Vacature/opdracht programmadirecteur a.i. staat online

Op de website van het masterplan Zuidoost is de volgende vacature geplaatst

https://zoiszuidoost.nl/opdracht-programmadirecteur-a-i-masterplan-zuidoost/ 

De Alliantie Masterplan Zuidoost zoekt een Programmadirecteur a.i. Masterplan Zuidoost, periode oktober 2023 – juni 2024 met de mogelijkheid tot verlenging.

Het Masterplan Zuidoost

Zuidoost is een bruisend stadsdeel waar veel mensen met plezier wonen, leven, leren en werken. Toch zijn er uitdagingen, zoals zorgen over leefbaarheid en veiligheid.

Amsterdam Zuidoost maakt als 1 van de 20 gebieden deel uit van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit is een langjarig programma waar wordt gewerkt aan structurele lotsverbetering van bewoners. Er is een Alliantie gevormd waarin onder andere de gemeente, Rijk, maatschappelijke partijen, bedrijfsleven en bewoners vertegenwoordigd zijn (politie, OM, Johan Cruijff Arena, Randstad, OKT, Social Pact, stadsdeelcommissie, Rochdale en een schoolbestuur).

Deze Alliantie heeft in 2021 het integrale Masterplan Zuidoost opgesteld.

Het eigenaarschap van het Masterplan ligt bij de bewoners, de alliantiepartners en partners buiten de Alliantie die zich inzetten voor de bewoners van Zuidoost. En heeft als doel “Duurzame en structurele verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in Zuidoost, primair en in het bijzonder door een beter perspectief voor de jeugd in Zuidoost” met een perspectief voor 20 jaar. In het Masterplan staan vijf thema’s centraal: inclusie & participatie, wonen & veiligheid, jeugd & onderwijs, werk & economie en organisatieontwikkeling. Per thema ontwikkelen we, waar mogelijk in samenwerking met bewoners, activiteiten en plannen om de ambities te realiseren.

De programmadirecteur Masterplan Zuidoost is verantwoordelijk voor de dagelijkse voortgang van het Masterplan en wordt daarin ondersteund door een team van programmaregisseurs, projectleiders en communicatieadviseurs. Zij/hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de programmaorganisatie en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de alliantie en de alliantiepartners (inclusief bewoners). Vanuit de gemeente Amsterdam zijn de stedelijk directeur sociaal en stadsdeeldirecteur Zuidoost de belangrijkste contactpersonen voor de programmadirecteur.

Naar aanleiding van het voortijdig vertrek van de voormalig programmadirecteur en gelet op de gewenste voortgang van reeds ingezette doorbraken, te behalen beoogde maatschappelijke effecten en aansturing van het programmateam, is de wens van de Alliantie de functie zo spoedig mogelijk op ad interim basis in te vullen. Parallel daaraan wordt een Commissie van Wijzen ingesteld om een heroriëntatie op het Masterplan Zuidoost uit te voeren ten behoeve van de doorontwikkeling van het Masterplan voor de volgende fase. De commissie zal zich toeleggen op de positionering van de programmaorganisatie Zuidoost ten opzichte van de alliantiepartners, de inrichting van de gemeentelijke rol in het Masterplan Zuidoost, de relatie met het programmateam en de rol van de bewoners in de governance. Op basis van de uitkomsten van de heroriëntatie wordt een profiel opgesteld voor de vaste invulling van het programmamanagement.

Opdracht
– Borging van de continuïteit en voortgang van de vastgestelde doorbraken en activiteiten
– Bewaken van de ingezette koers en uitvoering door het programmateam
– Dagelijkse aansturing van de programmaorganisatie met specifieke aandacht voor het creëren van een veilige omgeving, teamgevoel en balans, zodat het programmateam – ook in de tussenfase waarin het Masterplan Zuidoost zich nu bevindt – optimaal kan functioneren
– Sturing op het bereiken van de beoogde maatschappelijke effecten en update voortgangsrapportage
– Voorstel doen voor de wijze van evaluatie en deze vervolgens uit (laten) voeren ten behoeve van de heroriëntatie op het Masterplan door de nog te formeren Commissie van Wijzen. De evaluatie is ontwikkelingsgericht en betreft o.a. de governance, samenwerking (inclusief sociale veiligheid), uitvoering van ambities, omgang met belangen, de participatie en inclusie van bewoners en de communicatie.
– Bijdragen aan het profiel voor vaste invulling van de functie programmadirecteur Zuidoost
– Vanuit de rol als programmadirecteur tevens lid/deelnemer van het Bestuurlijk Team Masterplan Zuidoost.
– Actief deelnemer aan het landelijk netwerk van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (samenwerking met Rijk en andere stedelijke focusgebieden)
– Eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de Alliantie en voor de alliantiepartners
– Verbinden van de alliantiepartners aan de bewoners in Zuidoost

Ervaring en profiel
Om deze opdracht succesvol te kunnen vervullen bent u een onafhankelijke en verbindende persoonlijkheid met natuurlijk gezag, die in staat is collega’s, partners en stakeholders aan te spreken op resultaten en uitvoering en normerend durft op te treden.
Kennis van en affiniteit met het Stadsdeel Zuidoost en haar bewoners is een must.
Daarnaast heeft u:
– Bewezen ervaring met community-based werken en participatie
– Onderschrijft, doorgrondt en draagt u community-based werken actief uit
– Ervaring met (integraal) programmamanagement en netwerksturing in een politiek/bestuurlijke complexe en dynamische omgeving
Uw leiderschapsstijl is coachend en inclusief, waarbij u ruimte creëert voor reflectie en leren en bouwt aan het verwerven van draagvlak op alle niveaus.

Praktische zaken
– Aanvang opdracht: 1 oktober 2023
– Duur: 9 maanden, met mogelijkheid tot verlenging met 3 maanden, met een opzegtermijn van 1 maand
– Gewenst aantal uur per week: 32 (min. 24 uur per week)

Procedure en planning
Wij nodigen u van harte uit te reageren. U kunt uw voorstel uiterlijk 04 september 2023 sturen naar b.des.bouvrie@amsterdam.nl

Uw voorstel bestaat uit maximaal 5 pagina’s en bevat in ieder geval de volgende informatie:
– cv
– Relevante ervaring
– Visie op de opdracht
– Voorstel aanpak van de opdracht
– Beschikbaarheid (datum en aantal uur)
– Uurtarief
Uw voorstel zal beoordeeld worden op de volgende gunningscriteria:
relevante kennis en ervaring, visie en voorstel aanpak, beschikbaarheid en tarief.
De opdracht wordt verstrekt binnen de kaders van de wet DBA.

Voor de selectie wordt een selectiecommissie ingericht. De commissie bestaat uit 4 leden:
– Een vertegenwoordiger namens de bewoners
– Een vertegenwoordiger van de stadsdeelcommissie
– Een vertegenwoordiger van het programmateam Masterplan Zuidoost
– De stadsdeeldirecteur Amsterdam Zuidoost

Op deze interim opdracht is het voorkeursbeleid van de gemeente Amsterdam van toepassing. Dit betekent dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond.
De wijze van selecteren zal ten behoeve van een uniform, transparant en uitlegbaar proces gebeuren volgens de inclusieve werving- en selectiemethodiek, waarbij de selectiecommissie getraind wordt in oordeelvrij selecteren en de gesprekken gevoerd worden op basis van vooraf vastgestelde competentiegerichte vragen.

De gesprekken vinden in de tweede helft van september 2023 plaats op een locatie in stadsdeel Zuidoost. Onderdeel van de selectie zijn één of twee klikgesprekken ter afronding van de procedure.

Meer informatie
Voor het digitaal stellen van inhoudelijke vragen is Mavis Carrilho, directeur Bestuur en Management Advisering, beschikbaar op 28 augustus 13.00-14.00 uur en op 30 augustus 16.00 – 17.00 uur, waarvoor u zich kunt aanmelden bij Astrid Stol, a.stol@amsterdam.nl.

Voor vragen over de procedure en een informatiepakket kunt u contact opnemen met Babette des Bouvrie, b.des.bouvrie@amsterdam.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *