Parkeren bij Kleiburg

Op donderdag 4 juli is er in De Bonte Kraai een inspraakavond over de inrichting van de openbare ruimte rond de flat Kleiburg.  Het stadsdeel heeft op 9 en 24 april en 28 mei 2013 de uitgangspunten hiervoor op informatieavonden voor omwonenden van de flat, toegelicht.

Op 1 juni 2013 heeft Consortium De Flat, ontwikkelaar van de flat Kleiburg, bekendgemaakt dat het benodigde voorverkooppercentage voor het eerste deel (blok 74) is

behaald en de herontwikkeling start. Hierdoor zullen er vanaf eind 2013 bewoners/klussers werkzaam zijn in Kleiburg. Het stadsdeel wil zorgen dat, zowel in de tijdelijke (klusperiode) als in de definitieve situatie, bij de flat Kleiburg geparkeerd kan worden. Het huidige bestemmingsplan staat parkeren op maaiveld boven het Kraaiennestpad niet toe. Om dit mogelijk te maken wordt een WABO (omgevingsvergunning) procedure doorlopen.

Bij de WABO procedure is een ruimtelijke onderbouwing vereist waarin de veranderingen in het bestemmingsplan worden aangegeven. Conform de inspraakverordening van

Zuidoost dient er inspraak gevoerd te worden over stedenbouwkundige ontwikkelingen. Het Dagelijks Bestuur heeft op 18 juni 2013 deze ruimtelijke onderbouwing vastgesteld en

vrijgegeven voor inspraak.

Schriftelijk
Op de inspraakavond van 4 juli zullen betrokkenen van het stadsdeel aanwezig zijn om een toelichting te geven.

Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Plaats: Buurthuis de Bonte Kraai, Kraaiennest 68, Amsterdam Zuidoost

Schriftelijk reageren? Stuur uiterlijk 8 augustus 2013 uw reactie aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491 1100 AL Amsterdam Zuidoost o.v.v. Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer/Inspraakreactie ruimtelijke onderbouwing WABO Kleiburg.

Ter inzage
De ruimtelijke onderbouwing van de WABO procedure ligt ter inzage van 27 juni tot 8 augustus 2013. U kunt de ruimtelijke onderbouwing inzien op de volgende adressen:

• Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, Groeneveen 91D

• Informatiecentrum stadsdeel Zuidoost, Anton de Komplein 150

• Openbare Bibliotheek, Frankemaheerd 2.

Meer weten?

Als u nog vragen heeft n.a.v. deze brief kunt u bellen met Frank Speerstra van het

Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, tel. 020 569 32 60.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *