Steun petitie voor erfpachtreferendum

Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) wil een referendum over de komende erfpachtherziening voor een gelijke verdeling van de waardeontwikkeling van de hele woning. Om dat te realiseren moeten uiterlijk 1 juli 2013 1200 steunbetuigingen voor de petitie zijn verzameld. Dit kan online via een speciale website.
Ook Kantershof Bewonersbelangenvereniging roept (via de gele huis-aan-huisflyer) alle stemgerechtigde bewoners op de petitie  te steunen en dit ook aan vrienden of kennissen in Amsterdam te vragen.

Erfpacht300De gemeenteraad heeft in 2012 reeds besloten tot modernisering van de erfpachtvoorwaarden omdat het huidige erfpachtsysteem onduidelijk en te weinig transparant waren. De uitgangspunten van de nieuwe Algemene Bepalingen voor Erfpacht zullen ertoe leiden dat de gemeente bij verkoop van een woning door verhoging van de canon waardestijging afroomt.

In de plannen wordt de erfpachtcanon voortaan vastgesteld aan de hand van een zogenaamde “residuele grondwaardeformule”, waardoor huiseigenaren het risico lopen dat de verkoopprijs van hun woning in belangrijke mate slechts zal afhangen van de herbouwwaarde.
In de genoemde uitgangspunten is geen kooprecht van de grond (blote eigendom) door de erfpachter opgenomen. Kopers zijn dus gedwongen om erfpachter te worden van de gemeente.

Eerlijk delen
SEBA wil de erfpachtcanonherzieningen laten bepalen op basis van een gelijke verdeling van de waardeontwikkeling van de gehele woning inclusief de grond, tussen huiseigenaar (erfpachter) en de gemeente (grondeigenaar en erfverpachter).
Tussentijdse investeringen door de erfpachter in structurele woningverbeteringen en -uitbreidingen zouden daarin moeten zijn meegenomen. Ook wil de stichting dat beleid wordt vastgesteld waardoor erfpachters het recht krijgen de grond onder hun woning (blote eigendom) te kopen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *