Verven carports begint dinsdag

Na Pinksteren, op dinsdag 26 mei, begint het werk aan de carports. Het bedrijf Painting Holland Groep uit Zaandam gaat dit project doen. Inmiddels heeft het bestuur van VvE Carports Kantershof met dit bedrijf de volgende werkzaamheden afgesproken:

• het reinigen onder hogedruk

• het herstellen van betonschades en voegwerk

• het verwijderen van de oude hemelwater afvoer en afdichten bestrating • het aanbrengen van waterdorpels onderzijde plafond

• het schilderen van de carports

De planning is dat dit project in september zal zijn afgerond, in ieder geval voor de winter.

Parkeren: tijdelijke overlast

Ten tijde van de werkzaamheden zullen de auto’s niet in de carports geparkeerd kunnen worden. U wordt vooraf door Wim Emmelkamp, die als begeleider van de werkzaamheden zal optreden, per brief geïnformeerd als aan uw carport gewerkt zal worden. Hoe lang u er niet kunt

parkeren hangt af van de voortgang van de werkzaamheden en van de weersomstandigheden.

Bij die brief krijgt u tevens een parkeerkaart uitgereikt waarop het nummer van de carport staat. Mocht u als eigenaar de carport verhuurd hebben, dan bent u verplicht de brief met parkeerkaart aan de gebruiker van uw carport te overhandigen.

Bij het parkeren mag op de stoep geparkeerd worden. In overleg met de Buurtregisseur is er afgesproken dat foutparkeerders niet zullen worden bekeurd. De bewoners die “fout” parkeren moeten deze parkeerkaart in de auto onder devoorruit neer te leggen zodat duidelijk is welk carportnummer bij de auto hoort.

Dat betekent dat een auto best op een stoep mag worden geparkeerd maar wel zo dat er langs kan worden gelopen en hulpdiensten nog steeds overal bij kunnen. In eerste instantie is het de bedoeling om de openbare parkeerplaatsen aan de zijkanten te gebruiken. Ook mag gedurende

de werkzaamheden voor het recreatiegebouw geparkeerd worden.

Handhaving zal strenger handhaven op aanhangers, caravans, etc. die op deze openbare parkeerplaatsen “gestald” staan. Dit om de te ontstane parkeerdruk te ontlasten. Volgens planning zal in de week van 20 juli t/m 8 augustus 2015 niet geschilderd worden in de carports. In die tijd kunt u dus gewoon gebruik maken van uw carport.

Uw eigen vakantie

Als u tijdens de schilderwerkzaamheden met vakantie bent en uw auto in de carport achterblijft dan dient u er zorg voor te dragen dat andere personen binnen Kantershof (zoals buren, kennissen) uw autosleutels hebben en de auto uit uw carport kunnen rijden.

Tevens dient u de begeleider, W. Emmelkamp, hiervan op de hoogte te stellen zodat deze weet aan wie de brief met aankondiging van de ontruiming en de parkeerkaart kunnen worden overhandigd.

Begeleider: Wim Emmelkamp 020 6 99 72 51 info@carportskantershof.nl

Kantershof 285

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *