Kiezen (of niet) voor bebouwing K-buurt

Wordt het ‘sociaal en open’ of ‘intiem en besloten’?  Als het aan organisatiebureau De Wijde Blik en de gemeente ligt kiezen bewoners van de K-buurt uit één van de twee genoemde bouwvarianten. Op 21 februari werden ze gepresenteerd in buurthuis De Bonte Kraai. Als het aan buurtgroep Hart voor de K-buurt ligt, wordt er niks gekozen. In tegendeel: een participatie-staking is op zijn plaats, aldus woordvoerder Mike Brantjes.

De vernieuwing van projectgebied K-midden (het projectgebied rond de Karspeldreef dat het hart vormt van de K-buurt) is een nieuwe fase in gegaan. In de Bonte Kraai en nu via internet kan een week lang gestemd worden op één van de ontwerpen. Daarbij beloofden de ontwerpers dat opmerkingen in de trant van: ‘ik kies model 1 met de waterspeelplaats van model 2’, ook meegenomen worden. Kijk HIER voor de hele presentatie.

Boulevard?

Het was een drukbezochte bijeenkomst in het buurthuis, waarbij velen alleen een staanplaats hadden. In het gebied tussen de bocht in de Karspeldreef en metrostation Kraaiennest komen 600 woningen (20 procent koop). Ook andere delen langs de Karspeldreef (straks Boulevard?) worden op termijn bebouwd: op de plekken van de oude garage Kralenbeek en de huidige garage Kempering komen woningen. En: ook dichter bij Kantershof op de plaats van garage Kouwenoord (nu een grasveld).

Een adviesteam van bewoners (niet uit alle buurten) en op inspraakbijeenkomsten zijn voorkeuren en ideeën verzameld. Dat ging over de hoogte van gebouwen, de speelsheid van de gevellijn, wat voor faciliteiten voor kinderen, hoe het openbaar groen eruit komt te zien etc. Naar op de bijeenkomst bleek, is het project nog lang niet ‘klaar’, het gaat meer om een globaal plan, waarbij de nog aan te trekken aannemers/uitvoerders ook meebepalen wat er ‘mogelijk’ is. Ook is nog niet vastgelegd waar en welke bedrijvigheid er in het gebied komt. Terwijl dat juist wel een belangrijke voorwaarde van de buurt was: reuring in de buurt, met terrassen en sociale voorzieningen, liefst in de plinten van gebouwen. De gemeente gaat nog op basis van het te verwachten aantal nieuwe inwoners inventariseren welke voorzieningen (school, bibliotheek) nodig zijn.

Bonte Kraai

Ook is nog onduidelijk welke gebouwen blijven staan. De Bonte Kraai is van de gemeente en sloop zou een financiële aderlating betekenen. De Pinkstergemeente (aan de overkant van dreef) en het Medisch Centrum blijven behouden. De markt komt aan de andere kant van de metrobaan en het aanzien onder de metro zal flink veranderen: van een asfaltvlakte tot een groene zone met wandelpaden.Ook komt er een recreatieve wandelroute.

Er komen geen extra parkeerplaatsen. De gemeente heeft bepaald dat gebouwen voor hun eigen parkeerplekken moeten zorgen. Dat houdt in dat onder in de flats/appartementen parkeergarages komen. Volgens de tekeningen worden de daken groen. Op de kop van Kleiburg (in de teksten omschreven als Kleijburg) komt een flat van 11 verdiepingen. Met het GVB is de gemeente in gesprek om de uitgang/en van de metro naar de zijkanten te verplaatsen, voor een betere toegang tot het plein.

Voor bewoners kunnen stemmen online via www.participatie-kmidden.nl (tot maandag 26 februari 20.00 uur of op straat: tussen 21 februari en 26 februari is het projectteam in de K-buurt een aantal keren met een  ‘mobiel stembureau’ in de buurt te vinden.

Na de stemming worden het plein en het gekozen ontwerp aan de hand van de laatste tips verder uitgewerkt in een uitgebreid plan dat daarna wordt voorgelegd aan het gemeentebestuur. Mogelijk wordt er in 2020 begonnen met de bouw.

Problemen

Hart voor de K-buurt was kritisch: ‘De geboden opties komen niet voort uit de brede buurt en lossen niet de problemen van de buurt op waarvoor de buurt destijds de straat is opgegaan en vanuit een echte visie voor de buurt. Het ziet er zeker heel mooi uit, maar het wordt tijd dat bewoners een echte stem krijgen en een eerlijk en inclusief proces.’

‘Bewoners willen een eigen plan, ondersteund met expertise, aan de politiek kunnen voorleggen. Ook vragen we de ruimte om eerst een visie ‘wat voor K-buurt willen we zijn’-traject te doen voor we het over de inrichting hebben. En daarbij een pilot in de K-buurt qua participatie.’
[nggallery id=195]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *