Voortbouwen aan K-midden

De plannen voor de bebouwing aan de Karspeldreef/’s Gravendijkdreef krijgen steeds meer vorm. Op 9 november verkenden buurtbewoners in buurthuis de Bonte Kraai in drie groepen met behulp van Legoblokjes waar de bebouwing (woningen en voorzieningen zoals De Bonte Kraai, het Medisch Centrum maar ook nieuwe voorzieningen) moeten komen. De uitkomsten worden door de stedenbouwkundigen van de gemeente meegenomen bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor K-Midden.

Tussen het plein van de Bonte Kraai en de ronding van de ‘s Gravendijkdreef -aan de kant van Kleiburg- komen 600 woningen. Maar ook aan de overkant, bij Koornhorst, komt nieuwbouw (op de plaats van de parkeergarage), net als op de plek van de al afgebroken parkeergarage Kralenbeek en de nog af te breken parkeergarage Kempering.

Minicursus stedenbouw
Northon Flores Troche (stedenbouwkundige) en Olga Appelman (ontwerper openbare ruimte) gaven een korte toelichting op stedenbouw: waar let de gemeente op, wat zijn bruikbare referentiebeelden, etc. Zo leerden de bewoners over ‘de psychologie van de openbare ruimte’, over juiste verhoudingen en bezonning.

Aan drie tafels gingen de deelnemers puzzelen met de vooropgezette maquettes die waren opgebouwd aan de hand van de stedenbouwkundige uitgangspunten.  Na afloop vertelde elke tafelbegeleider wat de drie voornaamste kernpunten waren. Enkele punten:

-geen ‘muur’ van bebouwing langs de weg maar afwisseldende bouw, ook qua hoogten;

-beperkte hoogbouw aan de kopse kant van Kleiburg;

-behoud van de parkachtige omgeving, liever terrasbouw dan blokken met binnentuinen;

-een plein aan de kant van de metro, liefst met horeca en terrassen;

-voorzieningen in de plinten van gebouwen waardoor de levendigheid verspreid wordt;

-zorgen voor voorzieningen/horeca e.d. die ook ‘s avonds open is (veiligheid).

De participatie wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *