Vattenfall gaf presentatie over duurzaamheid- en bronnenstrategie

Op dinsdag 31 mei kwam Vattenfall (VF) naar de Bontekraai om de K-buurt te informeren over de hun duurzaamheidsstrategie voor warmtebronnen. Deze warmte bronnen  kunnen worden gebruikt om onze Woningen te verwarmen. Stadswarmte is zo een van de manieren om van het aardgas af te gaan naar alternatieve energiebronnen: https://youtu.be/RDXrYNN-n_4

De presentatie is te downloaden via www.bit.ly/vattenfallbronnenstrategie

Zomaar een aantal punten uit de presentatie

 •  Vattenfall kijkt bij haar bronnenstrategie naast duurzaamheid, ook naar betrouwbaarheid (dat mensen niet in de kou komen te zitten)  en betaalbaar zijn.
 • De voorkeur gaat uit naar bronnen die zo min mogelijk een beroep doen op een laag elektrisch verbruik
 • Er is door het hele jaar heen, een basiswarmte nodig die moet worden geleverd. Denk aan warm water dat altijd nodig is en een minimale temperatuur (basis last).
 • Nu is het nog zo dat deze basiswarmte wordt opgewekt door een gas-electriciteitscentrale. Dat is dus niet duurzaam; veel CO2 uitstoot.
 • In de winter is de behoefte aan warmte groter; er moet dan veel meer warmte worden opgewekt (pieklast).
 • Om te kunnen blijven voorzien wanneer de vraag naar warmte het hoogste is (de pieklast), wordt er flink bijgestookt. Dat gebeurt met gasketels! Zeker niet duurzaam dus; veel CO2 uitstoot!
 • De warmte voor het Warmtenet wordt nu nog grotendeels opgewekt met elektriciteit en gas.
 • Het is dus belangrijk dat het opwekken van elektriciteit steeds duurzamer/groener wordt en dat er alternatieven moeten komen voor verstoken met gas bij de piek (= hoogste vraag naar warmte).
 • Zuinige warmtebronnen zijn bijvoorbeeld:

– Warmte uit restwarmte van  Datacenters,

– Geothermie  energie opwekken door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs)

–  Aquathermie = techniek van warmte opwekken via oppervlaktewater.

 • Het duurt nog een flink aantal jaar voordat deze duurzame bronnen goed zijn ontwikkeld en betaalbaar worden.
 • Om op korte termijn warmte te kunnen opwekken die minder CO2 uitstoot geeft wil Vattenfall gebruik maken van een Biomassa Centrale (NB: die is nog niet gebouwd vanwege de politieke discussie).
 • Streven is in 2025 de basisvraag naar warmte te voorzien door een combinatie van afvalverbranding (AEB centrale van de gemeente) en een tijdelijke Biomassacentrale in Diemen. Voor piekvraag wordt vooral door E-boilers geleverd (groene energie).
 • In 2030 wil Vattenfall vooral met geothermie voorzien in de basis warmtevraag. Groene stroom uit Datacenters wordt meer ingezet. De biomassa gaat iets minder nodig zijn voor de basisvraag en zal dan deels worden ingezet bij de piekvraag (winter).
 • In 2040 zal verwachting de Biomassa niet zoveel meer nodig zijn, dan alleen voor het leveren voor een klein deel in de piek (in de winter). Basiswarmte wordt geleverd door geothermie, datacenters en aqua thermie. En in de piek wordt warmte vooral via Waterstof (H2 Ketels) geleverd.

Op dinsdag 14 juni zal er weer een presentatie van Vattenfall zijn in Buurthuis Bonte Kraai. Deze keer over de prijsstrategie, oftwel de energierekening.

Inloop 19:15, aanvang 19:30

Meer weten?

# kijk op website 1104enzo.nl op de sectie kbuurtaardgasvrij

# wordt lid van de K-buurt brede appgroep over de energietransitie via www.bit.ly/kbuurtaardgasvrij en praat mee

# Kom gewoon eens langs op het K-buurt uurtje, Elke week donderdag 17:00-18:00 in Buurthuis Bonte Kraai en/of via www.bit.ly/kbuurtzoom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *