Vattenfall gaf presentatie over Warmtenet-prijs en tarieven

Op 14 juni 2022 gaf Vattenfall een presentatie over hun prijsstrategie. Dat gaat over de kosten en tarieven van hun Warmtenet, maar ook over het hoe en waarom van de koppeling met de gasprijs.  En wat bepaalt  hoe hoog je rekening gaat worden in de toekomst?  https://youtu.be/4GFq-__E1L0

De presentatie werd gegeven door Vattenfall met als aanleiding de 4 torens van Lieven De Key die ze van het gas af willen halen maar is voor de bredere Kbuurt en Zuidoost / Amsterdam van belang. De uitleg is van Vattenfall die in Amsterdam het Warmtenet exploiteert als energie en warmteleverancier. met o.a.

 • Waarom een monopolie?
 • Hoe komt je prijs tot stand
 • Hoe zit het met die koppeling met de gasprijs
 • Wie kijkt er toe op de monopolist
 • Wat komt er aan met de nieuwe warmtewet

De presentatie is te zien op https://www.dropbox.com/s/t2u1y1p784pjabn/Kosten%20en%20tarieven%20van%20een%20warmtenet%2014-6%20printversie.pdf?dl=0 Hier een paar beelden

Een eerdere presentatie van Vattenfall  op 31 mei 2022 over de duurzaamheidsstrategie (waar komt de warmte vandaan) is te zien op https://1104enzo.nl/vattenfall-gaf-presentatie-over-duurzaamheid-en-bronnenstrategie/

En natuurlijk, uiteindelijk wil je, iedereen, vooral je geld inzetten op isoleren, en daarmee zo min mogelijk gebruiken (zie ook de opmerking in dat kader van Lieven De Key aan het einde van de video) En daar is Hart voor de Kbuurt  en de bewoners van de 4 torens samen met Lieven DeKey dan ook druk voor bezig

Wist je dat volgens Vattenfall:

 • Er nergens op de wereld een Warmtenet is waar klanten keuze hebben voor een leverancier?
 • Er op de warmtenetten van Vattenfall al verschillende bronnen zijn aangesloten
 • En dat die bronnen vaak ook van andere partijen zijn? 
 • En dat Vattenfall ook warmte doorlevert  aan andere warmteleveranciers zoals Eneco en Eteck?

Investering en terugverdientijd – wel of niet doen

Het aanleggen van een nieuw warmtenet is een heel grote investering. En hoe verder de woningen van een bestaand netwerk én van elkaar liggen,  hoe duurder het is. Wijken zoals Kantershof of Koningshoef zijn voorbeelden van zulke wijken waar aansluiting op het warmtenet niet voordelig is.

 

Hoe wordende maximum tarieven nu bepaald? 

 • Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt wetgeving omtrent de regulering van warmten Tarief reguleringen
 • ACM (Autoriteit Consument en Markt) controleert of warmtebedrijven de wet   volgen en bepaalt de maximum tarieven.
 • Vattenfall bepaalt ieder jaar op basis van de input van de ACM wat de tarievengaan zijn.
 • Nu zijn de tarieven van het warmtenet nog gekoppeld aan de gasprijs.
 • Er wordt gewerkt aan een nieuwe wet voor tarieven voor warmte: niet meer op gasprijs baseren maar op kosten van het maken en leveren van warmte (Tariefregulering)

Wat ervoor zorgt dat de kosten en daarmee ook de tarieven hoger worden

Waar Vattenfall rekening mee houdt bij vaststellen tarief

Overzicht van hoe Vattenfall tarieven zijn opgebouwd

– Op basis van vaste kosten  

– Op basis van variabele (veranderende)     kosten

Meer weten over Kbuurt Aardgasvrij?

De presentatie werd voorafgegaan door een algemene uitleg  door Baudouin Knapen van Stichting !Woon over het traject Kbuurt Aardgasvrij https://1104enzo.nl/woon-praat-kbuurt-bij-over-kbuurt-aardgasvrij/

# kijk op website wwww.1104enzo.nl op de sectie kbuurtaardgasvrij

# wordt lid van de K-buurt brede appgroep over de energietransitie via www.bit.ly/kbuurtaardgasvrij en praat mee

# Kom gewoon eens langs op het K-buurt uurtje, Elke week donderdag 17:00-18:00 in Buurthuis Bonte Kraai en/of via www.bit.ly/kbuurtzoom

De poster van de presentatie aankondiging:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *