Verzet tegen jongerenhuizen Klieverink

Druk was het niet op de informatieavond over de plannen voor jongerenwoningen aan Klieverink op 13 april, maar de gemoederen liepen wel flink op. Vooral een tiental inwoners van Laag-Kouwenoord (Karspelhof), de wijk die schuin achter het nu lege terrein ligt, had veel bezwaren tegen de komst van 217 jongeren tussen de 18 en 23 jaar.

Projectontwikkelaar Haerzathe wil in augustus beginnen met de bouw van de 217 units, een rechthoekig oranje blok van vier hoog met de ingang aan de Karspeldreef. Het geheel zou dan in december af moeten zijn. De meeste units zijn 21 m2, sommige hebben een aparte slaapkamer. De informatieavond in The Lighthouse Chapel was in het kader van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).

Concept
Voor 29 april kan er een ‘zienswijze’ ingediend worden bij de gemeente. Duidelijk is dat de inwoners van Laag-Kouwenoord dit zullen doen. Zij zijn ontstemd over de korte termijn waarop dit mogelijk is, maar de gemeente leek niet van zins die termijn te verlengen. Op 16 april heeft de gemeente laten weten: ‘Het blijkt juridisch niet mogelijk om de 6-weken termijn voor zienswijzen te verlengen. De zienswijzentermijn is juist ook bedoeld om zienswijzen in te dienen over zaken die naar uw mening zouden moeten worden aangepast voordat een daadwerkelijk besluit wordt genomen.’

Projectontwikkelaar Haerzathe is bezig het ‘concept’ van de jongerenwoningen op papier te zetten en voert hiertoe gesprekken met jongeren uit Zuidoost. De resultaten hiervan zijn echter niet deze maand al klaar, dat is waarschijnlijk pas in mei. Hierop hadden de inwoners van Laag-Kouwenoord ook kritiek.

In Zuidoost zijn ongeveer 1550 jongeren die graag zelfstandig gaan wonen. De huurprijs in Klieverink ligt op de grens van de huurtoeslag, zodat de woningen betaalbaar zijn. De Laag-Kouwenoorders vrezen voor allerlei vormen van overlast: ‘we zijn bang dat de hele buurt keihard achteruit gaat’, en ‘het is gewoon een kazerne’, ‘de jongeren zijn niet geïntegreerd in de wijk’, en ‘bij leegstand komen er jongeren uit probleemgezinnen wonen’, viel er te horen. Verder betreuren zij het dat de woningen in eerste instantie tijdelijk zijn (voor 20 jaar) en niet duurzaam (wel herbruikbaar).

Studenten
De doelgroep is jongeren en geen studenten. ‘De geplande wooncontainers zijn veel te groot, de bewoners niet gemêleerd en de twee flankerende torenflats zijn geen sterke sociale stutten, ze geven zeker niet het goede voorbeeld als het gaat om goed burgerschap, vuilnisoverlast, parkeer-, drank- en drugsoverlast’. De Laag-Kouwenoorders willen dat er ook studenten mogen wonen, net als jongeren van buiten Zuidoost en de stad.

Huub Feijen van Haerzathe beklemtoonde dat zijn bedrijf er ook belang bij heeft dat er prettig gewoond gaat worden, dat bewoners geen lawaai of rommel in de omgeving veroorzaken. De regels zullen daarom door Wolf Huisvesting, de beheerder, streng gehandhaafd worden met ‘gemotiveerde bewoners’. Haerzathe werkt samen met bijv. VAZO om jongeren aan een baan te helpen. Ook komen er speciale woningen voor mindervaliden.

Openbare ruimte
Het bouwplan voldoet niet aan het huidige bestemmingsplan, vandaar de WABO-procedure. Wat de inrichting van de openbare ruimte betreft zal nog overlegd worden met een vertegenwoordiger van het Platform K-buurt. De situatie zoals nu bij de flat Kouwenoord (containers bij de ingang) verdient geen navolging, aldus de vertegenwoordiger van De 4 torens. Beter is het om deze containers aan de ventweg neer te zetten. Goed nieuws is dat het wandelpad achter Klieverink dat nu in onbruik is geraakt, zal worden hersteld.

Bijgaand de presentatie van 13 april.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *