Info-avond woningen Klieverink

Op maandag 13 april 2015 organiseert stadsdeel Zuidoost een informatieavond over de bouw van 217 jongerenwoningen bij Klieverink. Het stadsdeel ziet, gezien de vraag naar jongerenwoningen, hier kansen voor het initiatief van investeerder Haerzathe en ontwikkelaar Plegt Vos om 217 jongerenwoningen voor de duur van 20 jaar te realiseren. Op 11 februari 2015 heeft er een informatieavond plaatsgevonden waar door het stadsdeel en de ontwikkelaar een toelichting op de plannen is gegeven.

Op de informatieavond zal een toelichting gegeven worden op het conceptontwerp voor de openbare ruimte. Het ontwerp is nog niet vrijgegeven voor inspraak. Wel is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens de informatieavond krijgt u een nadere toelichting op de procedure. Ook kunt u mondelinge zienswijzen op de ontwerpbesluiten naar voren brengen.

Gepland is dat er in juni al gebouwd wordt en het woonblok in december klaar is. Omwonenden maken zich nu al zorgen over beheer, toelating, mogelijke overlast en leegstand.

WABO
Het vigerende bestemmingsplan staat de bouw niet toe. Om dit wel mogelijk te maken wordt een WABO (omgevingsvergunning) procedure doorlopen. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden en de bijbehorende stukken liggen nu tot en met 30 april ter inzage op het Stadsdeelkantoor. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020.

Een digitale versie van de ontwerpbesluiten is HIER te vinden.

Schriftelijk reageren
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het College van burgemeester en wethouders, t.a.v. afdeling Juridische zaken, stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost.

Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur, Lighthouse Chapel (ingang de Schaapskooi), Kraaiennest 120.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *