Vragen en antwoorden over carports

Op 1 maart is er een extra vergadering in het buurthuis over de carports. Reden voor de redactie om zeven vragen te stellen aan het bestuur van VvE Carports Kantershof.

 1. Een VvE voor carports, wat houdt dat in?

VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Kortweg: alle eigenaren van de woningen in Kantershof zijn verplicht lid van de vereniging VvE Carports. Deze vereniging zorgt ervoor dat alle carports worden onderhouden en beheerd. Dit kan gaan van het opstellen van een gebruiksaanwijzing, het zogenaamde Huishoudelijk reglement tot het schilderen van de carports. Samen zorgen we er voor dat de carports goed onderhouden en gebruikt worden.

 1. Oh, jullie zijn die club met die tumultueuze vergaderingen in het buurthuis! Hoe zat dat ook alweer?

Als bestuursleden krijgen we dit vaak te horen als we vragen wat de reden is dat iemand de jaarlijkse Algemene ledenvergadering niet bezoekt. Er is een beeld ontstaan dat de vergaderingen een grote schreeuwpartij zijn waarbij degene die het hardst schreeuwt het meeste voor elkaar krijgt. Als bestuur ontkennen we niet dat dit ook zo is geweest, alleen is dat wel het eerste dat we hebben aangepakt. De vergadering is openbaar en iedereen moet daar kunnen zeggen wat hij denkt, nodig vindt en kwijt wil. Dit alles zonder te schreeuwen of met een houding van de sterkste wint. Het bestuur is voor discussies, zo lang die maar op een gezonde manier gevoerd wordt. Luisteren, vragen en gehoord worden. Sinds het nieuwe bestuur is aangetreden zijn de ledenvergaderingen rustig en in goede harmonie verlopen.

Daarom is er wat ons betreft weer een goede reden om naar de vergaderingen te komen: uw verhaal, vraag of gedachte wordt gehoord.

 1. Dus er is nu een nieuw bestuur. Wie zijn jullie en waarom doen jullie dit?

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Christiènne van Gelder-Nibte     Bestuursvoorzitter

Klaus Reintjes                              Secretaris

Wim Emmelkamp                         Penningmeester

Wij worden ondersteund in het beheer van de carports door De Nieuwe Wereld Vastgoedbeheer. Daar is Abigail Kolf het aanspreekpunt.

Na een tumultueuze tijd binnen de vereniging vonden wij dat het anders kon: transparanter, communicatiever en met meer samenwerking. Wij hebben ons toen opgegeven zodra de verkiezing voor een nieuw bestuur mogelijk was. Hier waren wel wat rumoerige vergaderingen voor nodig, maar de rust is wedergekeerd. Sinds december 2010, toen we als bestuursleden gekozen zijn, is voor alle leden te achterhalen wie het bestuur is, wat deze doet en wanneer deze dat doet. Daarmee is er, wat wij vonden het grootste gemis, transparantie binnen de vereniging gekomen. Mede ook door het uitbrengen van de nieuwsbrieven waarin terug te vinden is waar het bestuur mee bezig is.

 

 1. Wat is nu de bijdrage en wat krijg je daarvoor?

De jaarlijkse bijdrage is nu € 174. Daarmee wordt niet alleen gespaard voor groot onderhoud maar naast de beheerkosten zoals beheer, verzekeringen en verenigingskosten ook klein onderhoud, zoals kapotte lichtpunten vervangen of schoonmaken van de daken bekostigd. Binnenkort in de Extra Algemene Ledenvergadering zal duidelijk worden waar dat geld nog meer voor kan worden ingezet.

 1. Wanneer is de eerstkomende vergadering en wat staat er op het program?

De eerstvolgende vergadering is een Extra Algemene Ledenvergadering (EALV). Deze zal op donderdag 1 maart worden gehouden. Deze staat geheel in het teken van het dakonderhoud. Maar ook de gevolgen voor de jaarbijdrage bij het bepalen van de keuze voor de oplossing van de lekkages.

 

 1. Dus het is belangrijk dat er zoveel mogelijk bewoners komen?

Het is heel belangrijk dat er veel bewoners komen. Er moet gestemd worden over het oplossen van de lekkages. Niet alleen gaat het hier dan om heel veel geld maar ook om het vaststellen van de jaarbijdrage. Als lid bepaalt u dus de wijze waarop de lekkages in de daken verholpen moeten worden. Als u niet komt stemt u dus ook niet mee. Dat betekent dat wat er besloten wordt in de vergadering u daaraan gehouden bent, ook al bent u het er niet mee eens. Dit kunt u voorkomen door te komen en mee te stemmen of uw stem af te geven aan een gemachtigde. Deze stemt dan voor u in de plaats.

Wat u ook doet: laat uw stem niet verloren gaan.

 1. Hoe kunnen bewoners informatie krijgen?

Bewoners en leden kunnen via de website (www.carports-kantershof.nl) zichzelf van allerlei zaken op de hoogte houden. Daar kunnen zij ook de contactgegevens van de bestuursleden vinden. Daarbij ontvangen de leden twee weken voor de EALV de agenda en de daarbij behorende stukken.

4 reacties op “Vragen en antwoorden over carports”

 1. Ik zal mezelf eerst voorstellen. Ik Ricky W Brewster eigenaar van pand no 397 te Kantershof. Ik heb voormeld pand een maand terug gekocht. Uit de stukken van de notaris blijkt dat ik eigenaar van twee carports ben . Behalve die voorzien van mijn huisnummer ,heb ik ook een andere voorzien van no 738. Ik kan tot mijn grote verbazing de laatsgenoemde carport nergens vinden. Mijn vraag of verzoek aan jullie is of jullie mij de juiste locatie van deze carport kunnen mailen.

  Met vriendelijke groet,

  R W Brewster

  1. Beste heer/mevrouw Brewster,

   Ik lees uw bericht en zal dit vanavond (01-10-2012) in de bestuursvergadering meenemen. We nemen contact met u op om eea te bespreken.

   Met groet,
   C.F. van Gelder-Nibte
   Bestuursvoorzitter V.v.E. Carports Kantershof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *