Townhall meetings over K-buurtplannen

Het blijft erg stil rond het project K-Midden/nieuw Kraaiennest/Plein, na de inspraakavond op 17 november 2016. Ondertussen dendert de trein wel voort met betrekking tot K-midden qua planproces, aldus Hart voor de K-buurt. De actiegroep wil niet wachten op voldongen feiten en organiseert daarom twee ‘townhall’ meetings om als buurt met elkaar hierover in gesprek te gaan, en onszelf te organiseren. Iedereen is welkom op

  • Donderdagavond 2 maart 19.00 uur, Flat Klieverink op nr 073 (met hapje erbij)

of

  • Zondagmiddag 5 maart 15.00 uur, Flat Klieverink op nr 073
  • Op woensdag 8 maart om 13.00 uur is er een afspraak met gemeenteraadsleden in de Stopera om over de plannen en het gebrek aan inspraak van bewoners te praten.
  • Special ENGLISH Language meetup: Saturday March 4th, 18.00 Flat Klieverink 073 (some simple foods).

    Dit was het tijdpad:
    Tijdschema ontwikkeling blokken EF, GH en I – Eind 2016: in gesprek met de buurt over het centrum van de K-buurt. – Begin 2017: besluitvorming stadsdeel over wijzigingen stedenbouwkundig plan. – Voorjaar 2017: gemeenteraad neemt besluit over stedenbouwkundig plan. – Medio 2017: uitwerking bouwenveloppen (voorschriften mbt functies en bouw). – Najaar 2017: selecteren marktpartij voor eerst te bouwen blokken (GH of I). – Voorjaar 2019: start bouw blok 1 (GH of I). – Voorjaar 2020: start bouw blok EF.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *