Korter parkeren voor de Bonte Kraai

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost wil op het parkeerterrein voor de Bonte Kraai een parkeerzone invoeren. Elke dag behalve zondag kan er voortaan maar twee uur geparkeerd worden. De gemeente wil dit volgens een verkeersbesluit omdat:

-door de verplaatsing van het winkelcentrum Kraaiennest (WC Kameleon) van de oostzijde van het metrostation naar de westzijde, ook de meeste parkeerplaatsen (garage) naar de westzijde zijn verplaatst;

-het kleine parkeerterrein aan de oostzijde, voor het medische centrum en het buurtcentrum, werd gebruikt door langparkeerders, die met de metro naar de stad gingen;

-dit parkeerterrein van belang is voor bezoekers van het medische centrum en het buurtcentrum, hier in 2006 een parkeerschijf-zone (z.g. blauwe zone) is ingericht;

-de beschikbare parkeerruimte adequaat gebruikt en de bereikbaarheid zo gewaarborgd wordt;

-de in 2007 de parkeerschijf-zone is aangelegd, hiervoor is, door onduidelijkheden in het proces, nooit een verkeersbesluit genomen. Met het nemen van dit verkeersbesluit wordt dit hersteld.

Te nemen verkeersmaatregelen

– Het instellen van een parkeerschijfzone door plaatsing van de borden E10zb [begin parkeerschijfzone] en E11ze [einde parkeerschijfzone];

– Door op het bord de tekst [2h] te zetten, wordt er een maximale parkeertijd ingesteld van 2 uur. De plaatsen waar met behulp van een parkeerschijf geparkeerd mag worden doormiddel van een blauwe streep gemarkeerd;

– Door onder de verkeersborden E10 een onderbord OB206p [ma t/m za 09:00- 18:00 h] te plaatsen wordt de werking van de parkeerschijfzone van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur ingesteld.

Ontheffingsregeling

Voor deze parkeerschijf-zone wordt geen ontheffingsregeling ingesteld.

Voorts overwegende:

 dat dit besluit op grond van artikel 2 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 wenselijk en noodzakelijk wordt geacht:

o om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren

o ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers

o om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen

o ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overlegd met de gemandateerde van de Nationale Politie, Regionale Eenheid Amsterdam, heeft verklaard verkeerstechnisch geen bezwaar te hebben tegen het nemen van dit verkeersbesluit;

 dat het betreffende weggedeelte gelegen is binnen de grenzen van de Gemeente Amsterdam.

Besluit

I. Door het plaatsen van het verkeersbord E10zb [begin parkeerschijf-zone] en E11ze [einde parkeerschijf-zone] conform bijlage l van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

II. Door op het verkeersbord E01zb de maximale parkeertijd met de tekst [2 h] aan te duiden;

III. Door het plaatsen van het onderbord OB206p [ma t/m za; 09.00-18.00 h] conform bijlage l van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

IV. Door het markeren van de parkeerplaatsen op het parkeerterrein met de blauwe streep,

een parkeerschijfzone met maximale parkeertijd van twee uur in te stellen voor maandag tot en met zaterdag, van 09.00 tot en met 18.00 uur, volgens art. 25 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor wat betreft het parkeerterrein begrensd door het medisch centrum aan de noordzijde, de Karspeldreef aan de zuidzijde, en de metrobaan aan de westzijde. Buiten voornoemde tijden zijn de parkeerplaatsen voor een ieder beschikbaar.

Lees HIER hoe er bezwaar gemaakt kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *