Loosdrechtdreef en Weesperbrug heringericht

Om de veiligheid voor het auto- en fietsverkeer te verbeteren, richt provincie Noord-Holland de N236 tussen de Loosdrechtdreef en de Weesperbrug opnieuw in. Dit voorjaar start BAM Infra namens de provincie met deze herinrichting. Maandag 16 februari 2015 starten de voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen. Bij deze werkzaamheden kan (geluids-)hinder optreden. Verkeer kan langs de werkzaamheden rijden maar moet rekening houden met vertraging door afzettingen op de rijbaan. Fietsers worden bij de Driemondweg lokaal omgeleid.

Kap van bomen
Om de reconstructie van de kruispunten bij de Driemondweg en het Gein mogelijk te maken worden er bomen gekapt. Bij de Driemondweg gaat het om zes populieren naast het fietspad.
Bij Gein Zuid moeten zeven essen en de treurwilg direct naast de N236 worden verwijderd.
Omdat vogels in het voorjaar (veelal in bomen) broeden worden deze bomen vooruitlopend op de overige werkzaamheden gekapt. Na het broedseizoen worden er vanwege de verkeersveiligheid nog een aantal bomen langs de Gaasp gekapt.

Rivierdonderpadden
Tijdens het voortraject zijn in het Gein Rivierdonderpadden aangetroffen. Deze beschermde vissen leven tussen grote stenen in het water bij de bestaande brug. Omdat zij in het voorjaar eitjes leggen, worden deze vissen nu gevangen en tijdelijk ondergebracht. Na de werkzaamheden worden de vissen weer in het Gein terug gezet.

Afsluiting
Tijdens de werkzaamheden zal slechts beperkt sprake zijn van afsluiting van de provinciale weg N236. Vooralsnog gaat het daarbij alleen om enkele afsluitingen gedurende de nacht en in het weekend. Deze afsluitingen zijn pas aan de orde als het project verder gevorderd is. Op het moment dat duidelijk is of en wanneer de afsluitingen precies plaatsvinden en wat de omvang ervan is, wordt de omgeving hierover tijdig geïnformeerd.

Informatie
Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen via infoN236@noord-holland.nl. U kunt ook bellen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen, 0800-0200600 (gratis). Bekijk HIER het project. Foto: Oude kaart (1rond 1800) van Geinbrug, zoals Driemond vroeger heette.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *