Nog geen licht aan het eind van…

Op 6 oktober is op het stadsdeelkantoor in Amsterdam zuidoost een overleg geweest over de voetgangers- en fietsverbinding G- en K-buurt en Gaasperpark (kortweg: het tunneltje) met wethouder Litjens van Verkeer en infrastructuur.  Op verzoek van initiatiefnemers voetgangers- en fietsverbinding G- en K-buurten en Gaasperpark vond dit overleg plaats vanwege het bezwaar van betrokkenen tegen de gevolgen van de overkapping van de A9 ter hoogte van het Geerdinkhofpad, namelijk: de definitieve afsluiting van het tunneltje en geen echt alternatief.

Portefeuillehouder Emile Jaensch zat het overleg voor. Ook Lammert Postma van Rijkswaterstaat was aanwezig. In dit overleg is de functie van de verbinding met het Gaasperpark en de gevolgen van de verdwijning van deze verbinding voor de diverse gebruikers aan de orde geweest. Ter ondervanging hiervan zijn van de varianten: brug met trap en fietsgoot, brug met trap en lift en fietsbrug met een te befietsen flauwe helling aan de orde geweest. Ook is een nieuwe fietstunnel aan de orde geweest. Op technische gronden is de tunnel niet haalbaar. In het gesprek is voornamelijk de brug met trap en lift goed doorgesproken. Vooral de kosten, ca 3 miljoen euro, is een handicap, omdat er geen speciaal potje is om hierin te voorzien. In het Tracébesluit van de wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere is de onderdoorgang tussen Kantershof en het Gaasperpark niet meegenomen!

Aan het eind van het gesprek gaf Litjens te kennen dat bij indiening van een brief aan B&W hij, op basis van de uitwisseling van standpunten, de initiatiefnemers geen valse hoop wil geven. De initiatiefnemers beraden zich nu welke stappen verder te ondernemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *