Info-avond ruimte rond Kleiburg

Op woensdag 4 februari is in de Lighthouse Chapel een informa­tieavond over het conceptontwerp voor de openbare ruimte rond de flat Kleiburg. Het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer ontving veel reacties op eerdere ontwerpen, voornamelijk van de nieuwe bewoners van Kleiburg. Daarom is het ontwerp op een aantal punten aangepast.

Van 14 oktober tot 26 november 2014 lag het concept ontwerp Openbare Ruimte Kleiburg ter visie voor inspraak. Op 28 oktober 2014 heeft een informatie- en inspraakavond plaatsgevonden en op 19 november 2014 is een extra inloopavond georganiseerd. Er zijn veel inspraakreacties binnen­gekomen over uiteenlopende onderwerpen. Terugkerende thema’s zijn het aantal en de verdeling van de parkeerplaatsen, het behoud van groen, het proces van besluitvorming, de vormgeving van het ontwerp en de sport- en spelvoorzieningen. Een aantal bewoners bood het dagelijks bestuur een petitie aan met de vraag om de beeldbepalende bomen voor fase 1 van Kleiburg te behouden, ook na uitbreiding van de parkeergelegenheid. Op basis van alle reacties is opnieuw naar het ontwerp gekeken en stelt het PVB voor het ontwerp op een aantal punten aan te passen. Dit voorstel wordt op deze avond besproken voordat het het ter besluitvorming voorgelegd wordt aan de bestuurscommissie.

Wanneer: woensdag 4 februari 2015, 19.30 – 21.00 uur

Waar: Lighthouse Chapel (ingang de Schaapskooi), Kraaiennest 120

Aanwezig zijn portefeuillehouder Emile Jaensch, supervisor Michael van Gessel, begeleider van het participatieproces Sandra Schuit van Bureau Zijaanzicht en de betrokken stadsdeelmedewerkers.

Agenda

1.    Doel van de avond: informeren over stand van zaken ontwerp.

2.    Uitgangspunten ontwerp openbare ruimte en stedenbouwkundige randvoorwaarden

3.    Bespreken inspraakreacties op hoofdlijnen / thema’s en voorgestelde aanpassingen stadsdeel

4.    Vervolg besluitvormingsproces

In verband met de catering verzoekt het PVB vriendelijk om vóór 3 februari aan te melden bij Frank Speerstra via telefoon: 020 252 5230 of e-mail: f.speerstra@amsterdam.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *