Ronde Hoep en het IJmeer. Dat gebied is vochtig tot nat. Ringslangen, kleine zoogdieren, amfibieën als de watersalamanders, vlinders, libellen en allerlei broedvogels varen wel bij die omstandigheden.

Het gebied ligt echter vol obstakels als steile oevers, drukke wegen en spoorbanen. Ringslangen en andere soorten kunnen zich daardoor niet makkelijk tussen de gebieden verplaatsen. Het project Natuurzoom is de oplossing voor de problemen. Plasbermen en faunapassages, maar ook kleinere maatregelen helpen.

Hoe het plan Natuurzoom eruit ziet? Kijk op de website van het Stadsdeel Zuidoost.

Het definitief ontwerp is vastgesteld en wordt dit najaar opgestart. Het project zal naar verwachting begin 2019 klaar. Vragen of meer informatie? Neem dan contact op met Sebastiaan Weijer via e-mail of bel 06 8324 5725.

Bron en foto: website gemeente Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *