Moderne armoedebestrijding in de ArenA

Op  donderdag 8 juni 2017 organiseert MaDi de tweede editie van het Pop Up Your Life event in de Amsterdam ArenA in samenwerking met Amsterdam ArenA en bedrijvenvereniging VAZO. Op het event vertellen de deelnemers van Pop Up Your Life over behaalde resultaten en spreken dr. Jurenne Hooi, directeur-bestuurder van stichting MaDi, Stedman Graham, Tex Gunning, voormalig CEO van Unilever en Akzo Nobel en Sr Jayanti, werkzaam als adviseur bij de United Nations en bekend om haar vredesspeeches, over het belang van Pop Up Your Life.

Aanmelden kan via puyl@madizo.nl.
Stichting MaDi (Maatschappelijke Dienstverlening) werkt samen met bewoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen aan duurzame toekomstperspectieven met behulp van de methodiek Pop Up Your Life; een effectief programma in het bestrijden van armoede- en schuldenproblematiek. Deze unieke aanpak focust zich in tegenstelling tot de huidige dienstverlening niet enkel op de hulpvraag, maar gaat uit van de dromen van mensen. Hiermee wordt de motivatie van binnenuit geactiveerd, waardoor gestelde doelen eerder worden behaald. Pop Up Your Life (PUYL) zet mensen weer in hun kracht.

Armoede in Nederland
Steeds meer Nederlanders die in armoede leven, slagen er niet in om eruit te komen, hoewel het economisch beter gaat. Het besef dat het huidige systeem anders moet begint nu door te breken. Jurenne Hooi, Directeurbestuurder van MaDi verklaart dit als volgt: “Mensen kampen met chronische stress door de schulden en armoede. Hierdoor zijn ze niet meer in staat om doelgericht en probleemoplossend te handelen. Met deze inzichten zijn we in 2015 gestart met het programma Pop Up Your Life, dat mensen helpt bij het hervinden van de eigen zelfredzaamheid.” Dit bevestigt het bericht van NRC van 1 april 2017.

De methodiek Pop Up Your Life
POP Up Your Life is de effectieve en duurzame aanpak van MaDi in het bestrijden van armoede- en schuldenproblematiek. Uitgangspunt van het programma is het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarbij deelnemers leren hun talenten en vaardigheden in te zetten om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Onder begeleiding van MaDi-medewerkers, de inzet van een rolmodel en ervaringsdeskundige werken deelnemers aan hun toekomst door vanuit hun intrinsieke motivatie te handelen, in plaats vanuit hun problemen.
Als rolmodel voor de deelnemers is MaDi een samenwerking aangegaan met Stedman Graham, partner van Oprah Winfrey, rolmodel en ervaringsdeskundige. In de rol van coach begeleidt en inspireert hij de deelnemers naar persoonlijk leiderschap, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst.

Het evenement duurt van 16 tot 19 uur. Meer info zie HIER.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *