Vluchtelingen vegen marktplein

Platform K-buurt zette vrijdag 2 mei vluchtelingen in tegen de vervuiling van het marktplein bij Kraaiennest. De nieuwe markt zou zelfreinigend zijn. Helaas, een aantal marktmensen laat er al zes weken troep achter. De laatste drie weken weigert het MtB (stadsreiniging) het marktplein schoon te vegen omdat de afspraak is dat de marktmensen het zelf zouden schoonhouden. Er wordt stevig gemopperd en naar elkaar verwezen door MtB, Marktcommisie, Marktmeester, Vereniging Ambulante Handel (CVAH) en Handhaving. Het stadsdeel reageerde nog niet ivm vrije dagen: 1 mei (Dag van de Arbeid), 2 mei (snipperdag) en zal op 5 mei (Bevrijdingsdag) ook niet reageren.
De vluchtelingen Kamal, Ali, Mohamed en Ahmed van vluchtgarage Kralenbeek hebben voor beltegoed het plein en de het weggewaaide zwerfvuil in de omgeving brandschoon geveegd. Voorlopig is het er weer even netjes. Vele zakken afval, dozen, vergeten/kapotte kraambalken en resten van wegafbakening liggen klaar voor de afvoer. Platform K-buurt zal bij alle betrokken aandringen op betere afspraken en een gegarandeerde schoonhoudinzet. De marktmensen zal worden gevraagd om een bijdrage aan de voorgeschoten beltegoeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *