Natuurwaarde Bijlmerweide verhoogd

Bewoners helpen mee aan het Voorlopig Ontwerp voor extra waterberging in de Bijlmerweide. Natuurvriendelijke oevers zullen de natuurwaarde van dit gebied verhogen.

Gevolgen verbreding Gaasperdammerweg
De Gaasperdammerweg wordt verbreed. Opdrachtgever Rijkswaterstaat start daarmee in januari 2015. Door de extra ‘verharding’ die ontstaat moet op de Bijlmerweide – groenstrook tussen Kantershof/Geerdinkhof en de Weesper Trekvaart – zo’n 2 ha extra waterberging gecreëerd worden om het regenwater af te voeren.

Samen met het stadsdeel
Stadsdeel Zuidoost betrekt bewoners, sympathisanten en gebruikers van de Bijlmerweide erbij om de plannen mede vorm te geven.
In een eerste bijeenkomst hebben bewoners in groepjes op de plattegrond van het gebied geschetst en geschreven waar dat extra wateroppervlak wellicht gerealiseerd kon worden. En… of er extra voorzieningen konden worden toegevoegd. Op een later moment werd ter plekke gekeken of de voorstellen op die locaties sowieso uitvoerbaar waren.

Concept Voorlopig Ontwerp
Op basis van de inbreng van bewoners en de expertise van de landschapsarchitecten Mackay en Appelman konden de laatste twee op 11 december 2012 het Concept Voorlopig Ontwerp presenteren en bespreken. Uitgangspunt van de voorlopige plannen was niet alleen de extra waterberging, maar vooral het toepassen van – en het woord zegt alles: – natuurvriendelijke oevers. Daarmee wordt extra kwaliteit toegevoegd aan de Bijlmerweide die onderdeel uitmaakt van de Ecologische HoofdStructuur.
Bekijk een detail (PDF).

Natuurtoets
Centraal in de bespreking en discussie stond de natuurwaarde van het gebied. Informatie daarover is terug te vinden in de Natuurwaardekaart van de Gemeente Amsterdam (Dienst Ruimtelijke Ordening 2002/2007).  In een Natuurtoets zal worden vastgelegd welke beschermde planten (zoals orchideeen) en dieren voorkomen. De bedoeling is de natuurwaarde nog verder te verhogen, o.a. door . De exacte (natuur)waarde van de Bijlmerweide als ijkpunt vastleggen is wel mogelijk maar te kostbaar binnen dit project.een breder scala aan vegetatie.

Eilandjes en bruggen
Om de Bijlmerweide voor de extra waterberging aan te passen wordt verder onderzocht of alle bruggen naar de diverse eilandjes behouden moeten blijven. Ook wordt bekeken of ze aangepast moeten worden voor toekomstig onderhoud. Daarnaast wordt gelet op het zo min mogelijk kappen van bomen, want de natuurlijke oevers worden tussen de 4 en 7 meter breed.

De uitvoering zelf zal niet in twee maanden tijd met veel bulldozergeweld worden gedaan, maar volgens de Gedragscode Natuurkalender (niet in broedseizoen, maar vooral in de droogste periode van het jaar) en met materieel dat het bestaande gebied zo min mogelijk belast en beschadigd. Enkele voorbeelden hieronder.

Gereed
Er wordt nog een laatste bijeenkomst belegd waarbij alle op- en aanmerkingen zijn verwerkt.
In mei 2013 moet het voorlopig ontwerp gereed zijn. In eerste instantie met instemming van de betrokken bewoners, vervolgens kijken de diensten Beheer en Verkeersadvies of het plan te  realiseren is en de kosten binnen de raming vallen. Als aan die voorwaarden is voldaan zullen de portefeuillehouder en Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuidoost het Voorlopig Ontwerp goedkeuren en kan presentatie aan de opdrachtgever (RWS) plaatsvinden.

Ontwerpbestemmingsplan Bijlmerweide
Het plan voor de extra waterberging maakt deel uit van het Ontwerpbestemmingsplan Bijlmerweide.
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuidoost maakt bekend dat met ingang van donderdag 20 december 2012 het ontwerpbestemmingsplan “Bijlmerweide en omgeving” voor een periode van 6 weken (dus tot en met woensdag 30 januari 2013) voor iedereen in te zien is in het Informatiecentrum Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein 150. Het stadsdeelkantoor is op werkdagen geopend van 09.00 – 15.30 uur.
Voor meer info en een digitale versie kijkt u hier.

Eén reactie op “Natuurwaarde Bijlmerweide verhoogd”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *