Stadsdeelcommissie stemde unaniem vóór OBA-Next bij Kraaiennest!

gister 16 januari 2024 wordt een memorabele dag voor de Zuidoost. Op deze dag stemde de Stadsdeelcommissie over de locatie van de OBA Next (https://1104enzo.nl/boost-aan-de-buurt-politici-adviseren-kraaiennest-voor-oba-next/ )

Er lag een advies om deze in Kraaiennest te plaatsen. https://zuidoost.notubiz.nl/document/13677837/1/Advies+SDC

Dit voorstel werd uiteindelijk unaniem, met alle negen aanwezige stemgerechtigden, aangenomen.

Voordat het agendapunt inhoudelijk behandeld werd sprak eerst een van de jongeren van het Kraaiennest Promo Team nog in 

hieronder de prachtige tekst die Damian zelf opstelde en uitgesprak, https://youtu.be/AKRwwOugct8

Goedenavond, mijn naam is Damian en ik ben lid van het Kraaiennest Promo Team.

Vanavond ben ik vooral hier om namens de jongeren van Amsterdam en namens de bewoners van Kraaiennest een bedankje te zeggen.

Als allereerst zou ik u van de stadsdeelcommissie willen bedanken voor de inhoud van het advies dat online staat. Wij zien dat u echt heeft geluisterd naar ons. En met ons bedoel ik niet alleen wij in Kraaiennest, maar iedereen in Amsterdam. Er is inspraak geweest vanuit mensen van heel Amsterdam er is is duidelijk te zien dat wij gehoord werden.

Uiteindelijk is dit advies niet alleen voor Kraaiennest, maar voor heel Zuidoost van betekenis en winst. Fijn dat met dit advies dit onderwerp – OBA Next – nu een verbindende factor kan worden en Kraaiennest kan vliegen.

Al uw keuzes en gedachten rondom het uiteindelijke besluit zijn heel transparant weergegeven. Wij hebben nooit het gevoel gehad dat wij in het duister werden gehouden want alles was gewoon duidelijk waardoor het hele proces netjes en op tempo verlopen is.

Daarnaast kreeg ik het gevoel dat wij als jongeren ook echt gehoord werden, want ondanks het verschil in leeftijd kreeg mijn inbreng en dat van de andere Jongere insprekers op de locatiekeuze evenveel aandacht en overweging als dat van anderen. We werden op gelijke manier behandeld als iedereen en daar kunnen velen nog voorbeeld aan nemen.

Als allerlaatst zou ik iedereen willen bedanken die hier samen met ons voor is opgestaan, wij hebben echt ons uiterste gegeven hierin en dit werd ook zeker gezien. Ik zou u hiervoor hartelijk bedanken.

Dank u wel.

Daarna volgde bij het agendapunt eerst de stemming en daarna een aantal stemverklaringen, zie deze video, met als belangrijkste uitkomst voor de buurt en Zuidoost en de stad  dat het advies om de OBA  Next in Kraaiennest te plaatsen, unaniem is aangenomen. https://youtu.be/vgMq_iKvWPU

 

 

Daarmee is nu de volgende  stap dat het Dagelijks Bestuur Zuidoost een advies aan de stad opstelt. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de gemeenteraad (Stopera) op 28/29 februari . In de Stopera werd vandaag , 17 januari, een voorschot genomen via vragen in raadscommissie onderwijs waar door Milka Yemane (Groen Links) en Carla Kabamba (lijst Kabamba Marshall)  de vraag werd gesteld ” hoe nu verder en hoe wordt het advies meegenomen” waarop Wethouder Marjolein Moorman (PvdA) antwoordde.. ”het zware vermoeden dat het college het advies van de stadsdeelcommissie  overneemt”   https://youtu.be/ktYjCmjRTrQ

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *