Inloopavond over bestemmingsplan omgeving

Op 12 september organiseert Stadsdeel Zuidoost in Koornhorst een inloopavond over het bestemmingsplan K4. Binnen dat bestemmingsplan vallen de wijken Laag Koningshoef, Kantershof, Kouwenoord en Karspelhof.

In een bestemmingsplan wordt de ruimtelijke inrichting van een wijk geregeld. Er staat bijvoorbeeld in hoe hoog de bebouwing mag zijn, waar mensen mogen wonen en welke plekken bestemd zijn voor horeca of winkels. Ook wordt in hoofdlijnen geregeld waar groen komt en waar de wegen lopen. Veel dingen worden níet in een bestemmingsplan geregeld: bijvoorbeeld waar precies de parkeerplekken komen, of hoe een park wordt ingericht.

Waarom een bestemmingsplan voor de 4 K-buurten?

Een bestemmingsplan moet iedere tien jaar vervangen worden, ook als de wijk al lang bestaat. De oude bestemmingsplannen voor deze 4 K-buurten zijn ouder dan tien jaar en moeten dus worden vervangen. Het stadsdeel heeft ervoor gekozen één nieuw bestemmingsplan te maken voor de vier laagbouwbuurtjes aan deze kant van de K-buurt.

Wat verandert er met het nieuwe bestemmingsplan?

Voor Laag Koningshoef en Kantershof verandert er vrijwel niets ten opzichte van het bestaande bestemmingsplan: in het oude bestemmingsplan was de bestaande inrichting al gedetailleerd vastgelegd en dat blijft zo. Ook de mogelijkheden voor bijvoorbeeld dakopbouwen blijven hetzelfde.

De laagbouwwijken Karspelhof en Kouwenoord zijn in de afgelopen jaren gebouwd. Vroeger stonden hier flats. Het nieuwe bestemmingsplan is aangepast aan de laagbouw.

Inloopavond

Een bestemmingsplan wordt in stappen gemaakt. De eerste stap is het voorontwerpbestemmingsplan. Voor het voorontwerpbestemmingsplan is er een inloopavond.

Datum en tijd: dinsdag 12 september van 19.30 – 21.00 uur (open inloop) Locatie: De Koornhorst, Koornhorst 32

Tijdens de inloopavond zijn er ambtenaren aanwezig die informatie geven over het bestemmingsplan en uw vragen kunnen beantwoorden. Als u wilt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u op de avond zelf een schriftelijke reactie invullen, maar dat kan ook later. U kunt van 7 september tot en 18 oktober schriftelijk reageren op het bestemmingsplan. Hoe dat moet, leest u op https://www.amsterdam.nl/egk-buurt/

Kan ik het bestemmingsplan inzien?

Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u vanaf 7 september tot en met 18 oktober inzien op het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein 150, van 09.00 – 16.00 uur of online.

Wat gebeurt er na de inloopavond?

De verzamelde reacties leggen we daarna voor aan het Algemeen Bestuur van stadsdeel Zuidoost. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad van Amsterdam het bestemmingsplan vast.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Lia de Lange, planoloog bij stadsdeel Zuidoost, via telefoonnummer 020 – 255 1562 of e-mail L.de.Lange@amsterdam.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *