Stijgende tevredenheid over Zuidoost

Het totaaloordeel over de buurt (#020ZO) is gestegen naar een 7,4. In 2011 was dat nog van een 7,3. Geen enkele Amsterdamse buurt scoort meer onvoldoende. De sterkste stijgingen tussen 2011 en 2013 zijn te zien in Zuidoost (van 6,9 naar 7,1) en in Noord.
De tevredenheid over Stadsdeel Zuidoost is in de afgelopen jaren blijven groeien. Ondanks het stagneren van stedelijke vernieuwing en de verminderde Projectsteun Wijkaanpak zien we hiereen verbetering optreden. De cijfers betreffen een totaaloordeel over leefbaarheid.
Per wijk zijn tevens antwoorden verzameld en rapportcijfers gegeven over zaken als overlast door vervuiling, horeca, criminaliteit en de overlast door (andere) groepen mensen.

BuurttevredenheidsPDFHet tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) is gemaakt in opdracht van de Gemeente Amsterdam en de gezamenlijke woningcorporaties in de hoofdstad. Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) heeft het uitgevoerd en de weerslag daarvan voor alle stadsdelen is te lezen in de factsheet Wonen in Amsterdam 2013 / Leefbaarheid (PDF).

Veiligheid
In Wonen in Amsterdam is ook gevraagd naar het veiligheidsgevoel overdag. Dat cijfer ligt gemiddeld een vol punt hoger dan in de avond. De ontwikkeling van het zich ’s avonds veilig voelen in de periode 2011 – 2013 laat een verbetering zien in het overgrote deel van Zuidoost.
Nellestein is het enige gebied in Amsterdam waar een verslechtering optreedt (van 7,2 naar 6,8). Het veiligheidsgevoel in Kantershof en geerdinkhof is stabiel gebleven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *