Markt K-buurt ‘zelfreinigend’

In het voorjaar van 2014 komt er weer een markt in de K-buurt. Alle betrokkenen: bewoners, ondernemers, markt, raad en stadsdeel zijn vóór terugkeer van de markt die in april 2012 verhuisde van de omgeving van winkelcentrum Kraaiennest naar het Anton de Komplein. Nog niet duidelijk is op welke dag de markt zal zijn, hoeveel kramen er komen, waar de markt precies komt en wie de markt gaat beheren. Hierover beslist de stadsdeelraad in december.

Op de bijeenkomst van 3 oktober van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling bleek dat het stadsdeel de markt in de K-buurt ‘zelfreinigend’ wil maken. Dat wil zeggen dat de marktlieden hun eigen afval opruimen. Er zou dan op toegezien moeten worden dat er geen afval gedumpt gaat worden in andere buurten. Als dit systeem een succes wordt, kan het ook op het Anton de Komplein worden ingevoerd.

Centralisatie
Op het Anton de Komplein is nu op vier dagen een markt: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  Op zaterdag is er markt bij Ganzenhoef, op woensdag in Reigersbos. Het stadsdeel besliste anderhalf jaar geleden -om geld te besparen-, de markten te centreren op het Anton de Komplein. Verhuizing van de markt in Ganzenhoef is er na protesten daar niet van gekomen. Verplaatsing naar De Poort was geen gelukkig besluit, zo is gebleken. De markten daar lopen niet goed en de winkeliers zijn er niet blij mee. In overleg met de marktcommissie zal dit jaar onderzocht worden wat de klanten van de markten willen op het gebied van de brachering (soorten kramen).

Nu is het stadsdeel druk bezig beleid te ontwikkelen voor de kwijnende markten. In rapporten van het stadsdeel blijkt dat er plannen zijn om de kwaliteit en kostendekkendheid van de markten te verbeteren. Dit zou kunnen gebeuren door een zogenoemd krimpscenario: een dag minder markt (dinsdag), het aantal kramen aanpassen aan de werkelijke situatie (veel minder marktlieden komen opdagen), maar wel ruimte geven aan een handvol nieuwe kramen. Ook zou de toiletwagen kunnen verdwijnen en de inzameling van het afval verzorgd worden door Pantar, ook een gemeentelijke dienst. Pantar zou -om de uitstraling te verbeteren-, de hele dag het afval gaan verzamelen en niet pas alleen aan het eind van de dag. Deze ‘inbesteding’ zou al medio oktober van kracht kunnen worden.

Overhead
Ook kunnen de tarieven worden verhoogd. Het stadsdeel gaat -na klachten van de marktcommissie- kijken waarom het percentage overhead dat doorberekend wordt in de tarieven zo hoog is en of dit verlaagd kan worden. Dit zei stadsdeelvoorzitter Herrema toe.

Doel van het stadsdeel is de kostendekkend van de markt te verbeteren naar 75 procent. Het verlies moet dus kleiner worden. Tussen 2010 en 2013 is overigens wel een ton bespaard aan kosten op de warenmarkten in Zuidoost. Bij de plannen die op 3 oktober besproken werden in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling is nog geen rekening gehouden met de komst van een markt in de K-buurt. De plannen zouden daarop nog moeten worden aangepast.

Het stadsdeel vreest claims van marktlieden als het aantal marktdagen wordt teruggebracht. Een belangrijk punt is daarom nog of de marktdag die verdwijnt op het Anton de Komplein gezien wordt als een verplaatsing naar de K-buurt of dat er in de K-buurt een echt nieuwe markt komt. Hoe dan ook komen er veel minder kramen in de K-buurt (80 of 40) dan op het Anton de Komplein. In het geval van een nieuwe markt in de K-buurt kan er meer invloed uitgeoefend worden op het soort kramen dat er komt en kan de markt vernieuwender en beter van kwaliteit zijn.

Bewoners in de K-buurt hebben altijd gepleit voor terugkeer van de markt. Op een druk bezochte hoorzitting van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling in september deden diverse partijen een beroep op het stadsdeel voor terugkeer. Kijk hier voor het rapport voor het onderzoeksrapport over de opties van de markt in de K-buurt. Rapport verkenning naar een warenmarkt in de K-buurt 25062013

FOTO de markt vlak voor de verhuizing in april 2012.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *